Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
4868/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Văn phòng làm việc, giao dịch giới thiệu sản phẩm và kho chứa hàng tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội (Cao Hữu Phương) 19/09/2019 Nguyễn Kiều Oanh
4867/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Văn phòng làm việc, giao dịch giới thiệu sản phẩm và kho chứa hàng tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội (Vũ Xuân Tiến) 19/09/2019 Nguyễn Kiều Oanh
4865/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Văn phòng làm việc, giao dịch giới thiệu sản phẩm và kho chứa hàng tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội (Cao Văn Hùng) 19/09/2019 Nguyễn Kiều Oanh
4866/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Văn phòng làm việc, giao dịch giới thiệu sản phẩm và kho chứa hàng tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội (Cao Văn Mạch) 19/09/2019 Nguyễn Kiều Oanh
261/KH-UBND Kế hoạch thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường Vành đai 3 đi thấp qua hồ Linh Đàm và nhánh kết nối với đường Vành đai 3, tại phường Đại Kim và phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 17/09/2019 Đỗ Thanh Tùng
4817/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Minh Khai-Vĩnh Tuy-Yên Duyên đoạn nối từ đường Minh Khai đến đường Vành đai 2,5 trên địa bàn phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 17/09/2019 Đỗ Thanh Tùng
4587/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng bãi đỗ xe công cộng sinh thái tại ô đất có ký hiệu D3/P4 (trước có ký hiệu C11-P3) thuộc phường Yên Sở, quận Hoàng Mai (Nguyễn Thị Thanh - Nguyễn Thị Thúy) 16/09/2019 Đỗ Thanh Tùng
4586/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng bãi đỗ xe công cộng sinh thái tại ô đất có ký hiệu D3/P4 (trước có ký hiệu C11-P3) thuộc phường Yên Sở, quận Hoàng Mai (Nguyễn Văn Toán, đã chết) - Nguyễn Thanh Tú 16/09/2019 Đỗ Thanh Tùng
4585/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng bãi đỗ xe công cộng sinh thái tại ô đất có ký hiệu D3/P4 (trước có ký hiệu C11-P3) thuộc phường Yên Sở, quận Hoàng Mai (Lê Thị Bập) 16/09/2019 Đỗ Thanh Tùng
4584/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng bãi đỗ xe công cộng sinh thái tại ô đất có ký hiệu D3/P4 (trước có ký hiệu C11-P3) thuộc phường Yên Sở, quận Hoàng Mai (Lê Văn Bù) 16/09/2019 Đỗ Thanh Tùng
4583/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng bãi đỗ xe công cộng sinh thái tại ô đất có ký hiệu D3/P4 (trước có ký hiệu C11-P3) thuộc phường Yên Sở, quận Hoàng Mai (Vũ Xuân Ánh) 16/09/2019 Đỗ Thanh Tùng
4582/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng bãi đỗ xe công cộng sinh thái tại ô đất có ký hiệu D3/P4 (trước có ký hiệu C11-P3) thuộc phường Yên Sở, quận Hoàng Mai (Nguyễn Thị Nghị) 16/09/2019 Đỗ Thanh Tùng
4581/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng bãi đỗ xe công cộng sinh thái tại ô đất có ký hiệu D3/P4 (trước có ký hiệu C11-P3) thuộc phường Yên Sở, quận Hoàng Mai (Nguyễn Văn Thành) 16/09/2019 Đỗ Thanh Tùng
4580/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng bãi đỗ xe công cộng sinh thái tại ô đất có ký hiệu D3/P4 (trước có ký hiệu C11-P3) thuộc phường Yên Sở, quận Hoàng Mai - Nguyễn Văn Tuyến (là con trai) 16/09/2019 Đỗ Thanh Tùng
4579/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng bãi đỗ xe công cộng sinh thái tại ô đất có ký hiệu D3/P4 (trước có ký hiệu C11-P3) thuộc phường Yên Sở, quận Hoàng Mai (Trần Thị Mùi) 16/09/2019 Đỗ Thanh Tùng
4578/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng bãi đỗ xe công cộng sinh thái tại ô đất có ký hiệu D3/P4 (trước có ký hiệu C11-P3) thuộc phường Yên Sở, quận Hoàng Mai (Trương Văn Hải) 16/09/2019 Đỗ Thanh Tùng
4577/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng bãi đỗ xe công cộng sinh thái tại ô đất có ký hiệu D3/P4 (trước có ký hiệu C11-P3) thuộc phường Yên Sở, quận Hoàng Mai (Đỗ Thị Thấu) 16/09/2019 Đỗ Thanh Tùng
4576/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng bãi đỗ xe công cộng sinh thái tại ô đất có ký hiệu D3/P4 (trước có ký hiệu C11-P3) thuộc phường Yên Sở, quận Hoàng Mai - Đỗ Văn Sửu (Hoa) 16/09/2019 Đỗ Thanh Tùng
4575/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng bãi đỗ xe công cộng sinh thái tại ô đất có ký hiệu D3/P4 (trước có ký hiệu C11-P3) thuộc phường Yên Sở, quận Hoàng Mai (Nguyễn Duy Hưng) 16/09/2019 Đỗ Thanh Tùng
4387/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng bãi đỗ xe công cộng sinh thái tại ô đất có ký hiệu D3/P4 (trước có ký hiệu C11-P3) thuộc phường Yên Sở, quận Hoàng Mai - Nguyễn Quang Thiều 16/09/2019 Đỗ Thanh Tùng