Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
727/TB-UBND Thông báo về việc thay đổi lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND Quận (đồng chí Trần Quý Thái - PCT UBND quận Hoàng Mai) 03/05/2018 Tạ Việt Dũng
22/TTr-UBND Về việc đề nghị đăng ký bổ sung vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của quận Hoàng Mai 27/04/2018 Nguyễn Kiều Oanh
845/UBND-TNMT V/v thực hiện Thông tư số 61/2017/TT-BTNMT ngày 22/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 27/04/2018
858/UBND-VP Niêm yết, tiếp nhận và giải quyết TTHC lĩnh vực Công thương 20/04/2018 Trần Quý Thái
136/KH-UBND Triển khai tuyên truyền về công tác quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội 18/04/2018 Trần Quý Thái
132/KH-UBND Bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn quận Hoàng Mai 16/04/2018 Nguyễn Kiều Oanh
801/UBND-TNMT V/v đăng ký bổ sung nhu cầu sử dụng đất thực hiện công trình, dự án thu hồi đất; dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trong năm 2018 vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 quận Hoàng Mai 16/04/2018 Nguyễn Kiều Oanh
784/UBND-VP Niêm yết, tiếp nhận và giải quyết TTHC lĩnh vực Tư pháp 13/04/2018 Trần Quý Thái
129/KH-UBND Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp đến năm 2021 12/04/2018 Trần Quý Thái
732/UBND-TNMT V/v thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội tại văn bản số 1241/UBND-ĐT ngày 23/3/2018 10/04/2018 Nguyễn Kiều Oanh
730/UBND-TNMT V/v kê khai đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận QSD đất cho các cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất trên địa bàn quận Hoàng Mai 10/04/2018 Nguyễn Kiều Oanh
123/KH-UBND Kế hoạch thu hồi đất để thực hiện dự án BT HT TĐC theo quy hoạch phục vụ đầu tư xây dựng tuyến đường từ nút giao thông đường Tam Trinh đến điểm giao cắt với tuyến đường Minh Khai-Vĩnh Tuy-Yên Duyên trên địa bàn phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 10/04/2018 Nguyễn Quang Hiếu
1715/QĐ-UBND ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Thành phố Hà Nội năm 2018 09/04/2018 Nguyễn Đức Trung
119/CTr-UBND Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của quận Hoàng Mai năm 2018 09/04/2018 Nguyễn Quang Hiếu
112/KH-UBND Triển khai các hoạt động quản ls và sử dụng nguồn vốn ngân sách ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội 04/04/2018 Trần Quý Thái
114/KH-UBND Thực hiện chế độ điều dưỡng người có công với cách mạng năm 2018 04/04/2018 Trần Quý Thái
1467/QĐ-UBND V/v sửa đổi, bổ sung điều 2 Quyết định số 548/QĐ-UBND ngày 01/02/2018 của UBND quận Hoàng Mai 02/04/2018 Nguyễn Kiều Oanh
1457/QĐ-UBND V/v phê duyệt danh sách cán bộ đầu mối thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại UBND quận và UBND các phường trên địa bàn quận Hoàng Mai 02/04/2018 Nguyễn Quang Hiếu
667/UBND-TNMT V/v dừng không tiếp nhận hồ sơ đề án bảo vệ môi trường đơn giản sau ngày 01/4/2018 30/03/2018 Nguyễn Kiều Oanh
1450/QĐ-UBND V/v sửa đổi, bổ sung điều 2 Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 08/01/2018 của UBND quận Hoàng Mai 30/03/2018 Nguyễn Kiều Oanh