Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
261/KH-UBND Kế hoạch thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường Vành đai 3 đi thấp qua hồ Linh Đàm và nhánh kết nối với đường Vành đai 3, tại phường Đại Kim và phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 17/09/2019 Đỗ Thanh Tùng
4817/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Minh Khai-Vĩnh Tuy-Yên Duyên đoạn nối từ đường Minh Khai đến đường Vành đai 2,5 trên địa bàn phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 17/09/2019 Đỗ Thanh Tùng
4587/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng bãi đỗ xe công cộng sinh thái tại ô đất có ký hiệu D3/P4 (trước có ký hiệu C11-P3) thuộc phường Yên Sở, quận Hoàng Mai (Nguyễn Thị Thanh - Nguyễn Thị Thúy) 16/09/2019 Đỗ Thanh Tùng
4586/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng bãi đỗ xe công cộng sinh thái tại ô đất có ký hiệu D3/P4 (trước có ký hiệu C11-P3) thuộc phường Yên Sở, quận Hoàng Mai (Nguyễn Văn Toán, đã chết) - Nguyễn Thanh Tú 16/09/2019 Đỗ Thanh Tùng
4585/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng bãi đỗ xe công cộng sinh thái tại ô đất có ký hiệu D3/P4 (trước có ký hiệu C11-P3) thuộc phường Yên Sở, quận Hoàng Mai (Lê Thị Bập) 16/09/2019 Đỗ Thanh Tùng
4584/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng bãi đỗ xe công cộng sinh thái tại ô đất có ký hiệu D3/P4 (trước có ký hiệu C11-P3) thuộc phường Yên Sở, quận Hoàng Mai (Lê Văn Bù) 16/09/2019 Đỗ Thanh Tùng
4583/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng bãi đỗ xe công cộng sinh thái tại ô đất có ký hiệu D3/P4 (trước có ký hiệu C11-P3) thuộc phường Yên Sở, quận Hoàng Mai (Vũ Xuân Ánh) 16/09/2019 Đỗ Thanh Tùng
4582/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng bãi đỗ xe công cộng sinh thái tại ô đất có ký hiệu D3/P4 (trước có ký hiệu C11-P3) thuộc phường Yên Sở, quận Hoàng Mai (Nguyễn Thị Nghị) 16/09/2019 Đỗ Thanh Tùng
4581/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng bãi đỗ xe công cộng sinh thái tại ô đất có ký hiệu D3/P4 (trước có ký hiệu C11-P3) thuộc phường Yên Sở, quận Hoàng Mai (Nguyễn Văn Thành) 16/09/2019 Đỗ Thanh Tùng
4580/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng bãi đỗ xe công cộng sinh thái tại ô đất có ký hiệu D3/P4 (trước có ký hiệu C11-P3) thuộc phường Yên Sở, quận Hoàng Mai - Nguyễn Văn Tuyến (là con trai) 16/09/2019 Đỗ Thanh Tùng
4579/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng bãi đỗ xe công cộng sinh thái tại ô đất có ký hiệu D3/P4 (trước có ký hiệu C11-P3) thuộc phường Yên Sở, quận Hoàng Mai (Trần Thị Mùi) 16/09/2019 Đỗ Thanh Tùng
4578/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng bãi đỗ xe công cộng sinh thái tại ô đất có ký hiệu D3/P4 (trước có ký hiệu C11-P3) thuộc phường Yên Sở, quận Hoàng Mai (Trương Văn Hải) 16/09/2019 Đỗ Thanh Tùng
4577/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng bãi đỗ xe công cộng sinh thái tại ô đất có ký hiệu D3/P4 (trước có ký hiệu C11-P3) thuộc phường Yên Sở, quận Hoàng Mai (Đỗ Thị Thấu) 16/09/2019 Đỗ Thanh Tùng
4576/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng bãi đỗ xe công cộng sinh thái tại ô đất có ký hiệu D3/P4 (trước có ký hiệu C11-P3) thuộc phường Yên Sở, quận Hoàng Mai - Đỗ Văn Sửu (Hoa) 16/09/2019 Đỗ Thanh Tùng
4575/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng bãi đỗ xe công cộng sinh thái tại ô đất có ký hiệu D3/P4 (trước có ký hiệu C11-P3) thuộc phường Yên Sở, quận Hoàng Mai (Nguyễn Duy Hưng) 16/09/2019 Đỗ Thanh Tùng
4387/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng bãi đỗ xe công cộng sinh thái tại ô đất có ký hiệu D3/P4 (trước có ký hiệu C11-P3) thuộc phường Yên Sở, quận Hoàng Mai - Nguyễn Quang Thiều 16/09/2019 Đỗ Thanh Tùng
4506/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng bãi đỗ xe công cộng sinh thái tại ô đất có ký hiệu D3/P4 (trước có ký hiệu C11-P3) thuộc phường Yên Sở quận Hoàng Mai-Bùi Thuý Hằng 16/09/2019 Đỗ Thanh Tùng
4386/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng bãi đỗ xe công cộng sinh thái tại ô đất có ký hiệu D3/P4 (trước có ký hiệu C11-P3) thuộc phường Yên Sở quận Hoàng Mai - Nguyễn Thị Hằng 16/09/2019 Đỗ Thanh Tùng
4385/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng bãi đỗ xe công cộng sinh thái tại ô đất có ký hiệu D3/P4 (trước có ký hiệu C11-P3) thuộc phường Yên Sở quận Hoàng Mai - Nguyễn Đức Long 16/09/2019 Đỗ Thanh Tùng
4384/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng bãi đỗ xe công cộng sinh thái tại ô đất có ký hiệu D3/P4 (trước có ký hiệu C11-P3) thuộc phường Yên Sở quận Hoàng Mai - Nguyễn Thị Xuân 16/09/2019 Đỗ Thanh Tùng