Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
4613/QĐ-UBND V/v giao 60 m2 đất dịch vụ cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Dung tại khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai 08/07/2020 Nguyễn Kiều Oanh
4612/QĐ-UBND V/v giao 60 m2 đất dịch vụ cho hộ gia đình ông Lưu Bách Tiến tại khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai 08/07/2020 Nguyễn Kiều Oanh
4611/QĐ-UBND V/v giao 60 m2 đất dịch vụ cho hộ gia đình ông Nguyễn Văn Dinh tại khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai 08/07/2020 Nguyễn Kiều Oanh
4610/QĐ-UBND V/v giao 60 m2 đất dịch vụ cho hộ gia đình bà Lưu Thị Hằng tại khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai 08/07/2020 Nguyễn Kiều Oanh
4609/QĐ-UBND V/v giao 60 m2 đất dịch vụ cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Mùi tại khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai 08/07/2020 Nguyễn Kiều Oanh
75/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 01/07/2020 Nguyễn Xuân Phúc
4297/QĐ-UBND V/v giao 60 m2 đất dịch vụ cho hộ gia đình bà Phạm Thị Hảo tại khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai 30/06/2020 Nguyễn Kiều Oanh
4296/QĐ-UBND V/v giao 60 m2 đất dịch vụ cho hộ gia đình ông Ngô Văn Sự tại khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai 30/06/2020 Nguyễn Kiều Oanh
4295/QĐ-UBND V/v giao 60 m2 đất dịch vụ cho hộ gia đình bà Lưu Thị Hợi tại khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai 30/06/2020 Nguyễn Kiều Oanh
4294/QĐ-UBND V/v giao 60 m2 đất dịch vụ cho hộ gia đình ông Nguyễn Như Đạt tại khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai 30/06/2020 Nguyễn Kiều Oanh
4293/QĐ-UBND V/v giao 60 m2 đất dịch vụ cho hộ gia đình bà Ngô Thị Chang tại khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai 30/06/2020 Nguyễn Kiều Oanh
4154/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng tuyến đường nối tiếp đường từ phía Đông khu hành chính quận Hoàng Mai đến đường Tam Trinh (đoạn từ khu đô thị Đồng Tàu đến đường Tam Trinh) thuộc phường Thịnh Liệt - Trịnh Thị Trọng 29/06/2020 Đỗ Thanh Tùng
4153/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng tuyến đường nối tiếp đường từ phía Đông khu hành chính quận Hoàng Mai đến đường Tam Trinh (đoạn từ khu đô thị Đồng Tàu đến đường Tam Trinh) thuộc phường Thịnh Liệt - Nguyễn Thị Cải 29/06/2020 Đỗ Thanh Tùng
4152/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng tuyến đường nối tiếp đường từ phía Đông khu hành chính quận Hoàng Mai đến đường Tam Trinh (đoạn từ khu đô thị Đồng Tàu đến đường Tam Trinh) thuộc phường Thịnh Liệt - Lê Bá Quang 29/06/2020 Đỗ Thanh Tùng
4151/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng tuyến đường nối tiếp đường từ phía Đông khu hành chính quận Hoàng Mai đến đường Tam Trinh (đoạn từ khu đô thị Đồng Tàu đến đường Tam Trinh) thuộc phường Thịnh Liệt - Nguyễn Thị Ngà 29/06/2020 Đỗ Thanh Tùng
4150/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng tuyến đường nối tiếp đường từ phía Đông khu hành chính quận Hoàng Mai đến đường Tam Trinh (đoạn từ khu đô thị Đồng Tàu đến đường Tam Trinh) thuộc phường Thịnh Liệt - Nguyễn Đức Long 29/06/2020 Đỗ Thanh Tùng
4149/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng tuyến đường nối tiếp đường từ phía Đông khu hành chính quận Hoàng Mai đến đường Tam Trinh (đoạn từ khu đô thị Đồng Tàu đến đường Tam Trinh) thuộc phường Thịnh Liệt - Nguyễn Cường Sơn 29/06/2020 Đỗ Thanh Tùng
4148/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng tuyến đường nối tiếp đường từ phía Đông khu hành chính quận Hoàng Mai đến đường Tam Trinh (đoạn từ khu đô thị Đồng Tàu đến đường Tam Trinh) thuộc phường Thịnh Liệt - Nguyễn Huy Mai 29/06/2020 Đỗ Thanh Tùng
4147/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng tuyến đường nối tiếp đường từ phía Đông khu hành chính quận Hoàng Mai đến đường Tam Trinh (đoạn từ khu đô thị Đồng Tàu đến đường Tam Trinh) thuộc phường Thịnh Liệt - Lê Xuân Hùng 29/06/2020 Đỗ Thanh Tùng
4146/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng tuyến đường nối tiếp đường từ phía Đông khu hành chính quận Hoàng Mai đến đường Tam Trinh (đoạn từ khu đô thị Đồng Tàu đến đường Tam Trinh) thuộc phường Thịnh Liệt - Nguyễn Thị Thảo 29/06/2020 Đỗ Thanh Tùng