Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
8882/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính quận đến đường Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai - Nguyễn Xuân Mai 31/12/2019 Đỗ Thanh Tùng
8881/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính quận đến đường Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai - Nguyễn Văn Cận (Đãng) 31/12/2019 Đỗ Thanh Tùng
8880/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính quận đến đường Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai - Nguyễn Văn Đức 31/12/2019 Đỗ Thanh Tùng
8879/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính quận đến đường Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai - Nguyễn Văn Trung (Liên) 31/12/2019 Đỗ Thanh Tùng
8878/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính quận đến đường Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai - Lê Thị Liên 31/12/2019 Đỗ Thanh Tùng
8877/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính quận đến đường Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai - Lê Thị Thành 31/12/2019 Đỗ Thanh Tùng
8876/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính quận đến đường Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai - Nguyễn Thị Dỗi (Phụng) 31/12/2019 Đỗ Thanh Tùng
8875/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính quận đến đường Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai - Đỗ Văn Lợi 31/12/2019 Đỗ Thanh Tùng
8874/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính Quận đến đường Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai - Lê Văn Canh 31/12/2019 Đỗ Thanh Tùng
8873/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính Quận đến đường Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai - Nguyễn Văn Thuận (Phấn) 31/12/2019 Đỗ Thanh Tùng
8872/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính Quận đến đường Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai - Nguyễn Thị Cạy 31/12/2019 Đỗ Thanh Tùng
8871/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính Quận đến đường Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai - Lê Thị Tấm (Cách) 31/12/2019 Đỗ Thanh Tùng
8870/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính Quận đến đường Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai - Nguyễn Thị Ngọ (Nhóm) 31/12/2019 Đỗ Thanh Tùng
8869/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính Quận đến đường Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai - Đỗ Văn Nghĩa 31/12/2019 Đỗ Thanh Tùng
8868/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính Quận đến đường Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai - Nguyễn Thị Hạnh 31/12/2019 Đỗ Thanh Tùng
8867/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính Quận đến đường Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai - Nguyễn Hải Yến (Ngọc) 31/12/2019 Đỗ Thanh Tùng
8866/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính Quận đến đường Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai - Nguyễn Thị Tám (con gái) 31/12/2019 Đỗ Thanh Tùng
8865/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính Quận đến đường Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai - Nguyễn Thị Nguyệt (Bình) 31/12/2019 Đỗ Thanh Tùng
8388/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính Quận đến đường Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai - Trần Văn Hùng 31/12/2019 Đỗ Thanh Tùng
8848/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường 2,5 (đoạn từ Đầm Hồng đến Quốc lộ 1) phường Định Công, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội - Vũ Thị Huyền 31/12/2019 Đỗ Thanh Tùng