Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
133/KH-UBND Kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn quận Hoàng Mai năm 2021 07/04/2021 Trần Quý Thái
132/KH-UBND Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hạnh chính trên địa bàn quận Hoàng Mai 05/04/2021 Nguyễn Minh Tâm
130/KH-UBND Kế hoạch thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng tuyến đường nối tiếp từ đường phía Đông khu hành chính quận Hoàng Mai đến đường Tam Trinh (đoạn từ khu đô thị Đồng Tàu đến đường Tam Trinh) thuộc phường Thịnh Liệt 05/04/2021 Đỗ Thanh Tùng
129/KH-UBND Kế hoạch thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng tuyến đường nối tiếp từ đường phía Đông khu hành chính quận Hoàng Mai đến đường Tam Trinh (đoạn từ khu đô thị Đồng Tàu đến đường Tam Trinh) thuộc phường Thịnh Liệt 05/04/2021 Đỗ Thanh Tùng
26/TTr-UBND Về việc đề nghị khen thưởng đối với cá nhân được phát hiện trong cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt 05/04/2021 Nguyễn Minh Tâm
125/KH-UBND Thực hiện Nghị định số 133/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi hành án hình sự 02/04/2021 Nguyễn Minh Tâm
124/KH-UBND Khám tuyển sinh quân sự năm 2021 02/04/2021 Trần Quý Thái
122/KH-UBND Thực hiện cuộc vận động toàn dân tham gia ủng hộ xây dựng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" năm 2021 31/03/2021 Trần Quý Thái
598/UBND-TP V/v Tham gia cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân" 24/03/2021 Trần Quý Thái
1692/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính quận Hoàng Mai đến đường Tam Trinh (đoạn từ KĐT Đồng Tầu đến đường Tam Trinh) thuộc phường Thịnh Liệt - Đặng Văn Hải 23/03/2021 Đỗ Thanh Tùng
1691/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính quận Hoàng Mai đến đường Tam Trinh (đoạn từ KĐT Đồng Tầu đến đường Tam Trinh) thuộc phường Thịnh Liệt - Nguyễn Thị Văn 23/03/2021 Đỗ Thanh Tùng
1690/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính quận Hoàng Mai đến đường Tam Trinh (đoạn từ KĐT Đồng Tầu đến đường Tam Trinh) thuộc phường Thịnh Liệt - Đặng Văn Bể 23/03/2021 Đỗ Thanh Tùng
1689/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính quận Hoàng Mai đến đường Tam Trinh (đoạn từ KĐT Đồng Tầu đến đường Tam Trinh) thuộc phường Thịnh Liệt - Lê Thị Kim Hiên (tức Lê Thị Mai Hiên) 23/03/2021 Đỗ Thanh Tùng
1688/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính quận Hoàng Mai đến đường Tam Trinh (đoạn từ KĐT Đồng Tầu đến đường Tam Trinh) thuộc phường Thịnh Liệt - Bùi Thị Nga 23/03/2021 Đỗ Thanh Tùng
108/KH-UBND Thực hiện chế độ điều dưỡng người có công với cách mạng năm 2021 23/03/2021 Trần Quý Thái
588/UBND-TNMT V/v Tuyên truyền và tổ chức thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 23/03/2021 Nguyễn Kiều Oanh
571/UBND-TP V/v Tuyên truyền pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND trên loa tuyền thanh ở cơ sở 22/03/2021 Trần Quý Thái
558/UBND-TNMT V/v Hưởng ứng Ngày đất ngập nước Thế giới năm 2021 và tăng cường thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học 19/03/2021 Nguyễn Kiều Oanh
557/UBND-TNMT V/v Giải quyết đơn kiến nghị của bà Võ Thị Bạch Tuyết đề nghị xem xét lại nghĩa vụ tài chính khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thửa đất số 03(1) tờ bản đồ số 5I-I-45, diện tích 38,4m2 phường Hoàng Văn Thụ 19/03/2021 Nguyễn Kiều Oanh
182/TB-UBND V/v thay đổi lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND Quận (đồng chí Nguyễn Kiều Oanh - PCT UBND Quận phụ trách khối Kinh tế, Tài nguyên Môi trường) 18/03/2021 Tạ Việt Dũng