Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
4383/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng bãi đỗ xe công cộng sinh thái tại ô đất có ký hiệu D3/P4 (trước có ký hiệu C11-P3) thuộc phường Yên Sở quận Hoàng Mai - Nguyễn Thị Thịnh 16/09/2019 Đỗ Thanh Tùng
4382/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng bãi đỗ xe công cộng sinh thái tại ô đất có ký hiệu D3/P4 (trước có ký hiệu C11-P3) thuộc phường Yên Sở quận Hoàng Mai - Nguyễn Văn Bạ 16/09/2019 Đỗ Thanh Tùng
4381/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng bãi đỗ xe công cộng sinh thái tại ô đất có ký hiệu D3/P4 (trước có ký hiệu C11-P3) thuộc phường Yên Sở quận Hoàng Mai - Nguyễn Thị My 16/09/2019 Đỗ Thanh Tùng
4380/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng bãi đỗ xe công cộng sinh thái tại ô đất có ký hiệu D3/P4 (trước có ký hiệu C11-P3) thuộc phường Yên Sở quận Hoàng Mai - Nguyễn Văn Hành (đã chết) - Nguyễn Thị Muôn 16/09/2019 Đỗ Thanh Tùng
4379/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng bãi đỗ xe công cộng sinh thái tại ô đất có ký hiệu D3/P4 (trước có ký hiệu C11-P3) thuộc phường Yên Sở quận Hoàng Mai - Lê Quang Lượng 16/09/2019 Đỗ Thanh Tùng
4378/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng bãi đỗ xe công cộng sinh thái tại ô đất có ký hiệu D3/P4 (trước có ký hiệu C11-P3) thuộc phường Yên Sở quận Hoàng Mai - Nguyễn Văn Tiến 16/09/2019 Đỗ Thanh Tùng
4377/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng bãi đỗ xe công cộng sinh thái tại ô đất có ký hiệu D3/P4 (trước có ký hiệu C11-P3) thuộc phường Yên Sở quận Hoàng Mai - Nguyễn Duy Liên 16/09/2019 Đỗ Thanh Tùng
4376/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng bãi đỗ xe công cộng sinh thái tại ô đất có ký hiệu D3/P4 (trước có ký hiệu C11-P3) thuộc phường Yên Sở quận Hoàng Mai - Nguyễn Duy Chính 16/09/2019 Đỗ Thanh Tùng
4375/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng bãi đỗ xe công cộng sinh thái tại ô đất có ký hiệu D3/P4 (trước có ký hiệu C11-P3) thuộc phường Yên Sở quận Hoàng Mai - Nguyễn Duy Thịnh 16/09/2019 Đỗ Thanh Tùng
4374/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng bãi đỗ xe công cộng sinh thái tại ô đất có ký hiệu D3/P4 (trước có ký hiệu C11-P3) thuộc phường Yên Sở quận Hoàng Mai - Nguyễn Văn Vinh 16/09/2019 Đỗ Thanh Tùng
4373/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng bãi đỗ xe công cộng sinh thái tại ô đất có ký hiệu D3/P4 (trước có ký hiệu C11-P3) thuộc phường Yên Sở quận Hoàng Mai - Nguyễn Văn Tân (đã chết) - Nguyễn Văn Tiến (là con trai) 16/09/2019 Đỗ Thanh Tùng
4372/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng bãi đỗ xe công cộng sinh thái tại ô đất có ký hiệu D3/P4 (trước có ký hiệu C11-P3) thuộc phường Yên Sở quận Hoàng Mai - Lương Ngọc Quyên 16/09/2019 Đỗ Thanh Tùng
4371/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng bãi đỗ xe công cộng sinh thái tại ô đất có ký hiệu D3/P4 (trước có ký hiệu C11-P3) thuộc phường Yên Sở quận Hoàng Mai - Nguyễn Thị Hà 16/09/2019 Đỗ Thanh Tùng
4370/QĐ-UBND Thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng bãi đỗ xe công cộng sinh thái tại ô đất có ký hiệu D3/P4(trước có ký hiệu C11-P3) thuộc phường Yên Sở quận Hoàng Mai - Nguyễn Thị Giang 16/09/2019 Đỗ Thanh Tùng
4369/QĐ-UBND Thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng bãi đỗ xe công cộng sinh thái tại ô đất có ký hiệu D3/P4 (trước có ký hiệu C11-P3) thuộc phường Yên Sở quận Hoàng Mai - Nguyễn Thị Cán (đã chết) - Nguyễn hữu Ánh 16/09/2019 Đỗ Thanh Tùng
4363/QĐ-UBND V/v thu hồi Quyết định số 10114/QĐ-UBND ngày 23/12/2014 của UBND quận Hoàng Mai về phê duyệt phương án chi tiết BT, HT để thực hiện dự án thoát nước nhằm cải thiện môi trường Hà Nội - Dự án II trên địa bàn phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, HN 13/09/2019 Đỗ Thanh Tùng
256/KH-UBND Tổ chức cuộc thi "Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, mô hình về cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông" năm 2019 12/09/2019 Nguyễn Quang Hiếu
4299/QĐ-UBND V/v đính chính Quyết định số 3051/QĐ-UBND ngày 17/6/2019 về phê duyệt phương án chi tiết BT, HT & TĐC để thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường 2,5 (đoạn từ Đầm Hồng đến Quốc lộ 1A) trên địa bàn phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội 04/09/2019 Đỗ Thanh Tùng
249/KH-UBND V/v thu hồi đất đối với 03 hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án xây dựng đường Nguyễn Tam Trinh thuộc phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 04/09/2019 Đỗ Thanh Tùng
4283/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án nhà ở thương mại phục vụ tái định cư tại ô đất ký hiệu CT4 thuộc khu chức năng đô thị Vĩnh Hưng-Thanh Trì, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội (Trần Thanh Phong) 03/09/2019 Đỗ Thanh Tùng