Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
6256/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng khu chức năng đô thị Vĩnh Hưng-Thanh Trì (bao gồm các ô đất CT1, CT2, CT3, CT4, HH, CCKV2, CCKV3) trên địa bàn phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai - ông Dương Văn Quý 17/10/2019 Đỗ Thanh Tùng
6255/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng khu chức năng đô thị Vĩnh Hưng-Thanh Trì (bao gồm các ô đất CT1, CT2, CT3, CT4, HH, CCKV2, CCKV3) trên địa bàn phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai - bà Hoàng Thị Mận 17/10/2019 Đỗ Thanh Tùng
6254/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng khu chức năng đô thị Vĩnh Hưng-Thanh Trì (bao gồm các ô đất CT1, CT2, CT3, CT4, HH, CCKV2, CCKV3) trên địa bàn phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai - bà Mai Thị Chắt 17/10/2019 Đỗ Thanh Tùng
6253/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng khu chức năng đô thị Vĩnh Hưng-Thanh Trì (bao gồm các ô đất CT1, CT2, CT3, CT4, HH, CCKV2, CCKV3) trên địa bàn phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai - bà Vương Thị Chén (đã chết) - người đại diện là ông Nguyễn Văn Khiêm 17/10/2019 Đỗ Thanh Tùng
6252/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng khu chức năng đô thị Vĩnh Hưng-Thanh Trì (bao gồm các ô đất CT1, CT2, CT3, CT4, HH, CCKV2, CCKV3) trên địa bàn phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai - bà Hoàng Thị Lý (đã chết) - người đại diện là bà Bùi Thị Phương Dung 17/10/2019 Đỗ Thanh Tùng
6251/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng khu chức năng đô thị Vĩnh Hưng-Thanh Trì (bao gồm các ô đất CT1, CT2, CT3, CT4, HH, CCKV2, CCKV3) trên địa bàn phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai - ông Hoàng Quỳnh (đã chết) - người đại diện là bà Hoàng Thị Thành 17/10/2019 Đỗ Thanh Tùng
6250/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng khu chức năng đô thị Vĩnh Hưng-Thanh Trì (bao gồm các ô đất CT1, CT2, CT3, CT4, HH, CCKV2, CCKV3) trên địa bàn phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai - Vương Đức Thặng (đã chết); người đại diện là ông Vương Đức Thắng 17/10/2019 Đỗ Thanh Tùng
6249/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng khu chức năng đô thị Vĩnh Hưng-Thanh Trì (bao gồm các ô đất CT1, CT2, CT3, CT4, HH, CCKV2, CCKV3) trên địa bàn phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai - Trần Văn Mễ (đã chết); người đại diện là ông Trần Duy Thắng 17/10/2019 Đỗ Thanh Tùng
6248/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng khu chức năng đô thị Vĩnh Hưng-Thanh Trì (bao gồm các ô đất CT1, CT2, CT3, CT4, HH, CCKV2, CCKV3) trên địa bàn phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai - Nguyễn Thị Mây (đã chết); người đại diện là ông Nguyễn Văn Đồng 17/10/2019 Đỗ Thanh Tùng
6247/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng khu chức năng đô thị Vĩnh Hưng-Thanh Trì (bao gồm các ô đất CT1, CT2, CT3, CT4, HH, CCKV2, CCKV3) trên địa bàn phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai - Hoàng Cần (đã chết); người đại diện là bà Hoàng Thị Ánh Tuyết 17/10/2019 Đỗ Thanh Tùng
6246/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng khu chức năng đô thị Vĩnh Hưng-Thanh Trì (bao gồm các ô đất CT1, CT2, CT3, CT4, HH, CCKV2, CCKV3) trên địa bàn phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai - Nguyễn Thị Hợp (đã chết); người đại diện là ông Vương Đức Thắng 17/10/2019 Đỗ Thanh Tùng
6245/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng khu chức năng đô thị Vĩnh Hưng-Thanh Trì (bao gồm các ô đất CT1, CT2, CT3, CT4, HH, CCKV2, CCKV3) trên địa bàn phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai - Trần Thị Nhật (đã chết); người đại diện là ông Dương Văn Hùng 17/10/2019 Đỗ Thanh Tùng
6244/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng khu chức năng đô thị Vĩnh Hưng-Thanh Trì (bao gồm các ô đất CT1, CT2, CT3, CT4, HH, CCKV2, CCKV3) trên địa bàn phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai - Bùi Thị Tính (đã chết); người đại diện là ông Bùi Văn Nguyện 17/10/2019 Đỗ Thanh Tùng
6243/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng khu chức năng đô thị Vĩnh Hưng-Thanh Trì (bao gồm các ô đất CT1, CT2, CT3, CT4, HH, CCKV2, CCKV3) trên địa bàn phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai - Lê Quang Minh (đã chết); người đại diện là bà Nguyễn Thị Thanh 17/10/2019 Đỗ Thanh Tùng
6242/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng khu chức năng đô thị Vĩnh Hưng-Thanh Trì (bao gồm các ô đất CT1, CT2, CT3, CT4, HH, CCKV2, CCKV3) trên địa bàn phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai - Mai Thị Thiện (đã chết); người đại diện là ông Bùi Văn Thức 17/10/2019 Đỗ Thanh Tùng
6241/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng khu chức năng đô thị Vĩnh Hưng-Thanh Trì (bao gồm các ô đất CT1, CT2, CT3, CT4, HH, CCKV2, CCKV3) trên địa bàn phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai - Trần Văn Tạo (đã chết); người đại diện là bà Trần Thị Ngà 17/10/2019 Đỗ Thanh Tùng
6240/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng khu chức năng đô thị Vĩnh Hưng-Thanh Trì (bao gồm các ô đất CT1, CT2, CT3, CT4, HH, CCKV2, CCKV3) trên địa bàn phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai - Bùi Thị Cam (đã chết); người đại diện là ông Trần Đức Thành 17/10/2019 Đỗ Thanh Tùng
2592/UBND-GD&ĐT V/v thu chi đầu năm học của các trường Mầm non, Tiểu học và THCS công lập năm học 2019-2020 17/10/2019 Trần Quý Thái
283/KH-UBND Triển khai thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn quận Hoàng Mai 15/10/2019 Nguyễn Quang Hiếu
25/TB-BTC V/v phân công Ban tổ chức, Tổ thư ký cuộc thi Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, mô hình về cải cách TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2019 15/10/2019 Trần Quý Thái