Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
282/KH-UBND Hưởng ứng ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn quận Hoàng Mai năm 2019 15/10/2019 Trần Quý Thái
5716/QĐ-CTUBND Ban hành Nội quy về việc tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Quận 11/10/2019 Nguyễn Quang Hiếu
5714/QĐ-UBND V/v thành lập Ban Tổ chức, Tổ thư ký cuộc thi Tìm hiểu sáng kiến, giải pháp, mô hình cải cách TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2019 trên địa bàn quận Hoàng Mai 11/10/2019 Nguyễn Quang Hiếu
82/TTr-UBND V/v đề nghị phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Hoàng Mai 10/10/2019 Nguyễn Kiều Oanh
460/KH-PGD&ĐT Tổ chức dạy học đối với lớp 1 năm học 2020-2021 09/10/2019 Tạ Thị Thanh Tâm
5630/QĐ-UBND V/v điều chỉnh một phần nội dung Quyết định số 1322/QĐ-UBND ngày 25/8/2009 về việc phê duyệt phương án BT, HT TĐC và hủy phương án chi tiết số 33/PACT ngày 23/6/2009 của Hội đồng BT HT TĐC quận phục vụ công tác GPMB dự án xây dựng tuyến đường phía Bắc khu TTHC quận tại phường Thịnh Liệt 07/10/2019 Đỗ Thanh Tùng
5612/QĐ-UBND V/v cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (Triệu Văn Cường và Nguyễn Thu Hà) 03/10/2019 Nguyễn Kiều Oanh
5584/QĐ-UBND V/v thu hồi, hủy bỏ Thông báo thu hồi đất số 1912/TB-UBND ngày 28/12/2018, Quyết định thu hồi đất số 1695/QĐ-UBND ngày 24/4/2019, Quyết định phê duyệt phương án BT HT số 1706/QĐ-UBND ngày 24/4/2019 của UBND quận Hoàng Mai để GPMB thực hiện dự án xây dựng trạm biến áp 110 Kv Minh Khai và rẽ nhành trên địa bàn phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội 02/10/2019 Đỗ Thanh Tùng
275/KH-UBND Kế hoạch thu hối đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng 1/2 cầu Đền Lừ và tuyến đường 2,5 phía Bắc khu công nghiệp Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 02/10/2019 Đỗ Thanh Tùng
272/KH-UBND Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 quận Hoàng Mai 27/09/2019 Trần Quý Thái
269/KH-UBND Kế hoạch thu hối đất để thực hiện dự án khu công viên sinh thái Vĩnh Hưng trên địa bàn phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 26/09/2019 Đỗ Thanh Tùng
432/PGD&ĐT V/v hướng dẫn công tác nghiên cứu khoa học và Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2019-2020 26/09/2019 Tạ Thị Thanh Tâm
2433/TB-UBND Thông báo về việc thay đổi lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND quận (đồng chí Nguyễn Kiều Oanh - PCT UBND quận phụ trách khối Kinh tế, Tài nguyên và Môi trường) 26/09/2019 Tạ Việt Dũng
5320/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường Nguyễn Tam Trinh thuộc phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội (Nguyễn Văn Lý và Nguyễn Thị Bích Ngọc) 25/09/2019 Đỗ Thanh Tùng
5319/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường Nguyễn Tam Trinh thuộc phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội (Nguyễn Tử Nên và Nguyễn Thị Hoàng) 25/09/2019 Đỗ Thanh Tùng
268/KH-UBND Kế hoạch thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trụ sở phòng Cảnh sát PCCC số 8 thuộc Cảnh sát PCCC Hà Nội, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 23/09/2019 Đỗ Thanh Tùng
267/KH-UBND Kế hoạch thu hồi đất để thực hiện dự án khu Công viên sinh thái Vĩnh Hưng trên địa bàn phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 23/09/2019 Đỗ Thanh Tùng
5117/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường 2,5 (đoạn từ Đầm Hồng đến Quốc lộ 1) phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 20/09/2019 Đỗ Thanh Tùng
4887/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Văn phòng làm việc, giao dịch giới thiệu sản phẩm và kho chứa hàng tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội - Nguyễn Duy Hồng 19/09/2019 Nguyễn Kiều Oanh
4886/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Văn phòng làm việc, giao dịch giới thiệu sản phẩm và kho chứa hàng tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội - Cao Hữu Ngạn 19/09/2019 Nguyễn Kiều Oanh