Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
4201/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án GPMB khuôn viên chùa Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai (Nguyễn Quang Hưng) 29/08/2019 Nguyễn Kiều Oanh
4198/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ trên địa bàn phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 29/08/2019 Nguyễn Kiều Oanh
2322/TB-UBND V/v thay đổi lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND quận (đồng chí Nguyễn Quang Hiếu - Chủ tịch UBND quận) 27/08/2019 Tạ Việt Dũng
2148/UBND-VP V/v phân công lịch trực, đảm bảo an ninh trật tự trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 năm 2019 26/08/2019 Nguyễn Quang Hiếu
2140/UBND-LĐTB&XH V/v triển khai thực hiện các văn bản mới ban hành trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội 26/08/2019 Trần Quý Thái
371/PGD&ĐT V/v nghỉ dịp Lễ Quốc khánh 02/9/2019 22/08/2019 Trương Thu Hà
3965/QĐ-UBND V/v điều chỉnh nghĩa vụ tài chính đối với ông Nguyễn Đình Trường (đã chết) người thừa kế là bà Vũ Thị Hải tại Quyết định số 1629/QĐ-UBND ngày 14/10/2005 của UBND quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 19/08/2019 Nguyễn Kiều Oanh
3904/QĐ-XPVPHC Xử phạt vi phạm hành chính về An toàn thực phẩm - Công ty cổ phần Tập đoàn Hồ Gươm 09/08/2019 Trần Quý Thái
1955/UBND-TNMT V/v báo cáo kết quả thực hiện văn bản số 213/UBND-TNMT ngày 11/02/2015 của UBND quận Hoàng Mai 02/08/2019 Nguyễn Kiều Oanh
1955/UBND-TNMT V/v báo cáo kết quả thực hiện văn bản số 213/UBND-TNMT ngày 11/02/2015 của UBND quận Hoàng Mai 02/08/2019 Nguyễn Kiều Oanh
2158/TB-UBND V/v thay đổi lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND Quận (đồng chí Nguyễn Kiều Oanh - PCT UBND Quận) 29/07/2019 Tạ Việt Dũng
283/TB-BTCD V/v thay đổi lịch tiếp công dân của Thường trực Quận ủy Hoàng Mai 25/07/2019 Tạ Việt Dũng
3673/QĐ-UBND V/v thu hối Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số W881518 mang tên bà Nguyễn Thị Bấm do UBND huyện Thanh Trì cấp ngày 21/11/2003 23/07/2019 Nguyễn Kiều Oanh
214/KH-UBND Kế hoạch thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trường Mầm non Vĩnh Hưng tại ô F2/NT3, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 18/07/2019 Đỗ Thanh Tùng
2109/TB-UBND Thông báo về việc tạm hoãn lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND Quận (đồng chí Nguyễn Kiều Oanh - PCT UBND quận) 18/07/2019 Tạ Việt Dũng
2093/TB-UBND V/v thay đổi lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND Quận (đồng chí Đỗ Thanh Tùng - PCT UBND quận) 15/07/2019 Tạ Việt Dũng
261/TB-BTCD Về việc thay đổi lịch tiếp công dân của Thường trực Quận ủy 10/07/2019 Tạ Việt Dũng
2075/TB-UBND Về việc tạm hoãn lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND Quận 08/07/2019 Tạ Việt Dũng
49/BC-BCĐ Kết quả hoạt động công tác Y tế trường học năm 2018-2019 08/07/2019 Trần Quý Thái
1685/UBND-TNMT V/v đề nghị thu hồi đất của dự án xây dựng nhà ở bán cho cán bộ Huyện ủy, UBND huyện Thanh Trì và Ban QLDA thủy lợi 401 tại khu vực Đầm Ấu, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai 04/07/2019 Nguyễn Kiều Oanh