Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
6961/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trường Tiểu học Hoàng Liệt (ô F6/TH2) phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Nguyễn Xuân Vinh 20/11/2019 Đỗ Thanh Tùng
6960/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trường Tiểu học Hoàng Liệt (ô F6/TH2) phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Nguyễn Văn Biểu 20/11/2019 Đỗ Thanh Tùng
6974/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trường Tiểu học Hoàng Liệt (ô F6/TH2) phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Nguyễn Thị Chiểu (đã chết) - Nguyễn Văn Đức 20/11/2019 Đỗ Thanh Tùng
6973/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trường Tiểu học Hoàng Liệt (ô F6/TH2) phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Nguyễn Thị Thuý (đã chết) - Nguyễn Thị Lâm 20/11/2019 Đỗ Thanh Tùng
6972/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trường Tiểu học Hoàng Liệt (ô F6/TH2) phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Nguyễn Thị Thảo 20/11/2019 Đỗ Thanh Tùng
6971/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trường Tiểu học Hoàng Liệt (ô F6/TH2) phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Phùng Văn Chí 20/11/2019 Đỗ Thanh Tùng
6970/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trường Tiểu học Hoàng Liệt (ô F6/TH2) phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Nguyễn Thị Phong (đã chết) - Nguyễn Văn Thặng 20/11/2019 Đỗ Thanh Tùng
6975/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trường Tiểu học Hoàng Liệt (ô F6/TH2) phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Nguyễn Thị Quý (Quyền) 20/11/2019 Đỗ Thanh Tùng
6976/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trường Tiểu học Hoàng Liệt (ô F6/TH2) phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Nguyễn Gia Lượng 20/11/2019 Đỗ Thanh Tùng
6977/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trường Tiểu học Hoàng Liệt (ô F6/TH2) phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Nguyễn Văn Thụ 20/11/2019 Đỗ Thanh Tùng
6978/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trường Tiểu học Hoàng Liệt (ô F6/TH2) phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Phùng Văn Mẫn 20/11/2019 Đỗ Thanh Tùng
6979/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trường Tiểu học Hoàng Liệt (ô F6/TH2) phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Trần Văn Âu 20/11/2019 Đỗ Thanh Tùng
6980/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trường Tiểu học Hoàng Liệt (ô F6/TH2) phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Nguyễn Thị Hương 20/11/2019 Đỗ Thanh Tùng
6981/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trường Tiểu học Hoàng Liệt (ô F6/TH2) phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Nguyễn Văn Dần (Lương) 20/11/2019 Đỗ Thanh Tùng
6982/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trường Tiểu học Hoàng Liệt (ô F6/TH2) phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Nguyễn Vũ Đại 20/11/2019 Đỗ Thanh Tùng
6983/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trường Tiểu học Hoàng Liệt (ô F6/TH2) phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Bùi Thị Hoàn (Cố) 20/11/2019 Đỗ Thanh Tùng
309/KH-UBND Kế hoạch thu hồi đất để thực hiện dự án khu đô thị mới Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 18/11/2019 Nguyễn Kiều Oanh
2883/UBND-TNMT V/v phúc đáp đơn ngày 26/10/2019 của ông Nguyễn Hữu Thành 15/11/2019 Đỗ Thanh Tùng
6904/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường Nguyễn Tam Trinh (đường Tam Trinh) thuộc phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội (Công ty CP phát triển xây dựng và xuất nhập khẩu Sông Hồng) 14/11/2019 Đỗ Thanh Tùng
6887/QĐ-UBND V/v thành lập Ban chủ nhiệm Đề án Chủ động phòng chống sốt xuất huyết trên địa bàn quận Hoàng Mai giai đoạn 2020-2023 12/11/2019 Nguyễn Quang Hiếu