Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
4281/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án nhà ở thương mại phục vụ tái định cư tại ô đất ký hiệu CT4 thuộc khu chức năng đô thị Vĩnh Hưng-Thanh Trì, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội (Nguyễn Thế Phương) 03/09/2019 Đỗ Thanh Tùng
4280/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án nhà ở thương mại phục vụ tái định cư tại ô đất ký hiệu CT4 thuộc khu chức năng đô thị Vĩnh Hưng-Thanh Trì, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội (Lê Thị Mai Hương) 03/09/2019 Đỗ Thanh Tùng
4279/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án nhà ở thương mại phục vụ tái định cư tại ô đất ký hiệu CT4 thuộc khu chức năng đô thị Vĩnh Hưng-Thanh Trì, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội (Nguyễn Mạnh Tuấn) 03/09/2019 Đỗ Thanh Tùng
4278/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án nhà ở thương mại phục vụ tái định cư tại ô đất ký hiệu CT4 thuộc khu chức năng đô thị Vĩnh Hưng-Thanh Trì, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội (Nhâm Thúy Nguyệt) 03/09/2019 Đỗ Thanh Tùng
4277/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án nhà ở thương mại phục vụ tái định cư tại ô đất ký hiệu CT4 thuộc khu chức năng đô thị Vĩnh Hưng-Thanh Trì, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội (Lê Thị Hà - vợ ông Dương Văn Hòa) 03/09/2019 Đỗ Thanh Tùng
4276/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án nhà ở thương mại phục vụ tái định cư tại ô đất ký hiệu CT4 thuộc khu chức năng đô thị Vĩnh Hưng-Thanh Trì, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội (Bùi Thiện Tân và Lê Thụy Khuê) 03/09/2019 Đỗ Thanh Tùng
4275/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án nhà ở thương mại phục vụ tái định cư tại ô đất ký hiệu CT4 thuộc khu chức năng đô thị Vĩnh Hưng-Thanh Trì, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội (Trần Phương Mai) 03/09/2019 Đỗ Thanh Tùng
4274/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án nhà ở thương mại phục vụ tái định cư tại ô đất ký hiệu CT4 thuộc khu chức năng đô thị Vĩnh Hưng-Thanh Trì, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội (Dương Văn Tạo) 03/09/2019 Đỗ Thanh Tùng
4273/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án nhà ở thương mại phục vụ tái định cư tại ô đất ký hiệu CT4 thuộc khu chức năng đô thị Vĩnh Hưng-Thanh Trì, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội (Đào Thị Chung) 03/09/2019 Đỗ Thanh Tùng
4272/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án nhà ở thương mại phục vụ tái định cư tại ô đất ký hiệu CT4 thuộc khu chức năng đô thị Vĩnh Hưng-Thanh Trì, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội (Dương Văn Hồng - con bà Dương Thị Hồ) 03/09/2019 Đỗ Thanh Tùng
4271/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án nhà ở thương mại phục vụ tái định cư tại ô đất ký hiệu CT4 thuộc khu chức năng đô thị Vĩnh Hưng-Thanh Trì, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội (Nguyễn Thị Bòng) 03/09/2019 Đỗ Thanh Tùng
4270/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án nhà ở thương mại phục vụ tái định cư tại ô đất ký hiệu CT4 thuộc khu chức năng đô thị Vĩnh Hưng-Thanh Trì, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội (Dương Kim Hiền) 03/09/2019 Đỗ Thanh Tùng
4269/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án nhà ở thương mại phục vụ tái định cư tại ô đất ký hiệu CT4 thuộc khu chức năng đô thị Vĩnh Hưng-Thanh Trì, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội (Bùi Thiện Tân-Lê Thụy Khuê) 03/09/2019 Đỗ Thanh Tùng
4204/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án GPMB khuôn viên chùa Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai (Đỗ Xuân Mạnh và Trần Thị Nhật Lệ) 29/08/2019 Nguyễn Kiều Oanh
4205/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án GPMB khuôn viên chùa Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai (Trần Hải Hoài và Phạm Thị Truyền) 29/08/2019 Nguyễn Kiều Oanh
4203/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án GPMB khuôn viên chùa Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai (Trần Thị Quý) 29/08/2019 Nguyễn Kiều Oanh
4202/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án GPMB khuôn viên chùa Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai (Khúc Sông Xanh) 29/08/2019 Nguyễn Kiều Oanh
4201/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án GPMB khuôn viên chùa Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai (Nguyễn Quang Hưng) 29/08/2019 Nguyễn Kiều Oanh
4198/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ trên địa bàn phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 29/08/2019 Nguyễn Kiều Oanh
2322/TB-UBND V/v thay đổi lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND quận (đồng chí Nguyễn Quang Hiếu - Chủ tịch UBND quận) 27/08/2019 Tạ Việt Dũng