Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
100/KH-UBND Triển khai thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về, Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2021 16/03/2021 Trần Quý Thái
98/KH-UBND Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 15/01/2021 về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn quận Hoàng Mai năm 2021 16/03/2021 Trần Quý Thái
525/UBND-QLĐT V/v đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 12/03/2021 Nguyễn Minh Tâm
87/KH-UBND Tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn quận Hoàng Mai 10/03/2021 Đỗ Thanh Tùng
458/UBND-TNMT V/v Thực hiện Thông tư số 16/2020/TT-BTNMT ngày 18/12/2020 của Bộ Tài nguyên và môi trường quy định về công tác khai đào công trình và lấy mẫu địa chất, khoáng sản tại công trình khai đào 08/03/2021 Nguyễn Kiều Oanh
1420/QĐ-UBND V/v phê duyệt phương án tổng hợp hỗ trợ tiền thuê nhà tạm cư năm 2020 đối với 60 hộ gia đình, cá nhân có đất nằm trong chỉ giới GPMB dự án khu đô thị mới Thịnh Liệt trên địa bàn phường Thịnh Liệt 02/03/2021 Đỗ Thanh Tùng
1347/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư mở rộng tuyến đường đoạn cạnh chùa Tứ Kỳ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai 01/03/2021 Đỗ Thanh Tùng
1344/QĐ-UBND Vè việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 quận Hoàng Mai 01/03/2021 Nguyễn Minh Tâm
68/KH-UBND Triển khai thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động quận Hoàng Mai năm 2021 25/02/2021 Trần Quý Thái
63/KH-UBND Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2021 trên địa bàn quận Hoàng Mai 22/02/2021 Trần Quý Thái
321/UBND-TCKH V/v Hướng dẫn một số điểm về tổ chức thực hiện dự án ngân sách nhà nước năm 2021 09/02/2021 Nguyễn Minh Tâm
60/KH-UBND Thông tin, tuyên truyền về kiểm soát thủ tục hành chính và việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2021 trên địa bàn quận Hoàng Mai 09/02/2021 Trần Quý Thái
53/KH-UBND Tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống mại dâm, phòng, chống tệ nạn xã hội tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn quận Hoàng Mai năm 2021 09/02/2021 Trần Quý Thái
54/KH-UBND Tuyển lao động hợp đồng làm nhân viên nấu ăn trong các trường mầm non công lập thuộc quận Hoàng Mai năm 2021 09/02/2021 Trần Quý Thái
56/CTr-UBND Công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn quận Hoàng Mai năm 2021 09/02/2021 Nguyễn Minh Tâm
319/UBND-TP V/v Triển khai Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 28/12/2020 của Bộ Tư pháp ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, quản lý và lưu trữ Sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi 09/02/2021 Trần Quý Thái
291/UBND-VP V/v đảm bảo an ninh trật tự và chế độ báo cáo trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 09/02/2021 Trần Quý Thái
51/KH-UBND Công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở trên địa bàn quận Hoàng Mai năm 2021 08/02/2021 Trần Quý Thái
37/KH-UBND Phòng chống tai nạn thương tích, xây dựng cộng đồng an toàn trên địa bàn quận Hoàng Mai năm 2021 28/01/2021 Trần Quý Thái
32/KH-UBND Duy trì phường đạt tiêu chí quốc gia về y tế năm 2021 26/01/2021 Trần Quý Thái