Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
256/UBND-TP V/v tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng pháo 01/02/2019 Trần Quý Thái
280/QĐ-UBND V/v cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 30/01/2019 Nguyễn Kiều Oanh
226/QĐ-CTUBND Công nhận phường Trần Phú đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 25/01/2019 Nguyễn Quang Hiếu
225/QĐ-CTUBND Công nhận phường Giáp Bát đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 25/01/2019 Nguyễn Quang Hiếu
224/QĐ-CTUBND Công nhận phường Tương Mai đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 25/01/2019 Nguyễn Quang Hiếu
223/QĐ-CTUBND Công nhận phường Vĩnh Hưng đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 25/01/2019 Nguyễn Quang Hiếu
222/QĐ-CTUBND Công nhận phường Thịnh Liệt đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 25/01/2019 Nguyễn Quang Hiếu
221/QĐ-CTUBND Công nhận phường Tân Mai đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 25/01/2019 Nguyễn Quang Hiếu
220/QĐ-CTUBND Công nhận phường Định Công đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 25/01/2019 Nguyễn Quang Hiếu
219/QĐ-CTUBND Công nhận phường Mai Động đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 25/01/2019 Nguyễn Quang Hiếu
218/QĐ-CTUBND Công nhận phường Yên Sở đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 25/01/2019 Nguyễn Quang Hiếu
217/QĐ-CTUBND Công nhận phường Hoàng Liệt đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 25/01/2019 Nguyễn Quang Hiếu
216/QĐ-CTUBND Công nhận phường Thanh Trì đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 25/01/2019 Nguyễn Quang Hiếu
215/QĐ-CTUBND Công nhận phường Lĩnh Nam đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 25/01/2019 Nguyễn Quang Hiếu
214/QĐ-CTUBND Công nhận phường Đại Kim đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 25/01/2019 Nguyễn Quang Hiếu
165/UBND-TNMT V/v kê khai đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận QSD đất cho các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng đang sử dụng đất trên địa bàn quận Hoàng Mai 23/01/2019 Nguyễn Kiều Oanh
208/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND quận Hoàng Mai ban hành hết hiệu lực pháp luật năm 2018 23/01/2019 Nguyễn Quang Hiếu
51/TB-UBND V/v thay đổi lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND quận (đồng chí Nguyễn Quang Hiếu - Chủ tịch UBND quận) 18/01/2019 Tạ Việt Dũng
44/PGD&ĐT V/v nghỉ tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hoàng Mai 18/01/2019 Phạm Đàm Thục Hạnh
37/KH-UBND Giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn quận Hoàng Mai năm 2019 18/01/2019 Trần Quý Thái