Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
219/QĐ-CTUBND Công nhận phường Mai Động đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 25/01/2019 Nguyễn Quang Hiếu
218/QĐ-CTUBND Công nhận phường Yên Sở đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 25/01/2019 Nguyễn Quang Hiếu
217/QĐ-CTUBND Công nhận phường Hoàng Liệt đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 25/01/2019 Nguyễn Quang Hiếu
216/QĐ-CTUBND Công nhận phường Thanh Trì đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 25/01/2019 Nguyễn Quang Hiếu
215/QĐ-CTUBND Công nhận phường Lĩnh Nam đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 25/01/2019 Nguyễn Quang Hiếu
214/QĐ-CTUBND Công nhận phường Đại Kim đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 25/01/2019 Nguyễn Quang Hiếu
165/UBND-TNMT V/v kê khai đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận QSD đất cho các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng đang sử dụng đất trên địa bàn quận Hoàng Mai 23/01/2019 Nguyễn Kiều Oanh
208/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND quận Hoàng Mai ban hành hết hiệu lực pháp luật năm 2018 23/01/2019 Nguyễn Quang Hiếu
51/TB-UBND V/v thay đổi lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND quận (đồng chí Nguyễn Quang Hiếu - Chủ tịch UBND quận) 18/01/2019 Tạ Việt Dũng
44/PGD&ĐT V/v nghỉ tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hoàng Mai 18/01/2019 Phạm Đàm Thục Hạnh
37/KH-UBND Giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn quận Hoàng Mai năm 2019 18/01/2019 Trần Quý Thái
36/KH-UBND Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội nhân dịp Tết Kỷ Hợi 2019 18/01/2019 Trần Quý Thái
100/UBND-LĐTBXH V/v xây dựng hệ thống thang, bảng lương, phụ cấp lương làm căn cứ đóng BHXH 16/01/2019 Trần Quý Thái
101/QĐ-UBND V/v công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách quận Hoàng Mai quý IV/2018 15/01/2019 Nguyễn Quang Hiếu
31/GD&ĐT Hướng dẫn triển khai mô hình ứng dụng CNTT trong trường phổ thông 14/01/2019 Phạm Đàm Thục Hạnh
16/KH-UBND Triển khai thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động quận Hoàng Mai năm 2019 11/01/2019 Trần Quý Thái
37/UBND-VP Về việc đôn đốc việc xây dựng Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ năm 2019 của các đơn vị và các Ban chỉ đạo, hội đồng 07/01/2019 Trần Quý Thái
23/UBND-TNMT V/v giải quyết đơn kiến nghị của ông Nguyễn Hoàng Phi (người được ủy quyền) đề nghị xác nhận nguồn gốc đất, đăng ký đất đai và cấp giấy chứng nhận QSD đất của một số hộ gia đình, cá nhân tại tổ 16, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai 04/01/2019 Nguyễn Kiều Oanh
344/KH-UBND Kế hoạch thu hồi đất để thực hiện dự án khu Công viên sinh thái Vĩnh Hưng trên địa bàn phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 28/12/2018 Nguyễn Quang Hiếu
3223/UBND-TNMT V/v báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND thành phố Hà Nội 27/12/2018 Nguyễn Kiều Oanh