Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
146/UBND-TP V/v Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới trên hệ thống truyền thanh các phường 25/01/2021 Trần Quý Thái
115/QĐ-UBND V/v giao 105,6m2 đất ở tại khu đô thị cho ông (bà) Đặng Vũ Thanh tại ô đất số 25, khu nhà vườn ký hiệu ĐNV3 và đấu giá quyền sử dụng đất, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai 21/01/2021 Nguyễn Kiều Oanh
114/QĐ-UBND V/v giao 106m2 đất ở tại khu đô thị cho ông (bà) Nguyễn Thị Phương tại ô đất số 09, khu nhà vườn ký hiệu ĐNV3 và đấu giá quyền sử dụng đất, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai 21/01/2021 Nguyễn Kiều Oanh
113/QĐ-UBND V/v giao 106,2m2 đất ở tại khu đô thị cho ông (bà) Nguyễn Hồng Hà tại ô đất số 08, khu nhà vườn ký hiệu ĐNV3 và đấu giá quyền sử dụng đất, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai 21/01/2021 Nguyễn Kiều Oanh
112/QĐ-UBND V/v giao 106,2m2 đất ở tại khu đô thị cho ông (bà) Đỗ Thị Sáu tại ô đất số 27, khu nhà vườn ký hiệu ĐNV3 và đấu giá quyền sử dụng đất, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai 21/01/2021 Nguyễn Kiều Oanh
111/QĐ-UBND V/v giao 106m2 đất ở tại khu đô thị cho ông (bà) Đỗ Thị Sáu tại ô đất số 26, khu nhà vườn ký hiệu ĐNV3 và đấu giá quyền sử dụng đất, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai 21/01/2021 Nguyễn Kiều Oanh
19/KH-UBND Kế hoạch thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ trên địa bàn phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai 20/01/2021 Đỗ Thanh Tùng
01/CT-UBND V/v tổ chức phục vụ tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn quận Hoàng Mai 20/01/2021 Nguyễn Minh Tâm
94/QĐ-CTUBND Công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 - phường Hoàng Văn Thụ 19/01/2021 Nguyễn Minh Tâm
93/QĐ-CTUBND Công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 - phường Vĩnh Hưng 19/01/2021 Nguyễn Minh Tâm
92/QĐ-CTUBND Công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 - phường Thịnh Liệt 19/01/2021 Nguyễn Minh Tâm
91/QĐ-CTUBND Công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 - phường Tân Mai 19/01/2021 Nguyễn Minh Tâm
90/QĐ-CTUBND Công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 - phường Định Công 19/01/2021 Nguyễn Minh Tâm
89/QĐ-CTUBND Công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 - phường Mai Động 19/01/2021 Nguyễn Minh Tâm
88/QĐ-CTUBND Công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 - phường Yên Sở 19/01/2021 Nguyễn Minh Tâm
87/QĐ-CTUBND Công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 - phường Hoàng Liệt 19/01/2021 Nguyễn Minh Tâm
85/QĐ-CTUBND Công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 - phường Lĩnh Nam 19/01/2021 Nguyễn Minh Tâm
84/QĐ-CTUBND Công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 - phường Đại Kim 19/01/2021 Nguyễn Minh Tâm
83/QĐ-CTUBND Công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 - phường Tương Mai 19/01/2021 Nguyễn Minh Tâm
82/QĐ-CTUBND Công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 - phường Giáp Bát 19/01/2021 Nguyễn Minh Tâm