Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
5020/QĐ-UBND V/v hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở số A003459 đã được UBND huyện Thanh Trì cấp ngày 10/9/1989 và giấy chứng nhận số AĐ 638967 đã được UBND quận Hoàng Mai cấp tại quyết định số 1321/QĐ-UB ngày 13/7/2006 cho ông Bùi Doãn Vinh tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội 22/08/2017 Nguyễn Kiều Oanh
2452/UBND-TNMT V/v thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội tại Văn bản số 3729/UBND-ĐT ngày 31/7/2017 về kê khai đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận cho các cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Nội 22/08/2017 Nguyễn Kiều Oanh
244/KH-UBND Triển khai công tác Y tế trường học năm học 2017-2018 trên địa bàn quận Hoàng Mai 17/08/2017 Trần Quý Thái
47/BCĐ-YT V/v hoàn thiện hồ sơ cộng đồng an toàn theo tiêu chuẩn Việt Nam 15/08/2017 Trần Quý Thái
2204/UBND-TNMT V/v đăng ký nhu cầu sử dụng đất thực hiện công trình, dự án thu hồi đất; dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trong năm 2018 để lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 quận Hoàng Mai 07/08/2017 Nguyễn Kiều Oanh
07/CT-UBND V/v tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công 02/08/2017 Nguyễn Quang Hiếu
2151/UBND-YT V/v tăng cường các biện pháp phòng chống Sốt xuất huyết trên địa bàn 14 phường 31/07/2017 Trần Quý Thái
06/CT-UBND V/v tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2017 28/07/2017 Nguyễn Quang Hiếu
4526/QĐ-UBND Ban hành Quy ước thực hiện nếp sống văn hóa của cơ quan Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai 27/07/2017 Nguyễn Quang Hiếu
2069/UBND-VHTT V/v tổng hợp danh sách người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND Quận và UBND 14 phường thuộc Quận 25/07/2017 Trần Quý Thái
4510/QĐ-UBND V/v đính chính tên người được công nhận, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Quyết định số 2629/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của UBND quận Hoàng Mai 25/07/2017 Nguyễn Kiều Oanh
195/HĐ-BBT V/v phúc đáp thư trả lời của ông Vũ Đình Tiến liên quan tới công tác GPMB dự án ĐTXD HTKT, HTXH, nhà ở trên tuyến đường Minh Khai, Vĩnh Tuy, Yên Duyên 24/07/2017 Nguyễn Đức Hải
4461/QĐ-CTUBND Ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan UBND quận 24/07/2017 Nguyễn Quang Hiếu
2042/UBND-TP V/v đôn đốc triển khai cuộc thi "Tìm hiểu Bộ luật Dân sự năm 2015" và cuộc thi viết về "Người tốt, việc tốt" trong thực hiện kỷ cương hành chính năm 2017 trên địa bàn Quận 24/07/2017 Trần Quý Thái
4399/QĐ-UBND V/v Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 3342/QĐ-UBND và số 3343/QĐ-UBND ngày 14/3/2017 của UBND quận Hoàng Mai về việc cấp giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Nguyễn Tiến Tụng tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội 21/07/2017 Nguyễn Kiều Oanh
1986/UBND-BBT Biểu mẫu chung phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 20/07/2017 Nguyễn Đức Hải
14/BC-BCĐ Kết quả hoạt động công tác Y tế trường học năm học 2016-2017 19/07/2017 Trần Quý Thái
215/KH-UBND Công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục Trung học cơ sở trên địa bàn quận Hoàng Mai năm 2017 17/07/2017 Trần Quý Thái
4282/QĐ-UBND V/v công nhận quyền sử dụng đất, cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Bùi Ngọc Quang và bà Nguyễn Thị Thanh Hà tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 17/07/2017 Nguyễn Kiều Oanh
4281/QĐ-UBND V/v công nhận quyền sử dụng đất, cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Tạ Thị Thu và ông Vũ Quang Hóa tại tổ 17 phường Định Công, quận Hoàng Mai 17/07/2017 Nguyễn Kiều Oanh