Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
4399/QĐ-UBND V/v Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 3342/QĐ-UBND và số 3343/QĐ-UBND ngày 14/3/2017 của UBND quận Hoàng Mai về việc cấp giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Nguyễn Tiến Tụng tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội 21/07/2017 Nguyễn Kiều Oanh
1986/UBND-BBT Biểu mẫu chung phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 20/07/2017 Nguyễn Đức Hải
14/BC-BCĐ Kết quả hoạt động công tác Y tế trường học năm học 2016-2017 19/07/2017 Trần Quý Thái
215/KH-UBND Công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục Trung học cơ sở trên địa bàn quận Hoàng Mai năm 2017 17/07/2017 Trần Quý Thái
4282/QĐ-UBND V/v công nhận quyền sử dụng đất, cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Bùi Ngọc Quang và bà Nguyễn Thị Thanh Hà tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 17/07/2017 Nguyễn Kiều Oanh
4281/QĐ-UBND V/v công nhận quyền sử dụng đất, cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Tạ Thị Thu và ông Vũ Quang Hóa tại tổ 17 phường Định Công, quận Hoàng Mai 17/07/2017 Nguyễn Kiều Oanh
4267/QĐ-UBND V/v cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Nguyễn Văn Quỵnh và bà Lê Thùy Anh tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 14/07/2017 Nguyễn Kiều Oanh
213/KH-UBND Thực hiện Quy định về xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn quận Hoàng Mai 13/07/2017 Nguyễn Quang Hiếu
199/KH-UBND Khắc phục các tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn quận Hoàng Mai 04/07/2017 Nguyễn Quang Hiếu
4034/QĐ-UBND V/v công nhận QSD đất, cấp giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Vũ Xuân Nghiêm và bà Cao Thị Yến tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội 04/07/2017 Nguyễn Kiều Oanh
4033/QĐ-UBND V/v cấp giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Nguyễn Minh Hải tại phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội 04/07/2017 Nguyễn Kiều Oanh
09/2017/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài nguyên và Môi trường quận Hoàng Mai 03/07/2017 Nguyễn Quang Hiếu
3933/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư GPMB và san nền sơ bộ khu đô thị Tây Nam Kim Giang I tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai (Cung Dương Quế) 30/06/2017 Nguyễn Quang Hiếu
3932/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư GPMB và san nền sơ bộ khu đô thị Tây Nam Kim Giang I tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai (Cung Thị Oanh) 30/06/2017 Nguyễn Quang Hiếu
3931/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư GPMB và san nền sơ bộ khu đô thị Tây Nam Kim Giang I tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai (Nguyễn Thị Bá) 30/06/2017 Nguyễn Quang Hiếu
3930/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư GPMB và san nền sơ bộ khu đô thị Tây Nam Kim Giang I tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai (Đinh Quốc Cường) 30/06/2017 Nguyễn Quang Hiếu
3939/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư GPMB và san nền sơ bộ khu đô thị Tây Nam Kim Giang I tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai (Phạm Thị Vẽ) 30/06/2017 Nguyễn Quang Hiếu
1777/UBND-TNMT V/v giải quyết kiến nghị của ông Phạm Văn Thuấn và bà Hoàng Thị Tú Oanh tại phường Hoàng Văn Thụ đề nghị xem xét lại nghĩa vụ tài chính (không phải nộp thuế thu nhập cá nhân) khi cấp GCNQSD đất tại Quyết định số 3821/QĐ-UB ngày 01/7/2016 của UBND quận Hoàng Mai 30/06/2017 Nguyễn Kiều Oanh
3832/QĐ-UBND V/v công nhận QSD đất, cấp giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Vũ Bảo Lộc và bà Lê Thị Châu tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội 27/06/2017 Nguyễn Kiều Oanh
1675/UBND-TNMT V/v giải quyết kiến nghị của bà Tạ Kim Tuyến ở số 8B ngách 36/46 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội 22/06/2017 Nguyễn Kiều Oanh