Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
714/UBND-TNMT V/v cung cấp thông tin về chỉ giới đường đỏ, diện tích trong và ngoài chỉ giới GPMB dự án mở rộng đường Lĩnh Nam và đường Nguyễn Tam Trinh 04/04/2017 Nguyễn Kiều Oanh
111/KH-UBND Thực hiện chương trình phòng, chống mua, bán người năm 2017 04/04/2017 Nguyễn Quang Hiếu
108/KH-UBND Tăng cường công tác quản lý cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố trong đợt cao điểm phòng chống ngộ độc rượu trên địa bàn quận Hoàng Mai 31/03/2017 Trần Quý Thái
1053/QĐ-UBND V/v công nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Trịnh Hướng Dương và bà Nguyễn Thị Khánh Ngọc sử dụng đất tại tổ 43 phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội 27/03/2017 Nguyễn Kiều Oanh
91/KH-UBND Kiểm tra đảm bảo an toàn thực phẩm quận Hoàng Mai năm 2017 24/03/2017 Trần Quý Thái
90/KH-UBND Phòng, chống tác hại thuốc lá giai đoạn 2017-2018 24/03/2017 Trần Quý Thái
05/TB-HĐND Nội dung phiên họp thứ 8 của Thường trực HĐND quận Hoàng Mai khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 17/03/2017 Võ Xuân Trọng
77/KH-UBND Tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu Bộ luật Dân sự năm 2015" trên địa bàn quận Hoàng Mai năm 2017 09/03/2017 Nguyễn Quang Hiếu
765/QĐ-UBND V/v công nhận, cấp giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Nguyễn Trung Hiếu và bà Trịnh Ánh Tuyết tại phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 03/03/2017 Nguyễn Kiều Oanh
764/QĐ-UBND V/v công nhận, cấp giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Nguyễn Văn Ngọc và bà Bùi Thị Duy Thính tại phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 03/03/2017 Nguyễn Kiều Oanh
399/UBND-YT V/v tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ Lễ hội xuân 2017 01/03/2017 Trần Quý Thái
337/UBND-TNMT V/v thực hiện việc đăng ký đất đai (lần đầu) cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài theo Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 01/9/2016 của Thành ủy, Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 17/5/2016 của Thành phố và hướng dẫn tại Văn bản số 907/STNMT-CCQLĐĐ ngày 09/02/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường 24/02/2017 Nguyễn Kiều Oanh
539/QĐ-UBND Sửa đổi nội dung tại Điều 10, Điều 11 Quyết định số 2374/QĐ-UBND ngày 17/5/2016 của UBND quận Hoàng Mai 22/02/2017 Nguyễn Quang Hiếu
538/QĐ-UBND Đính chính Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 15/4/2016 của UBND quận Hoàng Mai 22/02/2017 Nguyễn Quang Hiếu
50/KH-UBND Tuyên truyền, phổ biến Luật trẻ em trên địa bàn quận Hoàng Mai 21/02/2017 Trần Quý Thái
278/UBND-VP V/v thực hiện giao nhận hồ sơ giải quyết thủ tục công nhận quyền sử dụng đất giữa bộ phận tiếp nhận và trả kết quả quận, phòng TNMT và UBND các phường 17/02/2017 Nguyễn Kiều Oanh
37/KH-UBND Thực hiện Chỉ thị số 16-CT/QU ngày 10/01/2017 của Quận ủy Hoàng Mai về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với việc đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn quận Hoàng Mai 02/02/2017 Trần Quý Thái
212/BTTTT-KHCN V/v phổ biến thông tin liên quan đến việc quản lý phát triển các trạm BTS ở Việt Nam 20/01/2017 Lê Xuân Công
187/QĐ-UBND V/v hủy bỏ Quyết định số 2254/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 và Quyết định số 2255/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 của UBND quận Hoàng Mai về việc công nhận quyền sử dụng đất cho ông Phạm Gia Hiển, bà Nguyễn Thị Minh; và ông Phạm Minh Hoàng 20/01/2017 Nguyễn Kiều Oanh
175/QĐ-UBND V/v kiện toàn đầu mối thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại UBND quận và UBND các phường trên địa bàn quận Hoàng Mai 19/01/2017 Nguyễn Quang Hiếu