Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
119/CTr-UBND Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của quận Hoàng Mai năm 2018 09/04/2018 Nguyễn Quang Hiếu
112/KH-UBND Triển khai các hoạt động quản ls và sử dụng nguồn vốn ngân sách ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội 04/04/2018 Trần Quý Thái
114/KH-UBND Thực hiện chế độ điều dưỡng người có công với cách mạng năm 2018 04/04/2018 Trần Quý Thái
1467/QĐ-UBND V/v sửa đổi, bổ sung điều 2 Quyết định số 548/QĐ-UBND ngày 01/02/2018 của UBND quận Hoàng Mai 02/04/2018 Nguyễn Kiều Oanh
1457/QĐ-UBND V/v phê duyệt danh sách cán bộ đầu mối thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại UBND quận và UBND các phường trên địa bàn quận Hoàng Mai 02/04/2018 Nguyễn Quang Hiếu
667/UBND-TNMT V/v dừng không tiếp nhận hồ sơ đề án bảo vệ môi trường đơn giản sau ngày 01/4/2018 30/03/2018 Nguyễn Kiều Oanh
1450/QĐ-UBND V/v sửa đổi, bổ sung điều 2 Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 08/01/2018 của UBND quận Hoàng Mai 30/03/2018 Nguyễn Kiều Oanh
637/UBND-LĐTB&XH V/v báo cáo kết quả người đã chấp hành xong thời gian cai nghiện và công tác quản lý, giúp đỡ người sau cai nghiện ma túy 29/03/2018 Trần Quý Thái
106/KH-UBND Giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn quận Hoàng Mai năm 2018 29/03/2018 Trần Quý Thái
1336/QĐ-XPVPHC Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thương mại, Thú y 28/03/2018 Nguyễn Quang Hiếu
584/TB-UBND Thông báo về việc thay đổi lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND quận (đồng chí Nguyễn Quang Hiếu - Chủ tịch UBND quận) 28/03/2018 Tạ Việt Dũng
105/KH-UBND Triển khai thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động quận Hoàng Mai năm 2018 27/03/2018 Trần Quý Thái
104/KH-UBND Thực hiện chính sách ưu đãi người có công quận Hoàng Mai năm 2018 27/03/2018 Trần Quý Thái
58/BC-UBND V/v Về kết quả thống kê đất đai năm 2017 quận Hoàng Mai 23/03/2018 Nguyễn Kiều Oanh
102/KH-UBND Kế hoạch thu hồi đất đối với 90 hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án ĐTXD đường Nguyễn Tam Trinh trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 23/03/2018 Nguyễn Quang Hiếu
572/UBND-LĐTBXH V/v xây dựng hệ thống thang, bảng lương, phụ cấp lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội 22/03/2018 Trần Quý Thái
561/UBND-LĐTB&XH V/v thực hiện chế độ chính sách đối với đội hoạt động công tác xã hội tình nguyện 21/03/2018 Trần Quý Thái
96/KH-UBND Triển khai thực hiện Tiểu Đề án 2 - Đề án 3, chương trình phòng, chống mua bán người năm 2018 20/03/2018 Trần Quý Thái
02/2018/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn quận Hoàng Mai 19/03/2018 Nguyễn Quang Hiếu
53/BC-UBND Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, an ninh- quốc phòng quý I và các nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018 16/03/2018 Nguyễn Quang Hiếu