Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
2701/UBND-TNMT V/v thực hiện Kế hoạch số 210/KH-UBND ngày 21/11/2016 của UBND thành phố về tổ chức thực hiện Đề án của Thủ tướng Chính phủ về "Tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020" trên địa bàn Thành phố Hà Nội 06/12/2016 Nguyễn Kiều Oanh
257/KH-UBND Triển khai Nghị quyết 08-NQ/TU ngày 15/9/2016 của Thành ủy Hà Nội về nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo 25/11/2016 Nguyễn Quang Hiếu
256/KH-UBND Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 23/11/2016 Nguyễn Quang Hiếu
379/HĐ-BBT V/v trả lời kiến nghị của bà Dương Thị Huệ tổ 38 thôn Tân Khai, Vĩnh Hưng liên quan tới dự án ĐTXD HTKT, HTXH, nhà ở trên tuyến đường Minh Khai, Vĩnh Tuy, Yên Duyên 22/11/2016 Nguyễn Đức Hải
9283/QĐ-UBND Về việc công nhận Báo cáo viên pháp luật quận Hoàng Mai 22/11/2016 Nguyễn Quang Hiếu
2558/UBND-TNMT-CNVPĐK V/v thực hiện Văn bản số 6443/UBND-TKBT ngày 08/11/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chỉ đạo cải cách TTHC trong cấp giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 21/11/2016 Nguyễn Kiều Oanh
2557/UBND-TNMT V/v giải quyết kiến nghị của ông Nguyễn Văn Tới ở số 8, tổ 11 phường Hoàng Văn Thụ đề nghị xem xét lại nghĩa vụ tài chính khi cấp GCN quyền sử dụng đất tại Quyết định số 3530/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của UBND quận Hoàng Mai 21/11/2016 Nguyễn Kiều Oanh
2556/UBND-TNMT V/v giải quyết kiến nghị của bà Trương Thị Liên thường trú ở số nhà 78 phố Vọng, quận Đống Đa, Hà Nội đề nghị xem xét lại nghĩa vụ tài chính khi cấp GCN quyền sử dụng đất tại Quyết định số 8055/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của UBND quận Hoàng Mai cho ông Lê Trọng sử dụng đất tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai 21/11/2016 Nguyễn Kiều Oanh
9243/QĐ-UBND V/v Công nhận quyền sử dụng đất cho ông Đồng Việt Hùng tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 21/11/2016 Nguyễn Kiều Oanh
48/2016/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Hà Nội 17/11/2016 Nguyễn Đức Chung
2502/UBND-TNMT V/v thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố tại văn bản số 2116/UBND-TNMT ngày 12/4/2016 15/11/2016 Nguyễn Kiều Oanh
2504/UBND-TNMT V/v giải quyết kiến nghị của bà Đặng Thị Phương và ông Nguyễn Tôn Kiểm ở số 52, tổ 44 ngõ 226 phố Tân Mai đề nghị xem xét lại nghĩa vụ tài chính khi cấp giấy chứng QSD đất tại Quyết định số 2080/QĐ-UBND ngày 06/11/2006 của UBND quận Hoàng Mai 15/11/2016 Nguyễn Kiều Oanh
35/QĐ-HĐND Về việc phân công công tác của các thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân quận Hoàng Mai khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 14/11/2016 Lê Minh Trường
2438/UBND-TNMT V/v phúc đáp công văn số 63/ĐĐBQH-VP tháng 10 năm 2016 của Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội 11/11/2016 Nguyễn Kiều Oanh
2412/UBND-BBT V/v đăng ký nhu cầu tái định cư tại các dự án đang triển khai công tác GPMB trên địa bàn quận Hoàng Mai 03/11/2016 Nguyễn Quang Hiếu
2407/UBND-TNMT V/v giải quyết kiến nghị của bà Cao Thị Hương liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Lê Thị Là tại tổ 19 phường Trần Phú 03/11/2016 Nguyễn Kiều Oanh
8777/QĐ-UBND V/v công nhận quyền sử dụng đất cho ông Hoàng Việt tại phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 02/11/2016 Nguyễn Kiều Oanh
8775/QĐ-UBND V/v công nhận quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Liêm và ông Ngô Trọng Tín tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 02/11/2016 Nguyễn Kiều Oanh
8774/QĐ-UBND V/v cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Bùi Ngọc Kim sử dụng đất tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai 02/11/2016 Nguyễn Kiều Oanh
8502/QĐ-UBND V/v thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành đảm bảo an toàn thực phẩm 03 tháng cuối năm 2016 (Đoàn 2) 25/10/2016 Nguyễn Quang Hiếu