Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
445/QĐ-UBND V/v Thành lập đoàn kiểm tra chuyên ngành Y tế quận Hoàng Mai 25/01/2018 Trần Quý Thái
39/KH-UBND Công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của quận Hoàng Mai năm 2018 25/01/2018 Nguyễn Quang Hiếu
219/TB-UBND V/v thay đổi lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND quận (đồng chí Nguyễn Quang Hiếu - Chủ tịch UBND quận) 24/01/2018 Hoàng Thị Lê
33/KH-UBND Phòng chống dịch năm 2018 23/01/2018 Trần Quý Thái
401/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND quận Hoàng Mai ban hành hết hiệu lực pháp luật năm 2017 23/01/2018 Nguyễn Quang Hiếu
354/QĐ-CTUBND Công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017 (phường Giáp Bát) 23/01/2018 Nguyễn Quang Hiếu
06/HD-HĐSK Hướng dẫn xét công nhận sáng kiến kinh nghiệm, sáng kiến cải tạo kỹ thuật, giải pháp công tác, giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp, giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, đề tài nghiên cứu, áp dụng công nghệ mới đề nghị danh hiệu thi đua cấp Quận và TP năm 2018 19/01/2018 Nguyễn Quang Hiếu
05/KH-BCĐ Đảm bảo ATTP phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và lễ hội Xuân năm 2018 19/01/2018 Nguyễn Quang Hiếu
01/2018/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Y tế quận Hoàng Mai 18/01/2018 Nguyễn Quang Hiếu
355/QĐ-CTUBND Công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017 (phường Trần Phú) 18/01/2018 Nguyễn Quang Hiếu
353/QĐ-CTUBND Công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017 (phường Tương Mai) 18/01/2018 Nguyễn Quang Hiếu
352/QĐ-CTUBND Công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017 (phường Vĩnh Hưng) 18/01/2018 Nguyễn Quang Hiếu
351/QĐ-CTUBND Công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017 (phường Thịnh Liệt) 18/01/2018 Nguyễn Quang Hiếu
350/QĐ-CTUBND Công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017 (phường Tân Mai) 18/01/2018 Nguyễn Quang Hiếu
349/QĐ-CTUBND Công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017 (phường Hoàng Văn Thụ) 18/01/2018 Nguyễn Quang Hiếu
348/QĐ-CTUBND Công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017 (phường Định Công) 18/01/2018 Nguyễn Quang Hiếu
347/QĐ-CTUBND Công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017 (phường Mai Động) 18/01/2018 Nguyễn Quang Hiếu
346/QĐ-CTUBND Công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017 (phường Yên Sở) 18/01/2018 Nguyễn Quang Hiếu
345/QĐ-CTUBND Công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017 (phường Hoàng Liệt) 18/01/2018 Nguyễn Quang Hiếu
344/QĐ-CTUBND Công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017 (phường Thanh Trì) 18/01/2018 Nguyễn Quang Hiếu