Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
8501/QĐ-UBND V/v thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành đảm bảo an toàn thực phẩm 03 tháng cuối năm 2016 (Đoàn 1) 25/10/2016 Nguyễn Quang Hiếu
06/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai nhiệm kỳ 2016 - 2021 24/10/2016 Nguyễn Quang Hiếu
8482/QĐ-UBND V/v công nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Trần Thị Toán tại phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội 24/10/2016 Nguyễn Kiều Oanh
2292/UBND-TNMT V/v giao nhiệm vụ giải quyết các hồ sơ khó khăn, vướng mắc khi công nhận, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn phường Yên Sở, quận Hoàng Mai 24/10/2016 Nguyễn Kiều Oanh
2409/TB-UBND Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng ngõ đi (ngõ công) tại tổ 8, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai 20/10/2016 Nguyễn Quang Hiếu
2255/UBND-TNMT V/v giao nhiệm vụ giải quyết khó khăn, vướng mắc khi công nhận, cấp giấy chứng nhận QSD đất trên địa bàn phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai 19/10/2016 Nguyễn Kiều Oanh
5745/QĐ-UBND Về việc phê duyệt, công bố danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn thành phố Hà Nội đến 31 tháng 12 năm 2015 14/10/2016 Nguyễn Đức Chung
2226/UBND-GD&ĐT V/v thống nhất thu, quản lý thu chi đầu năm học 2016-2017 14/10/2016 Trần Quý Thái
2212/UBND-TNMT V/v Giải quyết kiến nghị của cử tri liên quan đến việc tiếp nhận và bán nhà cho các hộ gia đình, cá nhân tại các tổ 25 và 26 phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai 13/10/2016 Nguyễn Kiều Oanh
2213/UBND-TNMT V/v giải quyết kiến nghị cử tri đề nghị cấp Giấy chứng nhận tại khu tập thể quân khu Thủ đô và 6 hộ dân khu tập thể phế liệu thuộc tổ dân phố 16 và số 17 trên địa bàn phường Lĩnh Nam 13/10/2016 Nguyễn Kiều Oanh
229/KH-UBND Tổ chức thực hiện "Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trên địa bàn quận Hoàng Mai năm 2016 13/10/2016 Nguyễn Quang Hiếu
2206/UBND-YT V/v thực hiện ký cam kết đảm bảo ATTP đối với các cơ sở thực phẩm thuộc ngành Y tế quản lý 12/10/2016 Trần Quý Thái
228/KH-UBND Triển khai thực hiện chương trình Sữa học đường trên địa bàn quận Hoàng Mai 12/10/2016 Trần Quý Thái
2188/UBND-TP V/v tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới trên hệ thống truyền thanh các phường 11/10/2016 Trần Quý Thái
2177/UBND-TNMT V/v giải quyết hồ sơ bán nhà, cấp giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà cho các hộ gia đình, cá nhân tại Khu tập thể 810 tổ 7 phường Hoàng Liệt 10/10/2016 Nguyễn Kiều Oanh
2133/UBND-TNMT V/v giải quyết kiến nghị của cử tri đề nghị cấp giấy chứng nhận QSD đất cho các hộ gia đình, cá nhân tại khu tập thể xuất nhập khẩu rau quả I, khu tập thể Bưu Điện, khu tập thể công ty cổ phần xây dựng số 3 Hà Nội, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội 05/10/2016 Nguyễn Kiều Oanh
2136/UBND-TNMT V/v thực hiện kết luận thanh tra số 08/KL-UBND ngày 18/7/2016 của UBND quận Hoàng Mai về tạm dừng thực hiện các QSD đất đối với thửa đất mang tên ông Phạm Xuân Hồng tại phường Vĩnh Hưng 05/10/2016 Nguyễn Kiều Oanh
218/KH-UBND Triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin trên địa bàn quận Hoàng Mai 04/10/2016 Nguyễn Quang Hiếu
2086/UBND-TNMT V/v giải quyết kiến nghị của cử tri Nguyễn Phi Hồng liên quan đến việc chia tách thửa đất, đăng ký biến động, cấp giấy chứng nhận QSD đất tại tổ 19 phường Trần Phú, quận Hoàng Mai 30/09/2016 Nguyễn Kiều Oanh
2087/UBND-TNMT V/v xác định ranh giới khu đất thu hồi lập dự án xây dựng ngõ đi (ngõ công) thuộc tổ 8, phường Hoàng Văn Thụ 30/09/2016 Nguyễn Kiều Oanh