Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
86/QĐ-CTUBND Công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 - phường Thanh Trì 19/01/2021 Nguyễn Minh Tâm
16/KH-UBND Công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Hoàng Mai năm 2021 19/01/2021 Nguyễn Minh Tâm
14/KH-UBND Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Hoàng Mai 19/01/2021 Nguyễn Minh Tâm
13/KH-UBND Triển khai dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia 19/01/2021 Nguyễn Minh Tâm
12/KH-UBND Thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn quận Hoàng Mai năm 2021 19/01/2021 Nguyễn Minh Tâm
79/QĐ-CTUBND V/v công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND quận Hoàng Mai ban hành hết hiệu lực pháp luật năm 2020 19/01/2021 Nguyễn Minh Tâm
11/KH-UBND Phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn quận Hoàng Mai năm 2021 15/01/2021 Trần Quý Thái
08/KH-UBND Công tác phòng chống dịch năm 2021 13/01/2021 Trần Quý Thái
48/QĐ-UBND V/v Kiện toàn Ban Quân dân y quận Hoàng Mai năm 2021 12/01/2021 Nguyễn Minh Tâm
43/QĐ-UBND V/v Chấp hành bản án hành chính số 07/2019/HCST ngày 25/01/2019 của Tòa án nhân dân TPHN về việc yêu cầu hủy bỏ một phần Quyết định số 76/QĐ-UBND ngày 13/01/2014 của UBND quận Hoàng Mai 08/01/2021 Nguyễn Kiều Oanh
25/UBND-TP V/v Góp ý dự thảo Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung về lĩnh vực nuôi con nuôi 06/01/2021 Trần Quý Thái
01/KL-UBND Thanh tra trách nhiệm của phòng Kinh tế quận Hoàng Mai trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng (từ ngày 01/01/2018 đến 31/12/2019) 06/01/2021 Nguyễn Minh Tâm
7012/QĐ-UBND V/v Phê duyệt phương án phá dỡ công trình phục vụ công tác GPMB thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất xây dựng nhà ở trên địa bàn phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, TPHN - Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận 31/12/2020 Đỗ Thanh Tùng
7018/QĐ-UBND V/v thành lập Đoàn kiểm tra đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ tết Dương dịch, tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân năm 2021 31/12/2020 Trần Quý Thái
08/CT-UBND Về tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn quận Hoàng Mai 30/12/2020 Nguyễn Minh Tâm
6965/QĐ-UBND V/v Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện dự án đầu tư mở rộng tuyến đường cạnh chùa Tứ Kỳ (đoạn từ đường Ngọc Hồi đến đường Linh Đường) trên địa bàn phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Ngô Sách Vinh 30/12/2020 Đỗ Thanh Tùng
6964/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư mở rộng tuyến đường đoạn cạnh chùa Tứ Kỳ (đoạn từ đường Ngọc Hồi đến đường Linh Đường) trên địa bàn phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Ngô Sách Vinh 30/12/2020 Đỗ Thanh Tùng
6925/QĐ-UBND V/v Thành lập đoàn kiểm tra chuyên ngành Y tế quận Hoàng Mai năm 2021 28/12/2020 Trần Quý Thái
6921/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính quận Hoàng Mai đến đường Tam Trinh (đoạn từ khu đô thị Đồng Tàu đến đường Tam Trinh) tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai - Đỗ Văn Dậu (đã chết) - Đỗ Thị Nhung 28/12/2020 Đỗ Thanh Tùng
6920/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính quận Hoàng Mai đến đường Tam Trinh (đoạn từ khu đô thị Đồng Tàu đến đường Tam Trinh) tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai - Đỗ Thị Dung (Phùng) 28/12/2020 Đỗ Thanh Tùng