Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
3040/QĐ-UBND V/v công nhận, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Nguyễn Văn Thử và bà Nguyễn Thị Mai Chúc sử dụng đất tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 01/06/2016 Nguyễn Kiều Oanh
3039/QĐ-UBND V/v công nhận, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Nguyễn Văn Thự và bà Hà Thị Phượng sử dụng đất tại phường Định Công, quận Hoàng Mai 01/06/2016 Nguyễn Kiều Oanh
3038/QĐ-UBND V/v cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Chử Thị Nhàn sử dụng đất tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai 01/06/2016 Nguyễn Kiều Oanh
3037/QĐ-UBND V/v cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Đặng Văn Hanh sử dụng đất tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai 01/06/2016 Nguyễn Kiều Oanh
3043/QĐ-UBND V/v công nhận quyền sử dụng đất cho ông Quách Văn Hiển và bà Cung Thị Minh sử dụng đất tại tổ 10 phường Định Công, quận Hoàng Mai 01/06/2016 Nguyễn Kiều Oanh
3005/QĐ-UBND V/v cấp giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Lưu Thị Ngọc sử dụng đất tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai 27/05/2016 Nguyễn Kiều Oanh
3007/QĐ-UBND V/v cấp giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Đặng Văn Hậu và bà Dương Thị Hưng sử dụng đất tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai 27/05/2016 Nguyễn Kiều Oanh
3015/QĐ-UBND V/v công nhận quyền sử dụng đất cho ông Cao Quang Lộc tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 27/05/2016 Nguyễn Kiều Oanh
920/UBND-TP V/v thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng 27/05/2016 Trần Quý Thái
919/UBND-TP Về việc triển khai Cuộc thi "Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách thủ tục hành chính" năm 2016 27/05/2016 Nguyễn Đức Hải
46/2016/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt 26/05/2016 Nguyễn Xuân Phúc
20/CV-HĐ V/v triển khai cuộc thi "Tìm kiếm giải pháp, sáng kiến nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân Thủ đô góp phần xây dựng Thủ đô trật tự, văn minh" 26/05/2016 Trần Quý Thái
26/QĐ-UBBC Về việc công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND quận Hoàng Mai khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 26/05/2016 Nguyễn Quang Hiếu
914/UBND-TNMT V/v giao nhiệm vụ giải quyết kiến nghị của ông Nguyễn Văn Hoan tại phường Hoàng Liệt 25/05/2016 Nguyễn Kiều Oanh
2989/QĐ-UBND V/v công nhận quyền sử dụng đất cho ông Cao Quang Lộc tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 25/05/2016 Nguyễn Kiều Oanh
2988/QĐ-UBND V/v công nhận quyền sử dụng đất cho ông Vũ Công Tám và bà Lưu Thị Kim Thu tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 25/05/2016 Nguyễn Kiều Oanh
2987/QĐ-UBND V/v công nhận quyền sử dụng đất cho ông Trịnh Đức Tân và bà Bùi Thị Hồng tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 25/05/2016 Nguyễn Kiều Oanh
910/UBND-TNMT V/v giải quyết hồ sơ theo Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 của UBND Thành phố Hà Nội 24/05/2016 Nguyễn Kiều Oanh
907/UBND-TNMT V/v thanh tra, kết luận việc tự ý chuyển mục đích sử dụng đất phục vụ việc xác nhận xin phép xây dựng cho ông Ngô Việt Nga trên địa bàn phường Định Công 24/05/2016 Nguyễn Kiều Oanh
909/UBND-TNMT V/v thực hiện văn bản số 873/UBND-TT ngày 27/5/2015 của UBND quận Hoàng Mai 24/05/2016 Nguyễn Kiều Oanh