Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
35/TB-TNHS V/v phân công nhiệm vụ công chức, hợp đồng lao động làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 29/04/2016 Ngô Sĩ Quý
744/UBND-TNMT V/v giải quyết đơn kiến nghị của ông Vũ Trường Thịnh tại phường Tương Mai 28/04/2016 Nguyễn Kiều Oanh
724/UBND-TNMT V/v thực hiện Kết luận thanh tra số 12/KL-UBND ngày 27/3/2015 của UBND quận Hoàng Mai 27/04/2016 Nguyễn Kiều Oanh
93/KH-UBND Kế hoạch thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Nguyễn Tam Trinh trên địa bàn phường Mai Động, quận Hoàng Mai 25/04/2016 Nguyễn Quang Hiếu
92/KH-UBND Kế hoạch thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Nguyễn Tam Trinh trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai 25/04/2016 Nguyễn Quang Hiếu
95/KH-UBND Đánh giá xét duyệt trường tiên tiến về Thể dục thể thao cấp Quận và tiên tiến xuất sắc cấp Thành phố năm học 2015-2016 25/04/2016 Trần Quý Thái
90/KH-UBND Tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ - TDTT kỷ niệm 41 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước và 130 năm Ngày quốc tế lao động 1/5, 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 105 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước 22/04/2016 Trần Quý Thái
90/KH-UBND Tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ - TDTT kỷ niệm 41 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước và 130 năm Ngày quốc tế lao động 1/5, 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 105 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước 22/04/2016 Trần Quý Thái
03/2016/QĐ-UBND V/v ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàng Mai 15/04/2016 Nguyễn Quang Hiếu
1994/QĐ-UBND V/v công nhận quyền sủ dụng đất cho hộ gia đình bà Chu Thị Yến sử dụng đất tại ô 3 lô 11, Đền Lừ I, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 14/04/2016 Nguyễn Kiều Oanh
1993/QĐ-UBND V/v cấp giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Võ Thị Mai, bà Cao Thị Như Quỳnh, ông Cao Hữu Thuận sử dụng đất tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai 14/04/2016 Nguyễn Kiều Oanh
1991/QĐ-UBND V/v cấp giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Nguyễn Xuân Tiến sử dụng đất tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai 14/04/2016 Nguyễn Kiều Oanh
1990/QĐ-UBND V/v cấp giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Nguyễn Văn Du, bà Nguyễn Thị Tân và bà Trương Thị Nga sử dụng đất tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai 14/04/2016 Nguyễn Kiều Oanh
1989/QĐ-UBND V/v cấp giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Nguyễn Văn Mãn sử dụng đất tại tổ 42 phường Tương Mai, quận Hoàng Mai 14/04/2016 Nguyễn Kiều Oanh
1987/QĐ-UBND V/v cấp giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Đỗ Tố Hồng và bà Nguyễn Thị Thanh Hương sử dụng đất tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai 14/04/2016 Nguyễn Kiều Oanh
1986/QĐ-UBND V/v cấp giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Nguyễn Quang Bình và bà Trần Thị An Hiền sử đất tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai 14/04/2016 Nguyễn Kiều Oanh
1919/QĐ-UBND V/v cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Nguyễn Ngọc Hiếu và bà Đỗ Thanh Thúy sử dụng đất tại tổ 77, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai 12/04/2016 Nguyễn Kiều Oanh
1918/QĐ-UBND V/v công nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Vũ Bá Ổn và bà Đặng Thị Máy sử dụng đất phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai 12/04/2016 Nguyễn Kiều Oanh
1917/QĐ-UBND V/v cấp giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Nguyễn Thanh Quang và bà Nguyễn Thị Mai Hương sử dụng đất tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai 12/04/2016 Nguyễn Kiều Oanh
1957/QĐ-UBND V/v công nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Nguyễn Thị Hảo sử dụng đất tại tổ 64, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai 12/04/2016 Nguyễn Kiều Oanh