Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
948/QĐ-UBND V/v thành lập Tổ công tác giúp việc cho Tiểu ban chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 01/03/2016 Nguyễn Quang Hiếu
129/TB-UBND V/v nộp giấy chứng nhận QSD đất số Đ 901342 đã được UBND quận Hoàng Mai cấp ngày 24/9/2004 (thửa đất số 240, tờ bản đồ số 30, diện tích 240 m2) cho ông (bà) Lê Cự Vịnh tại phường Thịnh liệt, quận Hoàng Mai 01/03/2016 Nguyễn Kiều Oanh
264/UBND-TNMT V/v giải quyết kiến nghị của ông Phạm Toàn, ông Phạm Thắng tại tổ 25A, phường Định Công, quận Hoàng Mai 01/03/2016 Nguyễn Kiều Oanh
910/QĐ-UBND V/v cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Nguyễn Minh Hà và bà Nguyễn Thị Hồng Thúy sử dụng đất tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai 26/02/2016 Nguyễn Kiều Oanh
912/QĐ-UBND V/v cấp giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Nguyễn Tiến Nam và bà Trịnh Minh Hằng sử dụng đất tại tổ 56, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai 26/02/2016 Nguyễn Kiều Oanh
248/UBND-BBT V/v khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 26/02/2016 Nguyễn Đức Hải
238/UBND-TNMT V/v giải quyết kiến nghị của bà Bùi Thị Nhung sử dụng đất tại tổ 2A, phường Định Công, quận Hoàng Mai 25/02/2016 Nguyễn Kiều Oanh
218/UBND-TNMT V/v giải quyết kiến nghị của ông Lê Đắc ở số 11, ngõ 104 Nguyễn An Ninh và bà Nguyễn Thị Vân ở số 103Q5C tập thể Trương Định, phường Tương Mai 19/02/2016 Nguyễn Kiều Oanh
826/QĐ-CTUB V/v công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND quận Hoàng Mai ban hành hết hiệu lực pháp luật năm 2015 04/02/2016 Nguyễn Quang Hiếu
70/HĐ-BBT V/v trả lời kiến nghị của ông Dương Văn Tuyển địa chỉ số 15 ngõ 198 tổ 10 phường Vĩnh Hưng liên quan tới công tác GPMB dự án ĐTXD HTKT, HTXH, nhà ở trên tuyến đường Minh Khai, Vĩnh Tuy, Yên Duyên 02/02/2016 Nguyễn Đức Hải
74/HĐ-BBT V/v trả lời kiến nghị của ông Dương Văn Bình địa chỉ số 35 tổ 47 Vĩnh Hưng liên quan tới công tác GPMB dự án ĐTXD HTKT, HTXH, nhà ở trên tuyến đường Minh Khai, Vĩnh Tuy, Yên Duyên 02/02/2016 Nguyễn Đức Hải
72/HĐ-BBT V/v trả lời kiến nghị của ông Vũ Xuân Tứ địa chỉ P416-D1 (cũ P90) Trung Tự, quận Đống Đa liên quan tới công tác GPMB dự án ĐTXD HTKT, HTXH, nhà ở trên tuyến đường Minh Khai, Vĩnh Tuy, Yên Duyên 02/02/2016 Nguyễn Đức Hải
71/HĐ-BBT V/v trả lời kiến nghị của bà Lê Thị Khánh địa chỉ số 95 tổ 25 phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng liên quan tới công tác GPMB dự án ĐTXD HTKT, HTXH, nhà ở trên tuyến đường Minh Khai, Vĩnh Tuy, Yên Duyên 02/02/2016 Nguyễn Đức Hải
73/HĐ-BBT V/v trả lời kiến nghị của ông Lê Văn Dũng địa chỉ số 18 tổ 26 phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy liên quan tới công tác GPMB dự án ĐTXD HTKT, HTXH, nhà ở trên tuyến đường Minh Khai, Vĩnh Tuy, Yên Duyên 02/02/2016 Nguyễn Đức Hải
54/HĐ-BBT V/v trả lời kiến nghị của các ông (bà) Trần Thị Hồng Hà, Vũ Văn Tiềm, Đào Phương Hoa liên quan tới công tác GPMB dự án ĐTXD HTKT, HTXH, nhà ở trên tuyến đường Minh Khai, Vĩnh Tuy, Yên Duyên 01/02/2016 Nguyễn Đức Hải
53/HĐ-BBT V/v trả lời kiến nghị của bà Dương Thị Ngát địa chỉ số 17 ngõ 3 Phúc Tân liên quan tới công tác GPMB dự án ĐTXD HTKT, HTXH, nhà ở trên tuyến đường Minh Khai, Vĩnh Tuy, Yên Duyên 01/02/2016 Nguyễn Đức Hải
52/HĐ-BBT V/v trả lời kiến nghị của ông (bà) Hà Thị Lâm và Hà Văn Bảy liên quan tới công tác GPMB dự án ĐTXD HTKT, HTXH, nhà ở trên tuyến đường Minh Khai, Vĩnh Tuy, Yên Duyên 01/02/2016 Nguyễn Đức Hải
51/HĐ-BBT V/v trả lời kiến nghị của bà Trịnh Thị Thơ liên quan tới công tác GPMB dự án ĐTXD HTKT, HTXH, nhà ở trên tuyến đường Minh Khai, Vĩnh Tuy, Yên Duyên 01/02/2016 Nguyễn Đức Hải
50/HĐ-BBT V/v trả lời kiến nghị của bà Nguyễn Thị Loan liên quan tới công tác GPMB dự án ĐTXD HTKT, HTXH, nhà ở trên tuyến đường Minh Khai, Vĩnh Tuy, Yên Duyên 01/02/2016 Nguyễn Đức Hải
49/HĐ-BBT V/v trả lời kiến nghị của bà Nguyễn Khánh Phượng liên quan tới công tác GPMB dự án ĐTXD HTKT, HTXH, nhà ở trên tuyến đường Minh Khai, Vĩnh Tuy, Yên Duyên 01/02/2016 Nguyễn Đức Hải