Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
716/QĐ-UBND V/v thu hồi, bãi bỏ Quyết định thu hồi đất và Quyết định phê duyệt phương án BT, HT để thực hiện dự án cải tạo hồ Định Công thuộc dự án thoát nước nhằm cải thiện môi trường thành phố Hà Nội - Dự án II tại phường Định Công, quận Hoàng Mai (ông Nguyễn Văn Cuông, đã mất và những người có quyền SDĐ còn lại trong hộ và các hàng thừa kế hợp pháp của ông Nguyễn Văn Cuông) 29/01/2016 Nguyễn Quang Hiếu
715/QĐ-UBND V/v thu hồi, bãi bỏ Quyết định thu hồi đất và Quyết định phê duyệt phương án BT, HT để thực hiện dự án cải tạo hồ Định Công thuộc dự án thoát nước nhằm cải thiện môi trường thành phố Hà Nội - Dự án II tại phường Định Công, quận Hoàng Mai (bà Phan Thị Dần, đã mất và những người có quyền SDĐ còn lại trong hộ và các hàng thừa kế hợp pháp của bà Phan Thị Dần) 29/01/2016 Nguyễn Quang Hiếu
714/QĐ-UBND V/v thu hồi, bãi bỏ Quyết định thu hồi đất, Quyết định phê duyệt phương án BT, HT và Quyết định phê duyệt phương án BT, HT điều chỉnh bổ sung để thực hiện dự án cải tạo hồ Định Công thuộc dự án thoát nước nhằm cải thiện môi trường thành phố Hà Nội - Dự án II tại phường Định Công, quận Hoàng Mai (bà Phạm Thị Hồng) 29/01/2016 Nguyễn Quang Hiếu
713/QĐ-UBND V/v thu hồi, bãi bỏ Quyết định thu hồi đất và Quyết định phê duyệt phương án BT, HT để thực hiện dự án cải tạo hồ Định Công thuộc dự án thoát nước nhằm cải thiện môi trường thành phố Hà Nội - Dự án II tại phường Định Công, quận Hoàng Mai (bà Nguyễn Thị Thoa) 29/01/2016 Nguyễn Quang Hiếu
712/QĐ-UBND V/v thu hồi, bãi bỏ Quyết định thu hồi đất, Quyết định phê duyệt phương án BT, HT để thực hiện dự án cải tạo hồ Định Công thuộc dự án thoát nước nhằm cải thiện môi trường thành phố Hà Nội - Dự án II tại phường Định Công, quận Hoàng Mai (bà Lê Thị Nhị) 29/01/2016 Nguyễn Quang Hiếu
711/QĐ-UBND V/v thu hồi, bãi bỏ Quyết định thu hồi đất, Quyết định phê duyệt phương án BT, HT và Quyết định phê duyệt phương án BT, HT điều chỉnh bổ sung để thực hiện dự án cải tạo hồ Định Công thuộc dự án thoát nước nhằm cải thiện môi trường thành phố Hà Nội - Dự án II tại phường Định Công, quận Hoàng Mai (bà Nguyễn Thị Cần) 29/01/2016 Nguyễn Quang Hiếu
47/HĐ-BBT V/v trả lời kiến nghị của ông Mai Viết Khai địa chỉ số 80 LK6B làng Việt Kiều Châu Âu, Mỗ Lao, Hà Đông liên quan tới công tác GPMB dự án ĐTXD HTKT, HTXH, nhà ở trên tuyến đường Minh Khai, Vĩnh Tuy, Yên Duyên 29/01/2016 Nguyễn Đức Hải
45/HĐ-BBT V/v trả lời kiến nghị của ông Chử Văn Dũng địa chỉ 69 Hàng Đường, quận Ho