Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
7254/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án trường chất lượng cao Tiểu học Yên Sở (ô D3/TH2) phường Yên Sở, quận Hoàng Mai - Nguyễn Văn Thắng 03/12/2019 Đỗ Thanh Tùng
7253/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án trường chất lượng cao Tiểu học Yên Sở (ô D3/TH2) phường Yên Sở, quận Hoàng Mai - Nguyễn Thanh Chương 03/12/2019 Đỗ Thanh Tùng
7252/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án trường chất lượng cao Tiểu học Yên Sở (ô D3/TH2) phường Yên Sở, quận Hoàng Mai - Đỗ Thị Mặc 03/12/2019 Đỗ Thanh Tùng
7251/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án trường chất lượng cao Tiểu học Yên Sở (ô D3/TH2) phường Yên Sở, quận Hoàng Mai - Nguyễn Thị Quý (Quảng) 03/12/2019 Đỗ Thanh Tùng
7250/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án trường chất lượng cao Tiểu học Yên Sở (ô D3/TH2) phường Yên Sở, quận Hoàng Mai - Nguyễn Văn Phong 03/12/2019 Đỗ Thanh Tùng
7249/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án trường chất lượng cao Tiểu học Yên Sở (ô D3/TH2) phường Yên Sở, quận Hoàng Mai - Nguyễn Văn Cương 03/12/2019 Đỗ Thanh Tùng
7248/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án trường chất lượng cao Tiểu học Yên Sở (ô D3/TH2) phường Yên Sở, quận Hoàng Mai - Nguyễn Thị Gái (Ngần) 03/12/2019 Đỗ Thanh Tùng
7264/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án trường chất lượng cao Tiểu học Yên Sở (ô D3/TH2) phường Yên Sở, quận Hoàng Mai - Lê Văn Chương 03/12/2019 Đỗ Thanh Tùng
7263/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án trường chất lượng cao Tiểu học Yên Sở (ô D3/TH2) phường Yên Sở, quận Hoàng Mai - Vũ Thị Nguyệt 03/12/2019 Đỗ Thanh Tùng
7262/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án trường chất lượng cao Tiểu học Yên Sở (ô D3/TH2) phường Yên Sở, quận Hoàng Mai - Lê Văn Lãng 03/12/2019 Đỗ Thanh Tùng
7261/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án trường chất lượng cao Tiểu học Yên Sở (ô D3/TH2) phường Yên Sở, quận Hoàng Mai - Nguyễn Duy Mai 03/12/2019 Đỗ Thanh Tùng
7260/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án trường chất lượng cao Tiểu học Yên Sở (ô D3/TH2) phường Yên Sở, quận Hoàng Mai - Nguyễn Văn Sơn 03/12/2019 Đỗ Thanh Tùng
7259/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án trường chất lượng cao Tiểu học Yên Sở (ô D3/TH2) phường Yên Sở, quận Hoàng Mai - Nguyễn Ngọc Hải 03/12/2019 Đỗ Thanh Tùng
7258/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án trường chất lượng cao Tiểu học Yên Sở (ô D3/TH2) phường Yên Sở, quận Hoàng Mai - Nguyễn Thị Tuyển 03/12/2019 Đỗ Thanh Tùng
7257/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án trường chất lượng cao Tiểu học Yên Sở (ô D3/TH2) phường Yên Sở, quận Hoàng Mai - Đặng Văn Hùng 03/12/2019 Đỗ Thanh Tùng
7256/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án trường chất lượng cao Tiểu học Yên Sở (ô D3/TH2) phường Yên Sở, quận Hoàng Mai - Nguyễn Văn Lục 03/12/2019 Đỗ Thanh Tùng
7255/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án trường chất lượng cao Tiểu học Yên Sở (ô D3/TH2) phường Yên Sở, quận Hoàng Mai - Nguyễn Thị Lan Hương 03/12/2019 Đỗ Thanh Tùng
7314/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng tuyến đường Vành đai 3 đi thấp qua hồ Linh Đàm và nhánh kết nối với đường Vành đai 3 trên địa bàn phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 03/12/2019 Đỗ Thanh Tùng
7271/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án trường chất lượng cao Tiểu học Yên Sở (ô D3/TH2) phường Yên Sở, quận Hoàng Mai - Nguyễn Duy Liên 03/12/2019 Đỗ Thanh Tùng
7270/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án trường chất lượng cao Tiểu học Yên Sở (ô D3/TH2) phường Yên Sở, quận Hoàng Mai - UBND phường Yên Sở 03/12/2019 Đỗ Thanh Tùng