Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
3465/QĐ-UBND V/v giao 60m2 đất dịch vụ cho hộ gia đình ông Nguyễn Công Minh tại khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai 11/05/2020 Nguyễn Kiều Oanh
3464/QĐ-UBND V/v giao 60m2 đất dịch vụ cho hộ gia đình ông Lưu Bách Thuật tại khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai 11/05/2020 Nguyễn Kiều Oanh
3463/QĐ-UBND V/v giao 60m2 đất dịch vụ cho hộ gia đình bà Lưu Thị Nam tại khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai 11/05/2020 Nguyễn Kiều Oanh
155/KH-UBND Triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến tập huấn Luật Dân quân tự vệ 08/05/2020 Nguyễn Quang Hiếu
152/KH-UBND Tổ chức các hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn quận Hoàng Mai năm 2020 07/05/2020 Nguyễn Quang Hiếu
1069/UBND-TNMT V/v đăng ký bổ sung nhu cầu sử dụng đất thực hiện công trình, dự án thu hồi đất; dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trong năm 2020 vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Hoàng Mai 04/05/2020 Nguyễn Kiều Oanh
08/CT-UBND Về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 02/05/2020 Nguyễn Đức Chung
149/KH-UBND Triển khai thi hành Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam trên địa bàn quận Hoàng Mai 28/04/2020 Nguyễn Quang Hiếu
24/KH-HĐ Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận Hoàng Mai năm 2020 27/04/2020 Trần Quý Thái
3422/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường Nguyễn Tam Trinh (đường Tam Trinh) thuộc phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội (Công ty CP đầu tư xây dựng và phát triển nhà số 7 Hà Nôi) 27/04/2020 Đỗ Thanh Tùng
3367/QĐ-UBND V/v giao 105.7 m2 đất ở tại đô thị cho ông Đặng Văn Thép tại lô 10 khu nhà vườn ký hiệu ĐNV3, di dân Đền Lừ III và đấu giá QSD đất, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 24/04/2020 Nguyễn Kiều Oanh
3366/QĐ-UBND V/v giao 106.5 m2 đất ở tại đô thị cho bà Ngô Thị Thơm tại lô 28 khu nhà vườn ký hiệu ĐNV3, di dân Đền Lừ III và đấu giá QSD đất, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 24/04/2020 Nguyễn Kiều Oanh
3364/QĐ-UBND V/v cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - Nguyễn Thị Thu 22/04/2020 Nguyễn Kiều Oanh
3137/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trường THCS Hoàng Liệt (ô F6/TH1) phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Lưu Thị Nhàn (Lang) 15/04/2020 Đỗ Thanh Tùng
3136/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trường THCS Hoàng Liệt (ô F6/TH1) phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Lưu Xuân Hạnh (Tâm) 15/04/2020 Đỗ Thanh Tùng
3135/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trường THCS Hoàng Liệt (ô F6/TH1) phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Lưu Thị Lợi 15/04/2020 Đỗ Thanh Tùng
3134/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trường THCS Hoàng Liệt (ô F6/TH1) phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Ngô Văn Hòa 15/04/2020 Đỗ Thanh Tùng
3133/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trường THCS Hoàng Liệt (ô F6/TH1) phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Nguyễn Đình Hoàn 15/04/2020 Đỗ Thanh Tùng
3132/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trường THCS Hoàng Liệt (ô F6/TH1) phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Lưu Thị Nhẫn (Phê) 15/04/2020 Đỗ Thanh Tùng
3131/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trường THCS Hoàng Liệt (ô F6/TH1) phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Lưu Thị Hòa (Sâu) 15/04/2020 Đỗ Thanh Tùng