Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
6508/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án Đường vào trường Tiểu học Hoàng Liệt khu Tứ Kỳ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Nguyễn Thị Quý 02/12/2020 Đỗ Thanh Tùng
6509/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án Đường vào trường Tiểu học Hoàng Liệt khu Tứ Kỳ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Nguyễn Văn Hân 02/12/2020 Đỗ Thanh Tùng
6510/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án Đường vào trường Tiểu học Hoàng Liệt khu Tứ Kỳ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Phùng Đình Thừ 02/12/2020 Đỗ Thanh Tùng
6511/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án Đường vào trường Tiểu học Hoàng Liệt khu Tứ Kỳ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Đỗ Thị Chỉ 02/12/2020 Đỗ Thanh Tùng
6512/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án Đường vào trường Tiểu học Hoàng Liệt khu Tứ Kỳ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Nguyễn Văn Sơn 02/12/2020 Đỗ Thanh Tùng
6513/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án Đường vào trường Tiểu học Hoàng Liệt khu Tứ Kỳ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Phùng Đình Thiềm 02/12/2020 Đỗ Thanh Tùng
6514/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án Đường vào trường Tiểu học Hoàng Liệt khu Tứ Kỳ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Trần Thị Việt 02/12/2020 Đỗ Thanh Tùng
6515/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án Đường vào trường Tiểu học Hoàng Liệt khu Tứ Kỳ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Phùng Đăng Bính 02/12/2020 Đỗ Thanh Tùng
6516/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án Đường vào trường Tiểu học Hoàng Liệt khu Tứ Kỳ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Nguyễn Văn Canh 02/12/2020 Đỗ Thanh Tùng
6517/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án Đường vào trường Tiểu học Hoàng Liệt khu Tứ Kỳ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Nguyễn Văn Đông 02/12/2020 Đỗ Thanh Tùng
6518/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án Đường vào trường Tiểu học Hoàng Liệt khu Tứ Kỳ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Nguyễn Hữu Vẻ 02/12/2020 Đỗ Thanh Tùng
6519/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án Đường vào trường Tiểu học Hoàng Liệt khu Tứ Kỳ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Nguyễn Văn Dần 02/12/2020 Đỗ Thanh Tùng
6529/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án Đường vào trường Tiểu học Hoàng Liệt khu Tứ Kỳ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Nguyễn Thị Hương (đã chết) - Nguyễn Thị Thành, Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Thị Thìn, Nguyễn Thị Tốn, Nguyễn Thị Mão, Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Thị Ngần, Nguyễn Thị Tân, Nguyễn Thị Thủy 02/12/2020 Đỗ Thanh Tùng
6528/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án Đường vào trường Tiểu học Hoàng Liệt khu Tứ Kỳ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Nguyễn Thị Ba (đã chết) - Nguyễn Văn Lợi, Nguyễn Văn Hợi, Nguyễn Thị Ánh Ngọc, Nguyễn Văn Mốc 02/12/2020 Đỗ Thanh Tùng
6527/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án Đường vào trường Tiểu học Hoàng Liệt khu Tứ Kỳ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Bùi Văn Trực (đã chết) - Nguyễn Thị Cương, Bùi Văn Tuất, Bùi Văn Mùi, Bùi Thị Huệ, Bùi Thị Hợi, Bùi Thị Đông, Bùi Thị Thu, Bùi Thị Hồng 02/12/2020 Đỗ Thanh Tùng
6526/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án Đường vào trường Tiểu học Hoàng Liệt khu Tứ Kỳ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Nguyễn Văn Thi (Hạnh) (đã chết) - Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Xuân thành, Nguyễn Minh Thắng, Nguyễn Thúy Hằng 02/12/2020 Đỗ Thanh Tùng
6525/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án Đường vào trường Tiểu học Hoàng Liệt khu Tứ Kỳ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Vũ Hồng Mạnh (đã chết) - Nguyễn Thị Hương 02/12/2020 Đỗ Thanh Tùng
6524/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án Đường vào trường Tiểu học Hoàng Liệt khu Tứ Kỳ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Nguyễn Xuân Trường (Hảo) (đã chết) - Nguyễn Xuân Anh, Nguyễn Thị chung, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Xuân Hữu, Nguyễn Văn Sơn 02/12/2020 Đỗ Thanh Tùng
6523/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án Đường vào trường Tiểu học Hoàng Liệt khu Tứ Kỳ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Nguyễn Văn Tạo (đã chết) - Nguyễn Thị Tám 02/12/2020 Đỗ Thanh Tùng
6522/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án Đường vào trường Tiểu học Hoàng Liệt khu Tứ Kỳ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Nguyễn Gia Lượng 02/12/2020 Đỗ Thanh Tùng