Văn hóa - Xã hội

Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế
Ngày đăng 09/05/2017 | 17:20

Ngày 08/5/2017, ngày Chữ thập đỏ và trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế. Với vai trò là 1 trong 190 Hội quốc gia thành viên của Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, trải qua hơn 70 năm hoạt động và trưởng thành, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam là thành viên có uy tín và có những đóng góp tích cực đối với Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, phối hợp triển khai có hiệu quả các chương trình thuộc nhiều lĩnh vực như: Chăm sóc sức khỏe, cứu trợ xã hội, phòng ngừa và ứng phó thảm họa

     Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ xuất hiện ở mọi nơi như một biểu tượng nhân đạo giúp đỡ những người dễ bị tổn thương nhất trong mọi hoàn cảnh - từ thiên tai, thảm họa đến các tình huống xung đột vũ trang. Tại Việt Nam, những năm gần đây, phương thức hoạt động nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ các cấp từ Trung ương đến địa phương ngày càng có nhiều đổi mới, sáng tạo, đa dạng, phong phú, thiết thực trợ giúp những đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong xã hội, đó là: Dự án “Ngân hàng bò” với hình thức trợ giúp bò giống cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn được triển khai sâu rộng ở 63 tỉnh, thành trong cả nước; con bê sinh ra đầu tiên được trao tiếp cho một gia đình nghèo khác, hỗ trợ gia đình đó sinh kế thoát nghèo. Cứ như vậy, đàn bò tiếp tục phát triển, các hộ gia đình nghèo được sở hữu bò giống và những con bê từ lứa thứ hai trở đi, có cơ hội phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo bền vững.

     Đó là Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” với mục tiêu: cổ vũ các cấp Hội, đông đảo cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ trợ giúp trực tiếp, kịp thời và thiết thực các đối tượng đặc biệt khó khăn tại cộng đồng vươn lên trong cuộc sống, đồng thời vận động các tổ chức, cá nhân hưởng ứng và tham gia trợ giúp trực tiếp các đối tượng khó khăn theo đề xuất của Hội Chữ thập đỏ.

     Đó là mô hình “tuyến phố hiến máu” ở Hà Nội đã huy động, thu hút sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân ở các lứa tuổi khác nhau. Lực lượng hiến máu đa dạng về nghề nghiệp, là lãnh đạo chính quyền địa phương, các cán bộ, công chức, trong doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, lao động tự do…Ngày hiến máu tình nguyện thực sự trở thành ngày hội của cộng đồng dân cư.

     Chủ đề của Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế năm nay “Bạn có biết ? Chữ thập đỏ - vì mọi người, ở mọi nơi”. Với thông điệp này, Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế năm nay hướng tới thể hiện sự đa dạng và sáng tạo của mỗi Hội quốc gia trong việc tiếp cận giải quyết thách thức nhân đạo hiện nay, đồng thời xóa bỏ quan niệm hoạt động trọng tâm của Phong trào chỉ tập trung vào một số lĩnh vực nhất định như: Sơ cấp cứu, hiến máu và ứng phó thảm họa.

     Thông qua chủ đề của Ngày 8/5 năm nay, các Hội quốc gia trên toàn cầu tiếp tục quảng bá một cách rõ hơn, đầy đủ hơn, thuyết phục hơn về các hoạt động phong phú, đa dạng của Phong trào, hướng tới mục tiêu " Vì mọi người, Ở mọi nơi", qua đó vận động các tầng lớp nhân dân, nhất là giới trẻ ở mỗi nước tham gia hoạt động nhân đạo, trở thành tình nguyện viên của Phong trào.

     Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. Ðây là dịp để những người làm công tác nhân đạo trên thế giới tự hào ôn lại truyền thống lịch sử lâu đời của Phong trào Chữ thập đỏ, tiếp tục khẳng định và phát huy vai trò, tổ chức các hoạt động nhân đạo trợ giúp những người dễ bị tổn thương nhất trong cộng đồng thông qua mạng lưới cán bộ, tình nguyện viên đông đảo khắp toàn cầu.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận