Văn hóa - Xã hội

Triển khai kế hoạch liên tịch chương trình phối hợp tuyên truyền công tác Dân số-KHHGĐ với các đoàn thể năm 2017
Ngày đăng 05/06/2017 | 17:40

Với yêu cầu làm cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trong quận nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc thực hiện chính sách DS-KHHGĐ; đồng thời tích cực hưởng ứng các hoạt động DS-KHHGĐ nhằm giảm tỷ suất sinh và giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên tiến tới ổn định dân số lâu dài, tạo điều kiện để mọi người dân được chăm sóc sức khỏe tốt nhất và cải thiện chất lượng cuộc sống

     Thực hiện Kế hoạch số 10/ KH- UBND ngày 16/01/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về việc triển khai công tác Dân số - KHHGĐ năm 2017; Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 24/01/2017 của UBND quận Hoàng Mai về việc triển khai Kế hoạch công tác Dân số-KHHGĐ năm 2017; Quyết định số 9899/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND quận Hoàng Mai v/v giao Chỉ tiêu kế hoạch kinh tế- xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2017; Trung tâm Dân số-KHHGĐ Quận xây dựng kế hoạch phối hợp tuyên truyền công tác DS-KHHGĐ với các ban ngành, đoàn thể trên địa bàn Quận năm 2017.

     Nội dung triển khai tuyên truyền gồm các văn bản của Đảng và Nhà nước về chính sách Dân số gồm: các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Chính Phủ về công tác DS-KHHGĐ đặc biệt là Pháp lệnh Dân số; Nghị định số 20/2010/NĐ-CP của Chính phủ qui định chi tiết sửa đổi điều 10 Pháp lệnh Dân số… Kiến thức về giới tính, chăm sóc SKSS/KHHGĐ theo từng lứa tuổi và từng nhóm đối tượng khác nhau: vị thành niên/thanh niên; phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ; phụ nữ quanh tuổi mãn kinh; sức khỏe sinh sản nam giới và người cao tuổi; Các biện pháp tránh thai có tính lâu dài và hiệu quả cao; Sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh; mất cân bằng giới tính khi sinh…

     Trung tâm Trung tâm Dân số-KHHGĐ phối hợp tuyên truyền công tác DS-KHHGĐ đưa vào trong nội dung hoạt động năm 2017 với Ban Tuyên giáo, Ủy ban MTTQ, Hội LHPN, Đoàn TNCS HCM, Liên đoàn Lao động, phòng GD&ĐT, Hội Người cao tuổi Quận. Các hội nghị tuyên truyền  về chính sách dân số và các kiến thức CSSKSS/KHHGĐ phù hợp với từng nhóm đối tượng, lồng ghép giao lưu chia sẻ các kiến thức thông qua các câu hỏi do ban tổ chức chuẩn bị và các câu hỏi trực tiếp của đối tượng với báo cáo viên. Các ban ngành, đoàn thể chủ động xây dựng kế hoạch về thời gian, địa điểm và thống nhất với Trung tâm DS-KHHGĐ trước khi tổ chức hội nghị. Về tổ chức thực hiện, Trung tâm DS-KHHGĐ thống nhất lịch tổ chức hội nghị với các phòng, ban, ngành, đoàn thể; chuẩn bị báo cáo viên, nội dung tuyên truyền; hỗ trợ kinh phí tổ chức hội nghị, cung cấp tài liệu truyền thông cho đại biểu tham dự hội nghị. Các phòng, ban ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch và thống nhất lịch tổ chức hội nghị với Trung tâm DS-KHHGĐ; mời đối tượng tham dự hội nghị; chuẩn bị địa điểm tổ chức và công tác tổ chức; phối hợp với Báo cáo viên tổ chức hoạt động giao lưu với đối tượng tham dự./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận