Văn hóa - Xã hội

Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho cộng tác viên Dân số đợt 2 năm 2017
Ngày đăng 05/06/2017 | 17:50

Thực hiện Kế hoạch số 130/CCDS ngày 04/5/2017 của Chi cục Dân số về việc Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cộng tác viên Dân số năm 2017; từ ngày 23/5/2017 tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận, Trung tâm Dân số - KHHGĐ quận Hoàng Mai đã phối hợp với Chi cục Dân số - KHHGĐ thành phố Hà Nội mở lớp Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cộng tác viên Dân số năm 2017

     Mục tiêu của đợt tập huấn nhằm trang bị những kiến thức cơ bản, đồng thời bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ về Dân số cho đội ngũ cán bộ và cộng tác viên Dân số đáp ứng với nhu cầu thực tiễn về công tác trong tình hình hiện nay.

     Nội dung tập huấn gồm các bài giảng chuyên đề Tổ chức bộ máy làm công tác Dân số - KHHGĐ, một số nội dung chủ yếu của chính sách Dân số - KHHGĐ hiện nay, chức năng nhiệm vụ của cộng tác viên. Công tác truyền thông vận động Dân số - KHHGĐ, Kỹ năng truyền thông tư vấn, vận động đối tượng thay đổi hành vi về Dân số /SKSS/KHHGĐ; Một số Kỹ năng về truyền thông vận động làm giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh; các quy định nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi. Kiến thức và kinh nghiệm tư vấn SKSS/KHHGĐ:  Các yếu tố ảnh hưởng tới sức khỏe sinh sản, Các biện pháp trong tư vấn và kỹ năng tư vấn, vận động sử dụng biện pháp tránh thai, Một số yêu cầu cơ bản đối với cộng tác viên trong triển khai kế hoạch tiếp thị xã hội và quản lý phương tiện tránh thai. Nâng cao chất lượng Dân số: Nội dung về truyền thông nâng cao chất lượng Dân số; Truyền thông, vận động, tư vấn trong sàng lọc trước sinh, sơ sinh. Đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ của cộng tác viên Dân số 14 phường về quản lý và quan tâm đặc biệt cho lưá tuổi học sinh trong kỳ nghỉ hè, những  nội dung bảo vệ, chăm sóc sức khỏe/ sức khỏe sinh sản vị thành niên, phòng chống bạo lực và xâm hại tình dục ở độ tuổi này./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận