Văn hóa - Xã hội

Truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản cho vị thành niên khối trường THCS
Ngày đăng 08/06/2017 | 15:16

Truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản cho vị thành niên khối trường THCS

     Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 05/KH-TTDS-GD&ĐT ngày 21/3/2017 giữa Trung tâm DS-KHHGĐ và phòng GD&ĐT Quận, trong tháng 5/2017, Trung tâm Dân số - KHHGĐ đã tổ chức hoạt động nói chuyên chuyên đề về chăm sóc sức khoẻ sinh sản cho hơn 4000 trẻ lứa tuổi vị thành niên là học sinh lớp 6 - 7 - 8 - 9 khối trường THCS trên địa bàn quận.

     Các cháu được giảng khái niệm thế nào là tuổi vị thành niên, quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp luật. Được nghe, hiểu về sức khỏe sinh sản vị thành niên, về giới tính và giới, sự thay đổi tâm sinh lý ở vị thành niên, tình bạn và tình bạn khác giới, nhận thức đúng đắn về tình yêu, giáo dục giới tính, nhận thức biết quyền tôn trọng cơ thể của người khác và tính toàn vẹn của cơ thể; chấp nhận và cảm thấy thoải mái với cơ thể và giới tính của mình; thái độ, hành vi cần định hướng và tìm kiếm thông tin.

     Tại các buổi nói chuyện truyền thông, các bác sỹ đã cung cấp kiến thức, tư vấn nhằm nâng cao hiểu biết cho vị thành niên về các lĩnh vực tâm lý, sinh lý, các hành vi tổn thương đến sức khoẻ và các bệnh lý liên quan đến sức khoẻ sinh sản. Khuyến khích các em có ý thức trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ sinh sản cho bản thân, bổ sung thêm cho các em những kỹ năng sống và hiểu biết về tình dục an toàn./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận