Văn hóa - Xã hội

Ra quân phòng, chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn quận Hoàng Mai
Ngày đăng 07/07/2017 | 14:07

Thực hiện Kế hoạch số 189/KH-UBND ngày 23/6/2017 của UBND quận Hoàng Mai về việc kiểm tra, giám sát, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Sốt xuất huyết quận Hoàng Mai năm 2017. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND Quận, sáng ngày 24/6/2017 và chiều ngày 28/6/2017, phòng Văn hóa - Thông tin đã tổ chức tuyên truyền phòng, chống dịch Sốt xuất huyết trên các tuyến phố và trước trụ sở UBND 14 phường bằng hệ thống loa tuyên truyền trên xe lưu động

     Bằng hình thức tuyên truyền này giúp cho người dân, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn các phường được cung cấp những thông tin kịp thời về tình hình dịch sốt xuất huyết đang hành hoành ở nhiều nơi trên địa bàn Thành phố Hà Nội cũng như quận Hoàng Mai diễn biến của dịch bệnh. Qua đó cũng giúp cho người dân, cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động trên địa bàn các phường nâng cao nhận thức về bệnh sốt xuất huyết cũng như mức độ nguy hiểm của dịch bệnh này và đặc biết biết cách phòng, tránh cho bản thân, gia đình và những người xung quanh./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận