Văn hóa - Xã hội

Mít tinh kỷ niệm ngày Dân số thế giới (11/7) quận Hoàng Mai
Ngày đăng 13/07/2017 | 17:52

Sáng ngày 11/7/2017, tại trường tiểu học Đại Kim quận Hoàng Mai đã long trọng diễn ra lễ mít tinh kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới 11/7 do Trung tâm Dân số - KHHGĐ, đơn vị thường trực BCĐ DS-KHHGĐ phối hợp Ban Dân số-KHHGĐ 14 phường thuộc quận triển khai tổ chức

     Chủ đề Ngày Dân số Thế giới năm nay được Liên Hợp Quốc chọn là: Kế hoạch hóa gia đình: nâng cao vị thế con người và phát triển đất nước phồn vinh”. Tới dự lễ kỷ niệm có ông Trần Quý Thái - Phó Chủ tịch UBND quận; các thành viên Ban chỉ đạo DS-KHHGĐ quận và Ban chỉ đạo Dân số 14 phường thuộc địa bàn quận Hoàng Mai cùng hơn 300 cán bộ, CTV dân số tiêu biểu ở cơ sở, 150 đoàn viên Đoàn TNCS HCM thuộc đoàn xe máy gắn cờ chuối mang khẩu hiệu cổ động về công tác Dân số và đại diện các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội tham dự.

     Tại lễ mít tinh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận Trần Quý Thái đã phát biểu: “ Ngày 11/7 hàng năm được Liên Hiệp Quốc chọn là Ngày Dân số Thế giới nhằm để tái khẳng định quyền con người, để lên kế hoạch cho một gia đình. Nó khuyến khích các hoạt động, sự kiện và thông tin để giúp thực hiện quyền này thành hiện thực trên toàn thế giới. Hiện nay dân số thế giới trên 7,2 tỷ người, được dự báo sẽ tăng thêm 1 tỷ người nữa trong vòng một thập kỷ tiếp theo và đạt mức 9,6 tỷ người vào năm 2050. Nhận thức rõ những thách thức, khó khăn và bất cập, xác định đầy đủ mục tiêu phải đạt được và những việc cần làm trong lĩnh vực dân số đặt trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước. Chiến lược về DS KHHGĐ đặt ra các nhiệm vụ trong công tác dân số những năm tới là tiếp tục thực hiện thành công chiến lược DS- KHHGĐ, tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp về lãnh đạo, tổ chức và quản lý, truyền thông giáo dục thay đổi hành vi, chăm sóc sức khoẻ sinh sản/KHHGĐ, nâng cao chất lượng thông tin, dữ liệu về dân cư; nâng cao dân trí, tăng cường vai trò của gia đình và bình đẳng giới; đẩy mạnh xã hội hóa; xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách về dân số và phát triển; kinh phí; đào tạo và nghiên cứu nhằm đạt được 2 mục tiêu cụ thể: Duy trì vững chắc xu thế giảm sinh để đạt mức sinh thay thế bình quân và Nâng cao chất lượng dân số về thể chất trí tuệ và tinh thần. Phấn đấu đạt chỉ số phát triển con người (HDI) ở mức trung bình tiên tiến của thế giới .Trước mắt, trong bối cảnh hiện nay, chúng ta phải tập trung ưu tiên cho việc giải quyết mục tiêu về quy mô dân số, phấn đấu đạt được mức sinh thay thế vào năm 2015, tạo cơ sở cho việc ổn định quy mô dân số ở mức hợp lý. Để đạt được mục tiêu này, phải triển khai đồng bộ các giải pháp đã được đề ra trong Chiến lược Dân số KHHGĐ, song phải chú ý các giải pháp cơ bản sau: Một là Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng đối với công tác dân số. Việc thực hiện chính sách và mục tiêu dân số cần được đặt trong nội dung lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành và được kiểm tra, đôn đốc thường xuyên. Hai là Mở rộng và nâng cao hiệu quả truyền thông thay đổi hành vi về dân số. Triển khai các hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên cả kênh trực tiếp thông qua đội ngũ cộng tác viên Dân số, Gia đình và Trẻ em ở thôn, xóm với các thông điệp rõ ràng, dễ hiểu, bằng các hình thức phong phú và sinh động nhằm tạo chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và hành vi về dân số của toàn xã hội. Chú ý đúng mức đến việc triển khai chương trình giáo dục Dân số/ Sức khỏe sinh sản cho vị thành niên trong và ngoài nhà trường. Ba là Khẩn trương xây dựng và ban hành các nghị định và văn bản hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Dân số. Trên cơ sở Pháp lệnh Dân số, xây dựng các chính sách phù hợp cho việc tạo dựng mô hình quy mô gia đình ít con như là một chuẩn mực xã hội. Bốn là Xây dựng và triển khai chương trình phối hợp hành động trong lĩnh vực dân số với các ngành, đoàn thể nhằm huy động đông đảo lực lượng của các ngành, đoàn thể tham gia công tác này theo một cơ chế rõ ràng, có hiệu quả. Năm là Mở rộng và nâng cao chất lượng hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ và cho nhóm đối tượng vị thành niên. Và cuối cùng sáu là Củng cố và kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác Dân số từ cấp quận đến cấp cơ sở đủ sức quản lý và điều hành công tác này, trong đó quan tâm đặc biệt đến việc nâng cao năng lực và tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ chuyên trách Dân số - KHHGĐ ở cấp phường và cộng tác viên Dân số.

     Ở đây cần nhấn mạnh rằng các qúa trình quan trọng của dân số diễn ra trước hết và chủ yếu trong phạm vi gia đình là một bộ phận tất yếu của đời sống gia đình, liên quan đến sự phát triển của các thành viên trong gia đình. Do đó, trong thực tiễn triển khai các hoạt động cần làm cho các nội dung dân số và phát triển, lồng ghép với nhau để đạt hiệu quả cao hơn. Trong công tác dân số thời gian qua chúng ta đã đạt được những thành tựu bước đầu. Để đạt được thành công vững chắc trong công tác này, đòi hỏi sự nỗ lực cao không chỉ của ngành Dân số - KHHGĐ mà là sự nỗ lực của tất các các ngành, các cấp, của toàn xã hội. Chúng tôi mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, sự hỗ trợ, giúp đỡ của các ngành, đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội trong triển khai các nhiệm vụ và giải pháp của công tác dân số trong thời gian tới”./. 

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận