Văn hóa - Xã hội

Hoàng Mai với công tác đền ơn đáp nghĩa
Ngày đăng 25/07/2017 | 17:08

Thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, trong suốt 70 năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách đối với người có công với cách mạng. Các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương đã tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả. Các tầng lớp nhân dân, các tổ chức và cá nhân ngày càng tích cực tham gia các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa; góp phần từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người có công và gia đình người có công, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, có tác dụng sâu sắc trong việc giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng Việt Nam

     Thực hiện phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, từ năm 2012 đến năm 2016, toàn thành phố đã vận động ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được 161 tỷ đồng; xây mới và sửa chữa được 2.921 nhà (kinh phí 106 tỷ đồng), trong đó xây mới là 1.232 nhà; tặng 29.786 sổ tiết kiệm tình nghĩa với tổng số tiền là 24 tỷ đồng; tu sửa, nâng cấp 503 công trình ghi công liệt sỹ (kinh phí 465 tỷ đồng).

     Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017), thành phố Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Công tác tuyên truyền  kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ  diễn ra với nhiều hoạt động và chương trình trên toàn địa bàn. Việc thực hiện các phong trào đền ơn đáp nghĩa được đẩy mạnh như quan tâm giúp đỡ tạo việc làm phù hợp đối với con liệt sỹ, thương binh nặng và con thương binh chưa có việc làm. Chủ động rà soát tổng hợp nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn để giới thiệu việc làm phù hợp cho con liệt sỹ, thương binh nặng và con thương binh. Tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà, khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công tại cơ sở. Vận động các cơ quan, đơn vị, cá nhân đang nhận phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống, nâng mức phụng dưỡng thấp nhất đạt 700.000 đồng/tháng. Thực hiện hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà đối với hộ gia đình người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ với tổng kinh phí hỗ trợ với nhà ở xây mới là 70 triệu đồng/hộ và sửa chữa là 35 triệu đồng/hộ. Kinh phí hỗ trợ đối với 7.566 hộ là 402 tỷ đồng.

     Tổng số đối tượng được tặng quà là 126.614 người với kinh phí trên 104 tỷ đồng. Cụ thể mức 1 triệu đồng cho Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống, người được hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B bị suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 41% trở lên, đại diện gia tộc thờ cúng hai liệt sỹ trở lên, đại diện của thân nhân liệt sỹ chủ yếu và người trực tiếp tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Đại diện gia tộc thờ cúng một liệt sỹ hưởng mức 500.000 đồng. Ngoài ra, Thành phố có quyết định thăm và tặng quà một số đơn vị và cá nhân người có công tiêu biểu, các đơn vị sản xuất kinh doanh của thương bệnh binh, 60 cá nhân tiêu biểu của 30 quận huyện, thị xã với kinh phí tặng quà là 761 triệu đồng;  thành lập đoàn đại biểu thăm viếng các nghĩa trang.

     Cùng với cả nước, thành phố Hà Nội luôn quan tâm, chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần người có công và các gia đình chính sách. Đặc biệt, thành phố đã ban hành nhiều cơ chế chính sách riêng của Hà Nội, có nhiều chính sách cao hơn mức của Trung ương, để góp phần nâng cao  đời sống vật chất, tinh thần người có công, gia đình chính sách.

     Thực hiện Chỉ thị số 21/CT- TTg ngày 22/5/2017 của Thủ tướng chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác chăm sóc người có công, thiết thực kỷ niệm 70 năm này Thương binh liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2017); để tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm sóc đối với người có công và thân nhân của người có công, giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, thiết thực kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ; UBND Quận đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Quận, các phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND các phường thực hiện một số nội dung sau:

     Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ đảng viên và nhân dân về chủ trương, chính sách  của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng. Đẩy mạnh phong trào “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” và tăng cường giáo dục về lòng biết ơn sâu sắc đối với những thế hệ cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh người có công với cách mạng đã cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc.

     Tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch số 109/KH- UBND ngày 07/6/2016 của UBND Thành phố thưc hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng giai đoạn 2016- 2020.

     Tổ chức triển khai tốt kế hoạch số 124/KH- UBND ngày 13/4/2017 của UBND Quận về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, Liệt sỹ.

     Quận đã giải quyết trợ cấp hàng tháng cho người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và thanh niên xung phong sống cô đơn, có hoàn cảnh khó khăn được hưởng trợ cấp hàng tháng; Cùng với việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thương binh, liệt sỹ, UBND Quận chỉ đạo UBND các phường, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện kịp thời và đầy đủ các chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công tại địa phương; chăm lo, giúp đỡ đời sống vật chất và tinh thần tới các đối tượng người có công để giúp họ có cuộc sống ổn định về vật chất, tinh thần, góp phần xây dựng quận Hoàng Mai ngày càng giàu đẹp và phát triển.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận