Văn hóa - Xã hội

Tọa đàm về xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ KHHGĐ/KHSS trên địa bàn quận Hoàng Mai năm 2018
Ngày đăng 14/05/2018 | 16:22

Căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn 14 phường thuộc địa bàn quận Hoàng Mai năm 2017 vừa qua tỷ lệ sinh, đặc biệt tỷ lệ sinh con thứ 3 tuy có giảm nhưng chưa có tính bền vững, để thực hiện tốt chỉ tiêu kế hoạch công tác Dân số /KHHGĐ đã đề ra trong năm 2018 về giảm tỷ lệ sinh, đặc biệt là giảm tỷ lệ sinh con thứ 3, nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn phường

     Chiến dịch truyền thông tăng cường tuyên truyền vận động với cung cấp dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ năm 2018 được triển khai tại 14/14 phường, các buổi tọa đàm trước ngày Chiến dịch truyền thông vận động CSSKSS-KHHGĐ với nội dung “Giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai hoạt động chăm sóc SKSS-KHHGĐ và tiếp thị XH, cung cấp biện pháp tránh thai theo Đề án 818 từ Quyết định số 818/QĐ-BYT ngày 12/03/2015 do Bộ trưởng Bộ y tế ban hành về việc phê duyệt Đề án “Xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản tại khu vực thành thị và nông thôn phát triển giai đoạn 2015-2020”.

     Trung tâm Dân số-KHHGĐ đã hướng dẫn Ban dân số - KHHGĐ 14 phường triển khai tổ chức hội nghị tọa đàm tìm giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai tiếp thị xã hội cho cán bộ hội phụ nữ cơ sở và các cộng tác viên dân số khu dân cư trước chiến dịch truyền thông để nhằm từng bước nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn phường.  

     Để bù đắp nguồn ngân sách thiếu hụt cho công tác DS-KHHGĐ thì xã hội hóa (còn gọi là hợp tác công tư -PPP) là một giải pháp có tầm quan trọng đặc biệt, giúp định hướng và đẩy nhanh tiến độ cung cấp PTTT, dịch vụ và hàng hóa SKSS/KHHGĐ có chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu của nhân dân. Đây là một bước cụ thể hóa chủ trương quan trọng của Đảng và Nhà nước. Đề án sẽ đánh dấu một sự thay đổi mạnh mẽ trong tư duy cũng như trong phương thức tổ chức thực hiện cung cấp PTTT (Phương tiện tránh thai), hàng hóa và dịch vụ SKSS/KHHGĐ. Đề án sẽ huy động, khuyến khích và tạo điều kiện cho mọi thành phần kinh tế, các doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia cung cấp PTTT, hàng hóa và dịch vụ SKSS/KHHGĐ có chất lượng cao nhằm đáp ứng yêu cầu CSSK của nhân dân, góp phần hoàn thành các mục tiêu của Chiến lược Quốc gia Dân số - Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011-2020 cũng như các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội chung của đất nước.

     Theo đó, kế hoạch hướng tới mục tiêu đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng về PTTT, hàng hóa sức khỏe sinh sản và dịch vụ KHHGĐ, SKSS có chất lượng cho người dân nhằm đảm bảo sự công bằng xã hội, tính bền vững của chương trình dân số KHHGĐ; huy động và nâng cao hiệu quả của các nguồn lực đầu tư từ trung ương, địa phương, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân bảo đảm cung cấp đầy đủ PTTT để duy trì mức sinh thay thế, gúp phần thực hiện thành công Chiến lược Dân số - SKSS giai đoạn 2011-2020.

     Cùng với đó, 100% Trung tâm Dân số - KHHGĐ các quận, huyện và các xã, phường triển khai thực hiện xã hội hóa cung cấp PTTT và hàng húó chăm sóc SKSS. 100% các cơ sở y tế công lập; 40% các cơ sở Y tế ngoài công lập có khoa phụ sản trên địa bàn Thành phố triển khai thực hiện xã hội hóa cung cấp dịch vụ KHHGĐ/SKSS theo quy định. 60% các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ tham gia thực hiện xã hội hóa các PTTT và dịch vụ KHHGĐ/SKSS. 100% người cung cấp PTTT, hàng hóa SKSS được tập huấn nâng cao kỹ năng tư vấn, tiếp thị, bảo quản, phân phối sản phẩm; cơ sở y tế cung cấp dịch vụ được nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động tạo sự đồng thuận của các cấp lãnh đạo, các sở, ban, ngành đoàn thể và sự chuyển đổi hành vi của các nhóm khách hàng trong việc thực hiện xã hội hóa cung cấp PTTT và dịch vụ KHHGĐ. 90% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ được cung cấp thông tin kiến thức, tài liệu về xã hội hóa cung cấp PTTT và dịch vụ KHHGĐ.

     Sau 56 năm thực hiện công tác DS-KHHGĐ, Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể trong đó ấn tượng nhất là đã khống chế được tốc độ gia tăng dân số. Để đạt được hiệu quả này là nhờ vào việc triển khai tích cực cung cấp dịch vụ KHHGĐ với những tiến bộ vượt bậc trong việc tăng nhanh và duy trì tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai (BPTT) cũng như đa dạng của các BPTT. Tuy nhiên, do Việt Nam đã đạt mức sinh thay thế nhưng mức sinh có sự khác biệt ở các vùng, miền. Cùng đó, nhu cầu dịch vụ KHHGĐ trong những năm tới tiếp tục tăng cao do số phụ nữ bước vào độ tuổi sinh đẻ tiếp tục tăng; Để giảm gánh nặng ngân sách, việc chuyển đổi hành vi từ sử dụng PTTT miễn phí sang tiếp thị xã hội PTTT là cần thiết. Hiện nay, có 63/63 tỉnh, thành phố phân công bộ phận TTXH do lãnh đạo Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh phụ trách. Có 8 tỉnh thành lập Ban quản lý TTXH các PTTT từ tỉnh đến huyện. Tại tuyến quận huyện có 611/697 huyện, quận phân công bộ phận TTXH do lãnh đạo Trung tâm DS-KHHGĐ phụ trách. Bộ phận TTXH tuyến quận có nhiệm vụ nhận và cấp sản phẩm TTXH cho tuyến phường; cung cấp sản phẩm TTXH và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

     Qua triển khai tổ chức các buổi tọa đàm tại 14 phường cho thấy: những khó khăn trong việc triển khai đề án 818 là nhiều cộng tác viên chưa sẵn sàng bán sản phẩm; người dân chưa hiểu hết về sản phẩm, họ vẫn có thói quen nhận miễn phí thay vì tự chi trả; sản phẩm thuộc Đề án 818 mới nên cũng chưa có sức cạnh tranh với các sản phẩm đa dạng, phong phú đang được bày bán ngoài thị trường... Chính vì vậy, bước đi quan trọng ban đầu chính là phải tuyên truyền trên toàn bộ hệ thống từ quận xuống phường, rồi đến cụm dân cư để người dân hiểu về Đề án nói chung và các sản phẩm nói riêng. Nhiều người tiêu dùng sau khi mua sản phẩm về sử dụng thấy tốt cũng đã giới thiệu đến những người khác. Nhiệm vụ quan trọng trong công tác tuyên truyền là phải thay đổi được nhận thức của người dân, đặc biệt là giúp họ hiểu được các sản phẩm KHHGĐ không cũn bao cấp nữa”.

     Để thực hiện được những định hướng của Chiến lược dân số và sức khỏe sinh sản giai đoạn 2011-2020, đặc biệt là đẩy mạnh hoạt động TTXH (Tiếp thị xã hội) các phương tiện tránh thai, gúp phần thay đổi nhận thức và chuyển đổi hành vi sử dụng phương tiện tránh thai từ cấp miễn phí sang tự chi trả, tạo cho khách hàng có thêm cơ hội lựa chọn các biện pháp tránh thai phù hợp, sử dụng thường xuyên và đúng cách, qua đó bảo đảm tính bền vững của các chương trình DS-KHHGĐ, nhất là phòng tránh mang thai ngoài ý muốn và các bệnh lây truyền qua đường tình dục, HIV/AIDS.

     Để thực hiện được điều này, Trung tâm Dân số KHHGĐ quận Hoàng Mai đã phối hợp với nhiều ban, ngành, đoàn thể lồng ghép trong lớp tập huấn, hội thảo, nói chuyện chuyên đề về TTXH các phương tiện tránh thai; tập huấn cho cộng tác viên dân số – sức khỏe cộng đồng về TTXH các phương tiện tránh thai. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền cho người trên địa bàn tiếp cận với các phương tiện tránh thai hiện đại. Với các nỗ lực trong việc triển khai nhiệm vụ, việc TTXH các sản phẩm đã góp phần tăng nhanh số người sử dụng các biện pháp tránh thai, duy trì mức giảm sinh vững chắc.

     Các giải pháp đề xuất của đợt tọa đàm lần này tiêu biểu như tại phường Đại Kim đã nêu lên cụ thể như “Dùng xong mới trả tiền; Tăng cường tập huấn, truyền kinh nghiệm cho CTV tiếp thị dễ dàng hơn đối với khách hàng; Cung cấp áo mưa, áo choàng ngoài, túi đựng, nón mũ để quảng bá TTXH phương tiện tránh thai; Tăng cường hỗ trợ kinh phí cho tuyến cơ sở để họp, triển khai, quán triệt đến tận khu dân cư tổ dân phố; Tăng cường kinh phí cho hệ thống phát thanh để quảng bá sản phẩm; Mỗi phường nên có 1 văn phòng hoặc địa điểm để trưng bày các sản phẩm TTXH các phương tiện tránh thai để người dân có thể dễ dàng thuận tiện nghe tư vấn tự đưa ra quyết định lựa chọn sản phẩm nào phù hợp với bản thân cũng như sức khỏe của mình”./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận