Văn hóa - Xã hội

Hoàng Mai quyết tâm thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2018
Ngày đăng 14/05/2018 | 16:53

Những năm gần đây, công tác An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) đã có những cố gắng lớn. UBND Quận đã có kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 16/4/2018 về tổ chức tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn Quận năm 2018. UBND Quận chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, UBND các phường triển khai công tác này đến với toàn dân, các doanh nghiệp, đơn vị để các đối tượng nhận thức và chấp hành tốt các quy định. Qua đó tăng cường phòng chống tai nạn lao động, bảo vệ tài sản Nhà nước, tài sản công dân góp phần ổn định, phát triển kinh tế - xã hội của Quận

     Quận đã chỉ đạo các phòng ban, ngành, UBND các phường, các doanh nghiệp đơn vị trên địa bàn có nhiều giải pháp động viên người lao động cũng như đơn vị sử dụng lao động thực hiện nghiêm túc công tác ATVSLĐ; Tiếp tục thực hiện chương trình bảo hộ lao động nhằm đôn đốc kiểm tra, nhắc nhở và uốn nắn kịp thời các vi phạm về ATVSLĐ. Tuy vậy, thực trạng chung của công tác ATVSLĐ vẫn còn nhiều tồn tại. Điều kiện làm việc ở nhiều nơi còn yếu, tình hình tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp vẫn còn gia tăng. Hiện nay, ở một số nơi, người sử dụng lao động, người lao động chưa nhận thức đầy đủ quyền hạn, nghĩa vụ của mình trong công tác ATVSLĐ. Việc tuyển dụng lao động không qua đào tạo nghề vẫn còn; việc thực hiện các quy định của Pháp luật, chế độ chính sách về bảo hộ lao động chưa được thực thi nghiêm chỉnh. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền triển khai Luật An toàn, vệ sinh lao động và các văn bản thi hành đến doanh nghiệp và người lao động.

     Thúc đẩy các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh chương trình hành động cụ thể để phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp xây dựng văn hóa an toàn nơi làm việc, góp phần hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

      Mục tiêu nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các doanh nghiệp, người sử dụng lao động và người lao động tuân thủ pháp luật về ATVSLĐ, thực hiện có hiệu quả Luật ATVSLĐ và các văn bản hướng dẫn thi hành; Thúc đẩy các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh triển khai các chương trình hành động cụ thể để cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe người lao động, xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc; chủ động phòng ngừa, giảm ô nhiễm môi trường lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, góp phần đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

     Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động diễn ra trên phạm vi toàn thành phố từ ngày 01/5/2018 đến hết 31/5/2018. Nội dung các chương trình, hoạt động được tổ chức tại lễ phát động tập trung làm nổi bật chủ đề “Chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp”. Ngoài Lễ phát động cấp Thành phố, UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của người lao động về an toàn, vệ sinh lao động; thường xuyên kiểm tra về an toàn lao động, phòng, chống cháy nổ; Các cơ sở sản xuất, kinh doanh rà soát, bổ sung các nội quy, quy trình vận hành máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, bệnh nghề nghiệp; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho người lao động; không ngừng cải thiện điều kiện, môi trường làm việc.

     ATVSLĐ  là nhiệm vụ quan trọng, cần phải thực hiện thường xuyên. Các cấp uỷ Đảng, chính quyền, mọi tổ chức xã hội, người sử dụng lao động, người lao động và toàn thể nhân dân Thủ đô cần có nhận thức đúng và tự giác thực hiện nghiêm túc công tác ATVSLĐ. Đây chính là việc làm có ý nghĩa to lớn về KT-XH và mang lại hạnh phúc cho mọi người, mọi gia đình và toàn xã hội.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận