Văn hóa - Xã hội

Hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động thông tin tuyên truyền, thi đua và đảm bảo an sinh xã hội chào mừng 15 năm thành lập Quận
Ngày đăng 17/05/2018 | 10:30

     Thực hiện Kế hoạch số 100-KH/QU ngày 27/4/2018 của Ban chỉ đạo kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Quận về triển khai thực hiện các hoạt động trọng tâm kỷ niệm 15 năm thành lập Quận (25/11/2003- 25/11/2018), chiều ngày 09/5/2018, Tổ công tác Thông tin, tuyên truyền, thi đua và Đảm bảo an sinh xã hội đã tổ chức họp triển khai kế hoạch hoạt động thông tin, tuyên truyền, thi đua và đảm bảo an sinh xã hội chào mừng 15 năm Ngày thành lập Quận (2003-2018).

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận