Văn hóa - Xã hội

Kiểm tra tiến độ thực hiện Kế hoạch hoạt động thông tin tuyên truyền, thi đua và đảm bảo an sinh xã hội chào mừng 15 năm ngày thành lập Quận
Ngày đăng 03/10/2018 | 16:53

Thực hiện Kế hoạch số 100-KH/QU ngày 27/4/2018 của Ban chỉ đạo kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Quận về triển khai thực hiện các hoạt động trọng tâm kỷ niệm 15 năm thành lập Quận (25/11/2003-25/11/2018)

     Chiều ngày 03/10/2018, đồng chí Lê Minh Trường - UVBTV Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận cùng đồng chí  Phạm Ngọc Tiến - UVBTVQU, Trưởng Ban tuyên giáo, Tổ trưởng Tổ công tác Thông tin, tuyên truyền, thi đua và Đảm bảo an sinh xã hội chủ trì đã tổ chức họp kiểm điểm tiến độ thực hiện theo Kế hoạch số 100-KH/QU ngày 27/4/2018.

     Tham gia hội nghị có đầy đủ các thành viên của Tổ công tác Thông tin, tuyên truyền, thi đua và Đảm bảo an sinh xã hội. Các thành viên đã thảo luận sôi nổi và thống nhất chỉnh sửa các nội dung tiến độ, kịch bản thực hiện của phóng sự "15 năm thành lập và phát triển quận Hoàng Mai"; nội dung cuốn kỷ yếu "15 năm thành lập Quận"; Kế hoạch sáng tác bài hát, góp ý kiến logo về quận Hoàng Mai; Kế hoạch tổ chức cuộc thi ảnh quận Hoàng Mai năm 2018.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận