Văn hóa - Xã hội

Quận Hoàng Mai: Tập huấn phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2018
Ngày đăng 08/10/2018 | 15:54

Thực hiện Kế hoạch 155/KH-UBND ngày 18/8/2016 của UBND thành ­phố Hà Nội về triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn Thành phố. Được sự nhất trí của lãnh đạo Quận uỷ, HĐND, UBND, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” Quận Hoàng Mai tổ chức Hội nghị tập huấn phong trào “TDĐKXDSVH” quận năm 2018 nhằm nâng cao chất lượng phong trào nhất là chất lượng xây dựng các mô hình văn hoá; chú trọng việc đăng ký và bình xét trên tiêu chí của Thành phố và Quận

     Ngày 27/8/2017, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận Hoàng Mai, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” Quận Hoàng Mai đã tổ chức Hội nghị tập huấn phong trào “TDĐKXDSVH” quận năm 2018 nhằm nâng cao chất lượng phong trào nhất là chất lượng xây dựng các mô hình văn hoá. Về dự Hội nghị, có đồng chí Vũ Đức Hải - Nguyên phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Trung ương; đồng chí Đinh Văn Long - Quận ủy viên - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin, Phó thường trực BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” quận Hoàng Mai; các đồng chí trưởng, phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể của Quận là thành viên Ban chỉ đạo phong trào và hơn 1000 đồng chí là lãnh đạo UBND các phường, thành viên ban chỉ đạo phong trào các phường, các đồng chí là tổ trưởng tổ dân phố, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trường học.

     Hội nghị tập huấn là dịp nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của Thành phố và Quận, với phương châm “Hướng về cơ sở” , trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện, BCĐ ban hành nhiều văn bản đôn đốc, kiểm tra và hướng dẫn cơ sở, tập trung cho công tác kiện toàn bộ máy BCĐ cấp phường do đồng chí Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch UBND phường là trưởng ban chỉ đạo; xây dựng quy chế hoạt động, chương trình nhiệm vụ công tác trong từng năm, tổ chức tốt hoạt động phối hợp giữa các thành viên là các ban ngành của BCĐ. Bên cạnh đó công tác tổ chức hoạt động ở địa bàn tổ dân phố cũng được tập trung củng cố như đã thành lập Ban vận động thực hiện xây dựng đời sống văn hoá với vai trò của Trưởng ban công tác Mặt trận là trưởng ban và tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố. Các ban vận động đã xây dựng quy chế và chương trình hoạt động của Tổ trong việc đẩy mạnh xây dựng gia đình văn hóa, Tổ dân phố văn hóa ngày một hiệu quả, chất lượng.

     Hội nghị tập huấn có nhiều ý kiến trao đổi của các cơ sở nhằm đẩy mạnh phong trào, về việc đăng ký, bình xét, công nhận “gia đình văn hoá” theo đúng quy chế. Làm tốt việc tôn vinh “gia đình văn hóa” và nhân rộng các mô hình “gia đình văn hoá tiêu biểu xuất sắc”, tạo sự lan toả mạnh mẽ trong nhân dân và thực hiện tốt các chỉ tiêu phong trào năm 2018.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận