Văn hóa - Xã hội

Triển khai thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày đăng 30/11/2018 | 10:19

09 tháng đầu năm 2018, các chỉ số kinh tế của Thủ đô duy trì được mức tăng trưởng khá: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 7,17%; Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,41%; vốn đầu tư phát triển trên địa bàn (giá hiện hành) tăng 10,3%; tổng mức bán hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng 9,4%; kim ngạch xuất khẩu tăng 21,6%; thu ngân sách nhà nước tăng 13,7%,

     Tuy nhiên, nhân dân vẫn còn nhiều băn khoăn, lo lắng trước những bất ổn của thế giới và khu vực, tình trạng ô nhiễm môi trường, mất vệ sinh an toàn thực phẩm chưa được kiểm soát, diễn biến thời tiết và tình trạng cháy nổ, tai nạn giao thông còn phức tạp,... đặt ra những thách thức đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. Trước những thuận lợi và khó khăn đó, Ban chỉ đạo Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" thành phố Hà Nội (sau đây gọi tắt là BCĐ CVĐ TP) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, toàn diện việc thực hiện kế hoạch năm 2018 và đạt kết quả thực hiện Cuộc vận động 9 tháng năm 2018, trong đó:

     Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

     - BCĐ CVĐ TP tổ chức thực hiện Kế hoạch số 168/KH-BCĐCVĐTP ngày 23/01/2018 về việc triển khai thực hiện CVĐ: "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2018 trên địa bàn thành phố Hà Nội; hướng dẫn các đơn vị, Sở, ban, ngành; BCĐ các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch thực hiện CVĐ, đánh giá kết quả triển khai thực hiện trên địa bàn, đơn vị trong 09 tháng đầu năm. Ban hành Kế hoạch số 206/KH-BCĐCVĐTP ngày 28/6/2018 triển khai chương trình bình chọn "Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích" năm 2018 và các Quyết định thành lập Ban Tổ chức, Tổ giúp việc và Quy chế Chương trình bình chọn.

     Thực hiện chỉ đạo của BCĐ CVĐ TP, các Sở, ban, ngành, các tổ chức thành viên, BCĐ CVĐ các quận, huyện, thị xã đã tổ chức thực hiện Cuộc vận động phù hợp với tinh thần, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị.

     Công tác tuyên truyền

     Xác định công tác tuyên truyền có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Cuộc vận động, BCĐ CVĐ TP đã chỉ đạo các Sở, ban, ngành, các tổ chức thành viên, BCĐ các quận, huyện, thị xã tích cực tuyên truyền Cuộc vận động đến cán bộ, Đảng viên, công nhân viên chức, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân. Thông qua các hình thức đa dạng, phong phú như: phương tiện thông tin đại chúng, tờ rơi, áp phích, pano, khẩu hiệu; các buổi tọa đàm, hội thảo, hội nghị, các buổi tập huấn... qua đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong việc hưởng ứng thực hiện Cuộc vận động; tổ chức định hướng tuyên truyền thông qua giao ban các cơ quan báo chí; biên soạn tin, bài phản ánh các hoạt động triển khai thực hiện Cuộc vận động và tuyên truyền chương trình bình chọn "Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích" năm 2018; tổ chức họp báo triển khai Hội chợ hàng Việt và Chương trình bình chọn "Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích" năm 2018.

     Chương trình đưa hàng Việt đến người tiêu dùng, đẩy mạnh phát triển thương mại, bình ổn thị trường

     Thành phố đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động phát triển thương mại trên địa bàn; ban hành và tổ chức triển khai Quyết định số 814/QĐ-UBND ngày 02/3/2018 phê duyệt Đề án "Quản lý và phát triển hoạt động logistics trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2025", Kế hoạch phát triển hoạt động logistics năm 2018; Kế hoạch phát triển thương mại - dịch vụ văn minh hiện đại trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2025; chủ trương phê duyệt "Mạng lưới máy bán hàng tự động đặt tại địa điểm công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020"; Kế hoạch phát triển thương mại điện tử trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018; Rà soát tiến độ nghiên cứu hoàn thiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư 09 dự án hạ tầng dịch vụ logistics; Kế hoạch đẩy mạnh sử dụng mã hình QR để truy xuất nguồn gốc trực tuyến các sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên địa bàn thành phố năm 2018. Tổ chức hội chợ hàng Việt năm 2018 từ ngày 21/9/2018 đến ngày 25/9/2018 với 300 gian hàng, giới thiệu các sản phẩm nông sản, sản phẩm đặc trưng của các quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố cả nước; mời các doanh nghiệp, siêu thị, trung tâm thương mại; các chuỗi, sàn giao dịch thực phẩm; các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu tới tham quan các gian hàng trong suốt thời gian diễn ra hội chợ để kết nối tiêu thụ, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm.

     Về quản lý nhà nước

     Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp

     Thành phố triển khai việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy mạnh triển khai chương trình phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực, công nghiệp hỗ trợ, phát triển thương hiệu, khuyến công, phát triển làng nghề, góp phần tạo môi trường thuận lợi giúp doanh nghiệp Việt đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; đẩy mạnh triển khai Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp đến năm 2020, có xét đến năm 2030.

     Triển khai Đề án phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực của Thành phố đến năm 2020, định hướng tới năm 2025; xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ của Thành phố năm 2018; phối hợp tổ chức Hội chợ triển lãm quốc tế thương mại "Mạng lưới các nhà công nghiệp chế tạo Hà Nội 2018" tập trung cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ; xây dựng Kế hoạch hoạt động phát triển nghề và làng nghề thành phố Hà Nội năm 2018; Triển khai Kế hoạch Khuyến công thành phố Hà Nội năm 2018; thực hiện công tác xét công nhận danh hiệu "Làng nghề truyền thống Hà Nội" và "Làng nghề năm 2018"; hướng dẫn thực hiện chương trình "Hỗ trợ xây dựng thương hiệu làng nghề năm 2018". Đẩy mạnh việc nghiên cứu, giúp đỡ, tạo điều kiện để nông dân xúc tiến đẩy nhanh xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa tiêu biểu. Tổ chức đánh giá kết quả ký kết chương trình phối hợp với 16 tỉnh thành hội khu vực đồng bằng và trung du bắc bộ trong việc liên kết giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm sạch, có uy tín chất lượng. Tổ chức hội nghị đối thoại giữa đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố và các lãnh đạo Thành phố với 550 đại biểu và gần 200 công nhân lao động đang làm việc trong các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội. Các cấp công đoàn phối hợp với chính quyền cùng cấp tổ chức 1.197 cuộc đối thoại giữa Công đoàn - Người sử dụng lao động và công nhân lao động với sự tham gia của gần 70 ngàn công nhân lao động.

     BCĐ CVĐ các quận, huyện, thị xã phối hợp với chính quyền cùng cấp hỗ trợ các doanh nghiệp xác định, lựa chọn địa điểm bán hàng thuận lợi để nhân dân, người tiêu dùng đến thăm quan, mua sắm nhằm quảng bá, giới thiệu các chương trình bán hàng Việt trên địa bàn dân cư. Đôn đốc việc xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng thương mại, triển khai xây dựng nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm đặc trưng, truyền thống của địa phương. Tiêu biểu: quận Hoàng Mai tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn Quận; huyện Đông Anh triển khai xây dựng nhãn hiệu tập thể  cho 02 sản phẩm: Bún Mạch Tràng (xã Cổ Loa) và Quất cảnh Tàm Xá (xã Tàm Xá); tham mưu kế hoạch triển khai hệ thống thông tin điện tử sử dụng mã QR để truy xuất nguồn gốc hàng hóa sản phẩm; triển khai xây dựng 01 mô hình bảo tồn và 01 mô hình trình diễn (1.100 cây trám, cây mít) để bảo tồn và phát triển nguồn gen cây Trám, Mít bản địa tại khu di tích lịch sử Cổ Loa. Huyện Ứng Hòa phát triển các sản phầm làng nghề truyền thống như làng nghề chẻ tăm hương xã Quảng Phú Cầu, làng nghề may áo dài truyền thống thôn Trạch Xá xã Hòa Lâm. Huyện Thanh Trì xây dựng 02 website giới thiệu sản phẩm của 02 làng nghề Miến dong bánh đa xã Hữu Hòa, bánh Chưng bánh dày Tranh Khúc xã Duyên Hà.

     Hoạt động hỗ trợ người tiêu dùng

     Tổ chức "Ngày hội sản phẩm, hàng hóa vì người tiêu dùng", Tuần lễ tri ân người tiêu dùng tại 60 điểm thuộc các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, phân phối sản phẩm, hàng hóa đạt chất lượng, có uy tín trên địa bàn Thành phố; triển khai các sự kiện Tháng Khuyến mại năm 2018.

      Hoạt động quản lý thị trường

      09 tháng đầu năm, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra 8.162 vụ, xử lý 7.698 vụ. Tổng số tiền xử lý hơn 109 tỷ đồng, trong đó phạt hành chính gần 49,4 tỷ đồng, giá trị hàng tịch thu gần 20,9 tỷ đồng, giá trị hàng tiêu hủy, chuyển đổi mục đích sử dụng hoặc loại bỏ yếu tố vi phạm gần 38,9 tỷ đồng.

      Chương trình bình chọn "Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích"

     BCĐ CVĐ Thành phố giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp cùng với các cơ quan, đơn vị triển khai Chương trình bình chọn "Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích" năm 2018, tổ chức Họp báo ngày 27/8/2018 và Lễ Khai mạc ngày 22/9/2018; Lễ tôn vinh các sản phẩm được bình chọn, được tổ chức vào ngày 09/11/2018 tại Quảng trường tượng đài Lý Thái Tổ.

     BCĐ CVĐ và các thành viên BCĐ, BCĐ CVĐ các quận, huyện, thị xã tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, làng nghề tại địa phương tham gia Chương trình bình chọn "Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích" năm 2018. Đến nay đã có 197 sản phẩm, dịch vụ của 74 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tham gia Chương trình.

     Trên cơ sở nội dung Kế hoạch thực hiện Cuộc vận động năm 2018, Ban chỉ đạo Cuộc vận động Thành phố và các đơn vị thành viên, Ban chỉ đạo các quận, huyện, thị xã trong 03 tháng cuối năm 2018 tập trung triển khai thực hiện các nội dung sau:

     - Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền CVĐ, hướng tới 100% người dân và doanh nghiệp biết đến CVĐ. Chú trọng tuyên truyền, giới thiệu, tôn vinh sản phẩm, hàng hóa Việt Nam chất lượng cao, đồng thời lên án, đấu tranh với hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; tuyên truyền, nhân rộng các mô hình điển hình, tôn vinh con người, sản phẩm cụ thể... đến người tiêu dùng, người sản xuất và các cơ quan quản lý Nhà nước. Xây dựng các trang thông tin điện tử giới thiệu sản phẩm, hàng hóa,...

     - Tổ chức tôn vinh và giới thiệu hàng Việt Nam đến người tiêu dùng; triển khai Chương trình bình chọn "Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích" năm 2018 nhằm tôn vinh các sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao, được người tiêu dùng bình chọn. BCĐ CVĐ các quận, huyện, thị xã tập trung tuyên truyền những sản phẩm hàng Việt có chất lượng phù hợp với nhu cầu và thị hiếu người tiêu dùng ở địa phương nhằm kích cầu tiêu dùng.

     - Tiếp tục triển khai Chương trình bán hàng Việt tại các quận, huyện, thị xã, khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thành phố và hệ thống phân phối tại nước ngoài; tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình liên kết công nghiệp, thương mại. BCĐ CVĐ Thành phố, các Sở, ban, ngành thành viên BCĐ, BCĐ CVĐ các quận, huyện, thị xã tập trung kết nối cung - cầu, đưa sản phẩm hàng hóa chất lượng cao đến đông đảo người tiêu dùng, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, với các hình thức đa dạng: tổ chức hội chợ, triển lãm, đưa hàng hóa đến các đại lý, cửa hàng bán lẻ,...

     - Hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, tăng cường công tác quản lý Nhà nước, gắn hoạt động của CVĐ với các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp của Thành phố, cùng Thành phố và các Sở, ban, ngành tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Tập trung kết nối cung - cầu, đẩy mạnh liên kết giữa: Nhà sản xuất - nhà phân phối và người tiêu dùng thông qua việc tổ chức các hội chợ. Tiếp tục rà soát, hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu các sản phẩm có thế mạnh của địa phương, tăng cường giới thiệu, kết nối để sản phẩm đi sâu vào đời sống dân cư, tạo thói quen tiêu dùng. Tổ chức các hội nghị kết nối cung cầu, sản xuất, lưu thông, tiêu thụ. BCĐ CVĐ các quận, huyện, thị xã phối hợp với chính quyền cùng cấp hỗ trợ các doanh nghiệp xác định, lựa chọn địa điểm bán hàng thuận lợi để nhân dân, người tiêu dùng đến thăm quan, mua sắm nhằm quảng bá, giới thiệu các chương trình bán hàng nông thôn trên địa bàn dân cư.

     - Chuẩn bị tổng kết 10 năm thực hiện CVĐ, dự kiến, cấp quận, huyện, thị xã sẽ tổ chức xong trong quý I/2019, cấp Thành phố sẽ tổ chức trong tháng 5/2019./.  

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận