Văn hóa - Xã hội

Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn quận năm 2019
Ngày đăng 06/03/2019 | 09:23

Trong những năm qua, nguyên nhân phổ biến dẫn đến các vụ tai nạn lao động là do người lao động không được huấn luyện hoặc huấn luyện không đầy đủ các kiến thức, kỹ năng An toàn, vệ sinh lao động

     Công tác huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động nhằm mục đích cung cấp lý thuyết và huấn luyện thực hành về An toàn, vệ sinh lao động, huấn luyện các kỹ năng tự đánh giá rủi ro, kỹ năng làm việc an toàn cho người lao động, đó là biện pháp hiệu quả và ít tốn kém, phòng ngừa và hạn chế các tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp xảy ra. Với ý nghĩa đó, UBND quận Hoàng Mai đã ban hành Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 26/02/2019 về việc tổ chức triển khai tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động  trên địa bàn quận Hoàng Mai trên địa bàn quận Hoàng Mai với chủ đề: Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động.

     Tháng hành động An toàn, vệ sinh lao động gồm những hoạt động như: Đẩy mạnh các hoạt động thông tin tuyên truyền  về an toàn, vệ sinh lao động như: in ấn tài liệu; viết tin bài tuyên truyền, phát động các cuộc thi về mục đích ý nghĩa của công tác an toàn vệ sinh lao động, luật Lao động, luật an toàn, vệ sinh lao động, nâng cao ý thức, nhận thức cho người sử dụng lao động và người lao động trong việc thực hiện Luật An toàn, vệ sinh lao động đến doanh nghiệp và người lao động. Tổ chức kiểm tra về thực hiện bộ luật lao động, công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ đối với các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh các ngành nghề lĩnh vực có nguy cơ rủi ro cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

     Sau Tháng hành động duy trì các hoạt động về An toàn, vệ sinh lao động theo qui định của pháp luật; tiếp tục tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động cho người lao động để tạo ý thức, nề nếp, thói quen tuân thủ quy định về An toàn, vệ sinh lao động; tăng cường thực hiện các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa các nguy cơ, rủi ro về An toàn, vệ sinh lao động, triển khai thực hiện các chương trình hành động về An toàn, vệ sinh lao động theo kế hoạch đề ra, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận