Văn hóa - Xã hội

Hội LHPN Quận tổ chức ra mắt nhóm nòng cốt phụ nữ di cư trên địa bàn phường Thịnh Liệt
Ngày đăng 05/04/2019 | 16:19

Với mục đích giúp các chị em phụ nữ lao động di cư cải thiện kỹ năng sống, xây dựng một cơ chế giúp nâng cao sự chủ động tích cực của chị em khi đối mặt giải quyết những vấn đề trong cuộc sống. Ngày 28/3/2019, Hội LHPN Quận phối hợp với Hội LHPN Thành phố, Viện phát triển sức khỏe cộng đồng - Light tổ chức ra mắt nhóm nòng cốt phụ nữ di cư trên địa bàn phường Thịnh Liệt

Đến dự hội nghị, có đồng chí Trần Thanh Huyền, chuyên viên Ban Luật pháp Hội LHPN Hà Nội, các đồng chí Trần Lê Linh, đồng chí Lương Mỹ Hạnh, đồng chí Đinh Thị Thu - Viện phát triển sức khỏe cộng đồng - Light, đồng chí trong Ban chấp hành hội LHPN Quận, đồng chí chủ tịch, phó chủ tịch Hội LHPN phường Thịnh Liệt cùng 23 chị em trong 04 nhóm nòng cốt phụ nữ di cư.

     Đồng chí Trần Lê Linh, cán bộ dự án giới thiệu tổng quan về mô hình và các hoạt động của dự án trong đó giới thiệu mô hình nhóm tự lực, giới thiệu mô hình nhóm nòng cốt, các hoạt động của nhóm tự lực và nhóm nòng cốt. Các quyền lợi có được khi tham gia như: được trang bị các kiến thức và kỹ năng để tiếp cận chính sách An sinh xã hội; được liên kết, kết nối với cộng động người di cư; được tham gia mạng lưới chuyển tuyến, tư vấn thông tin về sức khỏe, việc làm, giáo dục, bạo lực gia đình, trợ giúp pháp lý.

     Đồng chí Lương Mỹ Hạnh, cán bộ dự án triển khai các nội dung cần thực hiện trong buổi ra mắt tới 04 nhóm tự lực. Các chị em trong nhóm được khởi động bằng chò trơi chia làm 4 nhóm: Cam, Quýt, Mít, Dừa, tiếp đó đại diện các nhóm giới thiệu về bản thân, nghề nghiệp, sở thích của từng nhóm.

     Hội LHPN quận hy vọng nhóm nòng cốt phụ nữ di cư như chiếc cầu nối tuyền truyền các kiến thức và kỹ năng về chính sách An sinh xã hội của Đảng, Nhà nước tới các phụ nữ di cư trên địa bàn phường nói riêng và trên địa bàn Quận nói chung góp phần nâng cao năng lực cá nhân, tăng sự tự tin, tăng tiếng nói/vị thế của người di cư tại nơi cư trú đồng thời phòng ngừa rủi ro cho chính bản thân, gia đình và xã hội.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận