Văn hóa - Xã hội

Thực hiện chương trình giảm nghèo quận Hoàng Mai năm 2019
Ngày đăng 11/04/2019 | 16:54

Công tác giảm nghèo luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước. Những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm và dành nhiều nguồn lực ưu tiên cho công tác giảm nghèo; thể hiện qua hệ thống các văn bản chỉ đạo và các chính sách cụ thể hướng tới người nghèo, người cận nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội nhằm đảm bảo an sinh xã hội tiến tới giảm nghèo và giảm nghèo bền vững

     Theo đó, UBND quận Hoàng Mai đã ban hành Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 25/3/2019 về thực hiện Chương trình giảm nghèo quận Hoàng Mai năm 2019 với mục tiêu giảm nghèo: Tập trung nguồn lực hỗ trợ và chỉ đạo quyết liệt giảm nghèo tại 14 phường; đặc biệt các phường tỷ lệ hộ nghèo cao (tỷ lệ hộ nghèo từ 0,3% trở lên). Thực hiện giảm 15 hộ nghèo trên địa bàn toàn Quận theo Quyết định số 7699/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của UBND Quận về giao chỉ tiêu Kế hoạch Kinh tế - Xã hội và dự toán thu chi ngân sách năm 2019 của quận Hoàng Mai; Phấn đấu giảm 25 hộ nghèo trong năm 2019.

     Nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp: Triển khai đồng bộ các chủ trương, cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn; phát huy những kết quả đạt được; Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị - xã hội để thực hiện thành công mục tiêu giảm nghèo năm 2019. Trong đó tập trung vào một số nội dung sau:

     1. Công tác chỉ đạo, tuyên truyền, quản lý đối tượng:

     - Phát động phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; tiếp tục vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” từ Quận đến cơ sở để tăng cường nguồn lực cho công tác giảm nghèo.

     - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong việc thực hiện chương trình giảm nghèo; Vận động người dân thực hiện tốt chính sách kế hoạch hóa gia đình nâng cao chất lượng cuộc sống, phòng chống tệ nạn xã hội (ma túy, mại dâm, cờ bạc...); đồng thời tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý chí quyết tâm, khơi dậy tinh thần tự lực vượt nghèo, vươn lên mức sống khá của các hộ nghèo, cận nghèo.

     - Thực hiện việc cập nhật thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo để xây dựng hệ thống dữ liệu quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo từ Quận đến phường, khai thác và sử dụng có hiệu quả hệ thống phần mềm quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo;

     - Phân tích nguyên nhân nghèo và phân loại các hộ nghèo theo nhóm nhu cầu trợ giúp để có các chính sách hỗ trợ giảm nghèo phù hợp, hiệu quả.

     2. Thực hiện tốt các cơ chế chính sách hỗ trợ và các dịch vụ xã hội cơ bản

     Thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng quy định đối với các chính sách của Trung ương, Thành phố cho các đối tượng trên địa bàn Quận, cụ thể:

     2.1. Chính sách về giáo dục

     - Thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định tại Nghị định số 86/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 và Thông tư Liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 hướng dẫn thực hinệ một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ.

     - Vận động các tổ chức cá nhân tặng sách vở, đồ dùng học tập, học bổng cho học sinh nghèo vượt khó nhân các ngày Lễ, Tết.

     - Tạo điều kiện, hỗ trợ, hướng dẫn cho học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, các cơ sở đào tạo nghề là con hộ nghèo, hộ cận nghèo, mồ côi; gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, được vay vốn tại Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội để trang trải chi phí học tập, sinh hoạt trong thời gian theo học.

     2.2. Chính sách hỗ trợ trực tiếp

     - Thực hiện các chế độ chính sách trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi theo quy định của Chính phủ; đối tượng bảo trợ xã hội không tự lo được cuộc sống được đưa vào nuôi dưỡng tại các cơ sở Bảo trợ xã hội của thành phố Hà Nội;

     - Thực hiện Quyết định số 53/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND thành phố Hà Nội về việc trợ cấp hàng tháng cho người già yếu không có khả năng tự phục vụ và người mặc bệnh hiểm nghèo không có khả năng lao động là thành viên trong gia đình thuộc hộ nghèo thành phố Hà Nội.

     - Hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo theo Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 07/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn liên tịch số 941/LS:TC-LĐTBXH ngày 14/2/2015 của Liên sở: Tài chính - Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội;

     - Miễn giảm kinh phí chữa trị, cai nghiện bắt buộc tại các Trung tâm chữa bệnh Giáo dục Lao động Xã hội của Thành phố cho người nghiện là thành viên trong gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc quy định quản lý sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, chế độ đóng góp và miễn giảm, hỗ trợ đối với đối tượng trong cơ sở chữa bệnh và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng.

     - Tiếp tục hỗ trợ khuyến khích hỏa táng theo Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 10/02/2017 về việc quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

     - Thực hiện tặng quà cho 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh đặc biệt nhân ngày “Cả nước vì người nghèo”, kịp thời thăm hỏi, động viên, trợ giúp hộ nghèo khi gặp thiên tai, dịch bệnh và các lý do bất khả kháng khác; Tặng quà Tết Nguyên đán cho 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo.

     2.3. Chính sách về y tế, chăm sóc sức khỏe

     - Đảm bảo 100% thành viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí theo quy định.

     - Hỗ trợ một phần kinh phí cho người mắc bệnh ung thư, chạy thận nhân tạo, mổ tim gặp khó khăn do không có khả năng chi trả viện phí và miến giảm kinh phí chữa trị theo Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về khám chữa bệnh cho người nghèo.

     - Đề xuất kịp thời việc hỗ trợ một phần chi phí phẫu thuật cho trẻ em là thành viên thuộc gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo bị bệnh tim bẩm sinh do Bảo hiểm y tế chi trả (theo Quyết định số 55a/2013/QĐ-TTg ngày 04/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ phầu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh);

     - Thực hiện Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về khám, chữa bệnh cho người nghèo;

     - Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các đơn vị y tế cơ sở (tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao kiến thức chuyên môn cho đội ngũ y, bác sỹ...). Đẩy mạnh các hoạt động xã hội hóa chăm sóc sức khỏe cho người nghèo, cận nghèo.

     2.4. Nhà ở

     Tiếp tục huy động các nguồn lực, vận động để hỗ trợ hộ nghèo xây mới, sửa chữa nhà ở xuống cấp, hư hỏng nặng có nguy cơ sập, đổ.

     2.5. Trợ giúp pháp lý, tiếp cận thông tin

     - Thực hiện trợ giúp pháp lý cho hộ nghèo, hộ cận nghèo khi có nhu cầu; tạo điều kiện để hộ nghèo, hộ cận nghèo được tiếp cận các dịch vụ trợ giúp Pháp lý nhanh chóng, thuận tiện;

     - Hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu sử dụng thông tin liên lạc được tiếp cận dịch vụ điện thoại cố định mặt đất hoặc dịch vụ thông tin di động mặt đất với chi phí hợp lý.

     3. Các giải pháp giảm nghèo năm 2019

     3.1. Tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo

     - Tạo điều kiện cho 100% hộ nghèo đủ điều kiện vay vốn, có nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, có phương án sản xuất kinh doanh rõ ràng và có khả năng hoàn trả vốn vay khi đến hạn trả nợ được vay vốn tín dụng ưu đãi do Ngân hàng Chính sách Xã hội quản lý với lãi suất ưu đãi của nhà nước.

     - Hộ cận nghèo, hộ mời thoát nghèo có nhu cầu vay vốn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đều được vay từ nguồn vốn do Ngân hàng Chính sách Xã hội quản lý mới được ưu đãi theo quy định của nhà nước.

     - Hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định có con là học sinh, sinh viên đang theo học tại trường (Đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp,các cơ sở đào tạo dạy nghề) có nhu cầu vay vốn được vay vốn tín dụng ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách Xã hội, thông qua các hội đoàn thể, các nguồn vốn.

     3.2. Thực hiện Chương trình phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu

     - Tập huấn, phổ biến kiến thức sản xuất, xây dựng các mô hình sản xuất, lồng ghép nuôi trồng thủy sản, chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất, chuyển giao khoa học công nghệ cho hộ nghèo. Nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, phù hợp với hộ nghèo.

     - Hỗ trợ phát triển ngành nghề, tập trung các nghề truyền thống, quy mô nhỏ, nhóm hộ gia đình.

     3.3. Đào tạo nghề và hỗ trợ tạo việc làm, giới thiệu việc làm

     - Tuyên truyền để thanh niên học nghề lập nghiệp, tổ chức học nghề cho 100% thanh niên có nhu cầu học nghề ngắn hạn. Ưu tiên, hỗ trợ kinh phí cho thanh niên học nghề thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo.

     - Gắn đào tạo nghề với việc làm; mở các lớp dạy nghề phù hợp với đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và miễn phí đào tạo nghề cho họ.

     - Tăng cường vận động các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tiếp nhận lao động thuộc hộ nghèo vào làm việc phù hợp trình độ và khả năng của đối tượng.

     - Hướng dẫn, tư vấn cho hộ nghèo các mô hình dịch vụ, thương mại phù hợp để sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, hỗ trợ giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm góp phần thoát nghèo bền vững.

     - Ưu tiên đào tạo nghề lao động là thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo.

     4. Huy động các nguồn lực tổng hợp

     - Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, Chính quyền. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và nhân dân cùng tham gia vào chương trình giảm nghèo.

     - Hỗ trợ xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và dân sinh (công trình thủy lợi, đường, trường học, trạm y tế, điện, nước sạch, chợ...). Lồng ghép các chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác với chương trình giảm nghèo.

     - Triển khai có hiệu quả cuộc vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp để tăng cường nguồn lực cho công tác giảm nghèo.

     5. Nâng cao năng lực cho thành viên Ban chỉ đạo trợ giúp người nghèo và cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp

     - Thường xuyên rà soát, kiện toàn Ban chỉ đạo Trợ giúp nghèo các cấp.

     - Tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ và triển khai các văn bản, chính sách của chỉ đạo trợ giúp người nghèo và cán bộ làm công tác giảm nghèo từ Quận đến phường, khu dân cư, tổ dân phố.

     6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện giảm nghèo tại cơ sở

     Thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội hướng dẫn quy trình kiểm tra và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận