Văn hóa - Xã hội

Chương trình văn nghệ chào mừng thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận Hoàng Mai lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024
Ngày đăng 05/06/2019 | 09:31

Tối 29/5/2019, quận Hoàng Mai đã tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024

     Tại Chương trình văn nghệ, báo cáo với đại biểu và khán giả nhân dân, ông Phạm Ngọc Tiến - Ủy viên Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận khẳng định: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam Quận đã được tổ chức trong 02 ngày 28 - 29/5/2019. Dự đại hội có 165 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận. Với tinh thần “Dân chủ, đoàn kết, đổi mới và hiệu quả”, Đại hội đã có nhiều tham luận của các đại biểu bổ sung, minh họa cho nội dung của Báo cáo Chính trị Đại hội MTTQ Việt Nam Quận Hoàng Mai lần thứ III trình trước Đại hội; Đại hội đã tiến hành hiệp thương dân chủ cử ra Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận Hoàng Mai khóa IV, nhiệm kỳ 2019- 2024 và các nội dung theo chương trình của Đại hội đề ra.

     Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận Hoàng Mai lần thứ IV kêu gọi các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn quận Hoàng Mai phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, hăng hái thi đua lao động, sản xuất, công tác, học tập, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng mà Đại hội Đảng bộ quận Hoàng Mai lần thứ III đã đề ra và Chương trình thống nhất hành động của Mặt trận tổ quốc Việt Nam quận Hoàng Mai nhiệm kỳ 2019-2024, góp phần xây dựng quận Hoàng Mai giàu đẹp, văn minh, phát triển bền vững.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận