Văn hóa - Xã hội

Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam trên địa bàn quận Hoàng Mai năm 2019
Ngày đăng 12/06/2019 | 09:52

Hướng tới “Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam” năm 2019 với chủ đề "Chung tay vì sức khỏe và hạnh phúc của người cao tuổi". Nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi về sức khỏe, vật chất, tinh thần. chung tay giúp đỡ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Động viên cán bộ Hội người cao tuổi và người cao tuổi các cấp tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh và văn minh đô thị, xây dựng hình ảnh, người cao tuổi “Tuổi cao - Gương sáng”

     Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, gia đình, cộng đồng xã hội về những thách thức của quá trình già hóa dân số, yêu cầu nhiệm vụ công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi trong giai đoạn hiện nay. Các cấp chính quyền, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể. Hội người cao tuổi các cấp xây dựng kế hoạch tổ chức “Tháng hàng động vì người cao tuổi Việt Nam” với các nội dung, chỉ tiêu cụ thể về chăm sóc phát huy vai trò người cao tuổi. Vận động nguồn lực hỗ trợ, tổ chức chăm sóc sức khỏe người cao tuổi quan tâm, giúp đỡ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi ốm đau mắc bệnh hiểm nghèo.

     Đảm bảo từ 80% trở lên người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn (là người cao tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; người cao tuổi là người khuyết tật; người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, người cao tuổi bị bệnh hiểm nghèo) được khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe, cấp thuốc miễn phí và được trợ giúp thông qua các hình thức khác.

     Qua việc triển khai Kế hoạchTháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam với chủ đề "Chung tay vì sức khỏe và hạnh phúc của người cao tuổi" các phòng, ban, ngành, đoàn thể, Hội người cao tuổi cấp phường xây dựng Kế hoạch và triển khai có hiệu quả “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2019 với nội dung thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành, điều kiện của địa phương. Tạo điều kiện cho cán bộ Hội người cao tuổi các cấp tích cực góp kinh nghiệm, trí tuệ tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở , góp phần bảo vệ môi trường và văn minh đô thị. Căn cứ điều kiện cụ thể, các cấp chính quyền, các ngành, đoàn thể tổ chức hoạt động thiết thực chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; qua đó khẳng định vị trí của người cao tuổi và trách nhiệm của toàn xã hội với người cao tuổi. UBND, UBMTTQ các cấp phối hợp với Ban đại diện Hội người cao tuổi chỉ đạo rà soát nắm bắt tình hình người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, người cao tuổi thuộc diện chính sách để có cơ sở vận động nguồn lực và tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời.

     Căn cứ điều kiện cụ thể, UBND, UBMTTQ các cấp đảm bảo một phần ngân sách cùng với nguồn vận động xã hội thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; kinh phí chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi và kinh phí biểu dương, khen thưởng người cao tuổi có thành tích xuất sắc theo quy định hiện hành về phân cấp ngân sách nhà nước; Phối hợp với các cơ sở y tế lập sổ theo dõi sức khỏe ban đầu, khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi; tiếp tục thực hiện Chương trình “Mắt sáng cho người cao tuổi” do Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam phát động. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn Quận theo Quyết định số 1533/QĐ-TTg ngày 02/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức các Câu lạc bộ dưỡng sinh, Câu lạc bộ văn hóa, vă nghệ, thể dục thể thao ở cơ sở phù hợp với người cao tuổi; tổ chức các hoạt động thi đấu, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của người cao tuổi ./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận