Văn hóa - Xã hội

Giao ban Ban chỉ đạo DS-KHHGĐ quận Hoàng Mai triển khai kế hoạch công tác năm 2014
Ngày đăng 22/02/2014 | 00:00

Ngày 19/02/2014, Ban chỉ đạo DS - KHHGĐ quận triển khai kế hoạch công tác DS - KHHGĐ năm 2014. Tham dự buổi giao ban có đầy đủ thành phần Ban chỉ đạo công tác DS- KHHGĐ quận, các trưởng ban chỉ đạo và cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ 14 phường.

Hội nghị đã thống nhất các chỉ tiêu chuyên môn công tác cụ thể: giảm tỷ suất sinh thô toàn quận đạt 0,04% so với năm 2013, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên đạt 0,06 %, tỷ lệ sàng lọc trước sinh (số bà mẹ mang thai) đạt 75%, tỷ lệ thai phụ được tuyên truyền tư vấn: 95%, tỷ lệ sàng lọc sơ sinh: 50 % số sinh, tỷ số giới tính khi sinh: 107 trẻ trai/100 trẻ gái, tỷ lệ sử dụng BPTT hiện đại 75,5 %.

Tại hội nghị, Trưởng ban chỉ đạo DS - KHHGĐ, Phó chủ tịch UBND quận Đàm Quốc Khánh đã chỉ đạo: để đẩy nhanh thực hiện nhiệm vụ chương trình mục tiêu Dân số- KHHGĐ năm 2014, UBND quận giao nhiệm vụ các phòng, ban chức năng tăng cường công tác giám sát, kiểm tra của Ban chỉ đạo các cấp, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, vận động tới các nhóm đối tượng đặc thù, ưu tiên nhóm trực tiếp nguy cơ sinh con thứ 3 trở lên; phối hợp ngành giáo dục quận mở rộng đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục sức khoẻ sinh sản và tình dục an toàn cho học sinh lớp 9 trở lên. Tiếp tục tập huấn, kiện toàn đội ngũ viên chức, cộng tác viên dân số làm việc tại phường. Đẩy mạnh công tác quản lý chuyên ngành và quản lý dân số của 14 phường. Tăng cường cung ứng dịch vụ sức khoẻ sinh sản/ KHHGĐ qua hình thức tổ chức Chiến dịch truyền thông kết hợp dịch vụ KHHGĐ ngay trong quý I/2014./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận