Văn hóa - Xã hội

Hội nghị tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2013, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2014
Ngày đăng 04/03/2014 | 00:00

Chiều ngày 03/3/2014, Quận Hoàng Mai tổ chức hội nghị tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2013, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2014.

Năm 2013, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn quận Hoàng Mai tiếp tục được các cấp, ngành triển khai tích cực, ngày càng đi vào đời sống của nhân dân. Việc xây dựng các mô hình văn hóa đã đi vào thực chất, gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Năm qua, toàn quận có 96% số hộ gia đình đăng ký xây dựng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, qua công tác bình xét, đã có 86,4% hộ gia đình được công nhận. Cùng với đó, việc xây dựng “Tổ dân phố văn hóa” và “Đơn vị văn hóa” dần đi vào nền nếp, hiện tỷ lệ “Tổ dân phố văn hóa” của quận đạt 81,2%; tỷ lệ “Đơn vị văn hóa” đạt 56,6%.

Cùng với đó, việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị tiếp tục được triển khai đồng bộ, nổi bật là công tác bóc xóa QCRV, xây dựng các tuyến phố điểm về chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập quận. Năm qua, toàn quận đã xử lý trên 2,3 nghìn biểu hiệu quảng cáo sai quy định, tháo dỡ 290 bạt thả, triển khai xóa trên 3,7 nghìn QCRV… Về thực hiện việc cưới, việc tang văn minh, trong năm, 100% đám cưới trên địa bàn quận được tổ chức theo Chỉ thị 11 của Thành ủy; việc tang trên địa bàn quận được tổ chức văn minh, trang trọng, tiết kiệm, loại bỏ các hủ tục không cần thiết. Đến nay, tỷ lệ hỏa táng trên địa bàn đạt 63,5%.

Năm 2014, việc triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của quận hướng đến mục tiêu phát triển phong trào sâu rộng, bền vững, từng bước xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú; nâng cao ý thức tự giác của các gia đình, của người dân trong việc xây dựng môi trường xã hội ổn định; phát triển văn hóa trên cơ sở kế thừa truyền thống ngàn năm văn hiến, tạo bước chuyển căn bản về nếp sống văn minh đô thị, góp phần thực hiện hiệu quả “Năm trật tự, văn minh đô thị” 2014… Với các chỉ tiêu chủ yếu: 86,8% hộ gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 81% tổ dân phố đạt danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa” và 55% “Đơn vị văn hóa”.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận