Văn hóa - Xã hội

Bài tuyên truyền thực hiện "Năm trật tự và văn minh đô thị 2014" trên địa bàn quận Hoàng Mai
Ngày đăng 11/03/2014 | 00:00

Thực hiện Chỉ thị 01/CT-UBND ngày 02/01/2014 của UBND thành phố Hà Nội về thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị 2014”, UBND quận Hoàng Mai xây dựng Kế hoạch thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị 2014” trên địa bàn quận Hoàng Mai với các nội dung cụ thể như sau:
- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp Ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân về công tác đảm bảo trật tự mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội, vệ sinh môi trường; công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng; công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị; công tác xây dựng nếp sống văn minh đô thị và coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của toàn Quận
- Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự đô thị, xây dựng nếp sống văn minh và tăng cường kỷ cương trật tự trong lĩnh vực quản lý đô thị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.
- Làm chuyển biến rõ rệt về ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của người tham gia giao thông, xây dựng và hình thành văn hóa giao thông. Đẩy mạnh phong trào xây dựng nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường.

I. CÁC NỘI DUNG VÀ TIÊU CHÍ CƠ BẢN:
1. Trật tự đô thị:
- Các công trình mặt phố (Trụ sở, nơi làm việc, nhà dân): Đảm bảo sạch đẹp; chỉnh trang biển hiệu, cổng, tường rào, sân, vườn; bóc, xóa, tẩy sạch quảng cáo rao vặt.
- Dỡ bỏ các vật dụng không đúng mục đích, các biển quảng cáo trái phép, bóc xóa, tẩy sạch quảng cáo rao vặt trên các gốc cây, cột điện hay các công trình công cộng khác.
- Không kinh doanh, buôn bán lấn chiếm vỉa hè lòng đường, treo, bày hàng hóa ngoài cửa hàng, cửa hiệu, trụ sở gây chiếm dụng không gian hè phố.
- Phá dỡ triệt để bục bệ, cầu dẫn, tháo dỡ mái che, mái vẩy gây mất an toàn giao thông ảnh hưởng mỹ quan đô thị.
- Không tập kết vật liệu xây dựng dưới lòng đường, vỉa hè trái quy định.
- Xử lý, giải tỏa các hàng rong, chợ cóc, chợ tạm ảnh hưởng đến giao thông, mỹ quan đô thị.
- Sắp xếp các điểm để xe đạp, xe máy, ô tô trên hè phố, lòng đường đảm bảo mỹ quan đô thị, an toàn giao thông, tuân thủ quy định hiện hành.
- Sử dụng vỉa hè, lòng đường ngoài mục đích giao thông phải có giấy phép theo quy định.
2. Trật tự an toàn giao thông:
- Giảm 15 % cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và bị thương do tai nạn giao thông.
- Chấn chỉnh hoạt động của các bến xe, điểm đỗ xe tĩnh và trông giữ xe trên hè, lòng đường theo đúng quy định.
- Phòng, chống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép. Xử lý nghiêm các trường hợp: Xe máy, xe thồ, xe 3 bánh tự chế, xe tải chở hàng hóa cồng kềnh; các đối tượng điều khiển xe mô to, xe máy lạng lách, đánh võng, chở sai quy định; xe vật liệu, xe phế thải xây dựng không đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.
3. Trật tự an toàn xã hội:
- Đấu tranh phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, tấn công, trấn áp tội phạm, triệt phá các băng, ổ nhóm tội phạm nguy hiểm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.
- Quản lý, kiểm tra, kiểm soát hoạt động của các siêu thị, trung tâm thương mại, chợ dân sinh; các địa điểm giết mổ, chế biến, vận chuyển gia súc, gia cầm trên địa bàn Quận.
- Thực hiện phương án phòng, chống cháy, nổ. Có các biện pháp hữu hiệu phòng ngừa, ngăn chặn cháy, nổ.
4. Vệ sinh môi trường:
- Thực hiện công tác tổng vệ sinh, thu gom đất đá, phế thải xây dựng; bổ sung các thùng rác công cộng. Việc thu gom rác thải theo quy định và phải tổ chức hợp lý theo giờ cố định, tránh gây cản trở giao thông vào các giờ cao điểm.
- Tuyên truyền để nhân dân có ý thức không vứt rác ra đường, đổ rác đúng giờ theo quy định của Công ty Vệ sinh môi trường.
- Kiểm tra, xử lý các cơ sở sản xuất, nhà xưởng xả nước thải, chất thải khỏi bụi, tiếng ồn… gây ô nhiễm môi trường.
- Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tái vi phạm trong vấn đề vệ sinh môi trường.
5. Quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng:
- Phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu UBND Thành phố sớm phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu trên địa bàn Quận.
- Kiểm tra, đôn đốc các Chủ đầu tư thực hiện dự án đảm bảo tuân thủ quy hoạch được phê duyệt và kịp thời xử lý sai phạm.
- Tiếp tục thực hiện triệt để Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 16/01/2012 của UBND Quận về tổ chức xử lý vi phạm trong quản lý đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn Quận.
- Thực hiện công tác đánh gắn biển số nhà, biển chỉ dẫn công cộng đối với các tuyến đường trên địa bàn Quận.
6. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị:
- Hệ thống đường giao thông: Đảm bảo hệ thống đường giao thông do Thành phố quản lý và hệ thống đường giao thông do Quận quản lý được đồng bộ, thông suốt và thường xuyên được duy tu, duy trì, sửa chữa…
- Hệ thống thoát nước: Đảm bảo tiêu thoát nước tốt, không đọng nước, không úng ngập cục bộ, thường xuyên nạo vét cống rãnh, vớt bèo thu gom rác thải trên sông.
- Cây xanh, vườn hoa thảm cỏ: Loại bỏ và thay thế các cây chết, câu sâu mục. Thường xuyên cắt tỉa cành định kỳ không để cản trở tầm nhìn và các hoạt động giao thông.
- Hệ thống chiếu sáng công cộng: Đảm bảo chiếu sáng đô thị, bổ sung thay thế kịp thời bóng cháy hỏng trên các đường, phố, ngõ, ngách.
7. Xây dựng nếp sống văn minh đô thị:
- Xây dựng nếp sống văn minh đô thị của Người Hà Nội.
- Thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào “Người tốt – Việc tốt”
- Quản lý kiểm soát các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa như kinh doanh vũ trường, kinh doanh karaoke, quán bar, không để hình thành các tụ điểm phức tạp về ma túy, mại dâm gây dư luận xấu trong nhân dân.

II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban chỉ đạo “Năm trật tự và văn minh đô thị 2014” (Ban chỉ đạo) để tập trung thực hiện tốt Chỉ thị 01/CT-UBND của UBND Thành phố về thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị 2014” đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội, vệ sinh môi trường; công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng; công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị; công tác xây dựng nếp sống văn minh đô thị.
Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ điều hành, kiểm tra, đôn đốc, giám sát, đánh giá việc thực hiện của các đơn vị theo nội dung Kế hoạch của UBND Quận theo yêu cầu của Chỉ thị 01/CT-UBND của UBND Thành phố; tổng hợp báo cáo thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị 2014” với UBND Thành phố , Ban chỉ đạo “Năm trật tự và văn minh đô thị 2014” Thành phố. Tổ chức họp giao ban định kỳ hàng tháng để kiểm điểm rút kinh nghiệm việc thực hiện Kế hoạch; Sơ kết 6 tháng và tổng kết kết quả thực hiện cuối năm và đề xuất UBND Quận, UBND Thành phố khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ hoặc kỷ luật các tập thể, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ được giao.
2. Phân công nhiệm vụ:
2.1 Phòng Quản lý đô thị:
- Phòng Quản lý đô thị là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo, có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nội dung, kế hoạch công tác của Ban chỉ đạo; theo dõi, kiểm tra đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện và xử lý vi phạm của các cơ quan, đơn vị, kịp thời báo cáo Ban chỉ đạo.
- Chủ trì, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai công tác quản lý quy hoạch, quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, vệ sinh môi trường.
- Phối hợp với Công an Quận, Đội Thanh tra giao thông vận tải, Đội Cảnh sát giao thông số 14, Phòng cảnh sát PCCC quận, UBND các phường và các đơn vị liên quan thực hiện theo chức năng nhiệm vụ nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn.
2.2. Công an Quận:
- Làm tốt vai trò của cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 197 Quận đồng thời chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội, trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông; chỉ đạo công an phường, lực lượng tự quản tăng cường kiểm tra, tuần tra xử lý kiên quyết các hành vi vi phạm theo đúng trình tự, đúng thẩm quyền quy định.
2.3. Phòng Văn hóa và Thông tin:
- Chủ trì, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai công tác xây dựng nếp sống văn minh đô thị.
- Chủ trì xây dựng kế hoạch tuyên truyền bằng những nội dung, hình thức đa dạng, thiết thực, hiệu quả và duy trì thường xuyên các chuyên đề, chuyên mục, tuyên truyền giáo dục pháp luật, nhằm nâng cao ý thức của người dân để người dân trực tiếp tham gia và vào cuộc thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị 2014”
- Phối hợp với UBND các phường, các cơ quan liên quan, cơ quan báo, đài tổ chức thực hiện các đợt cổ động trực quan về công tác đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội, vệ sinh môi trường; công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng; công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị; công tác xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn Quận. Hướng dẫn công tác tuyên truyền và cung cấp tài liệu tuyên truyền cho UBND các phường.
2.4. Phòng Nội Vụ:
- Xây dựng quy chế khen thưởng, kỷ luật, trách nhiệm các đơn vị được phân công thực hiện các nội dung của Kế hoạch.
- Phối hợp các cơ quan thường trực và các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch để đánh giá, thi đua, khen thường cuối năm.
2.5. Phòng Giáo dục và Đào tạo:
- Chỉ đạo các trường học quản lý chặt chẽ học sinh về chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn học đường. Đưa nội dung giáo dục trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự an toàn xã hội, vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị vào sinh hoạt đầu tuần, lễ chào cờ, sinh hoạt lớp, đoàn đội. Triển khai nội dung tuyên truyền đội mũ bảo hiểm cho trẻ em vào nội dung họp phụ huynh học sinh của các trường mẫu giáo, tiều học và trung học cơ sở.
2.6. Phòng Tài chính – Kế hoạch:
- Tham mưu cho UBND Quận bố trí đủ nguồn kinh phí để thực hiện các mục tiêu, nội dung của Kế hoạch.
- Chủ động tham mưu cho UBND quận lập kế hoạch và bố trí vốn đầu tư các công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật đô thị; cải tạo chỉnh trang tuyến đường Giải Phóng – Ngọc Hồi, tuyến phố Nguyễn An Ninh, phố Kim Đồng, phố Trương Định, đặc biệt là tuyến đường 2,5 (đoạn từ phố Trương Định đến hồ Đền Lừ) để hoàn thành công tác đầu tư. Đây là các tuyến đường, phố được chọn để chỉnh trang theo Chỉ thị của UBND Thành phố về “Năm trật tự và văn minh đô thị 2014”
2.7. Phòng Tài nguyên và môi trường:
- Chủ trì, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan cùng UBND các phường triển khai công tác quản lý đất đai, xử lý ô nhiễm môi trường. Tham mưu cho UBND quận xử lý dứt điểm các vi phạm về quản lý và sử dụng đất theo Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 16/01/2012 của UBND quận.
2.8. Phòng Kinh tế:
- Chủ trì, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án “Quy hoạch, đầu tư xây dựng, quản lý và khai thác trung tâm thương mại – dịch vụ, chợ trên địa bàn quận giai đoạn 2010 – 2015.
- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, phối hợp với UBND các phường và các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý, giải tỏa kịp thời hoặc sắp xếp các chợ tạm, chợ cóc lấn chiếm hè phố, lòng đường.
2.9. Ban Quản lý dự án:
- Đẩy nhanh tiến độ triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng; đôn đốc các đơn vị thi công xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông đảm bảo tiến độ theo Kế hoạch.
- Chủ động phối hợp với phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu cho UBND Quận bố trí đủ kinh phí để hoàn thành các hạng mục đầu tư xây dựng dự án tuyến đường 2,5 trong tháng 6/2014.
- Hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống chiếu sáng trên địa bàn Quận được đầu tư giai đoạn 4 trong quý 3/2014.
2.10. Trung tâm PTQĐ&QLDTHTĐT:
- Duy tu, duy trì đồng bộ các tuyến đường giao thông trên địa bàn Quận.
- Trực tiếp chỉ đạo Công ty thực hiện công tác vệ sinh môi trường tổng vệ sinh, thu gom đất đá, phế thải xây dựng; bổ sung các thùng rác công cộng. Việc thu gom rác thải theo quy định và phải tổ chức hợp lý theo giờ cố định, không để rác tồn đọng qua ngày.
- Chủ động phối hợp với UBND các phường chỉ đạo thực hiện công tác vệ sinh môi trường thu gom và vận chuyển toàn bộ phế liệu khi xử lý các bục bệ, cầu dẫn, mái che, mái vẩy về bãi tập kết của Thành phố.
2.11. Đội Thanh tra Giao thông vận tải Quận:
- Phối hợp với lực lượng Công an quận, Đội cảnh sát giao thông số 14, UBND các phường và lực lượng tự quản tăng cường kiểm tra, xử lý kiên quyết các vi phạm liên quan đến trật tự an toàn giao thông, quản lý trật tự hè phố, lòng đường và hành lang đường bộ, đường sắt, đường thủy; chủ động kiểm tra, xử lý các “điểm đen” gây mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông trên địa bàn Quận.
- Tiếp tục kiểm tra và đề xuất cơ quan chức năng tổ chức phân luồng giao thông trên các tuyến đường và nút giao thông nhằm giảm ùn tắc giao thông; phân làn, phân luồn phương tiện trên các tuyến đường phố.
2.12. Đội Thanh tra Xây dựng Quận:
- Chủ động phối hợp với UBND các phường và các đơn vị liên quan kịp thời xử ký các sai phạm trong lĩnh vực quản lý trật tự xây dựng, đặc biệt đối với các trường hợp xây dựng trên đất công và đất nông nghiệp.
2.13. UBND các phường:
- UBND các phường xây dựng Kế hoạch triển khai cụ thể ở địa phương và tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp cả trước mắt cả lâu dài, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch ở các đơn vị do phường quản lý.
- UBND phường chọn một tuyến đường, tuyến phố để làm điểm công tác đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội, vệ sinh môi trường; công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng; công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị; công tác xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Tiến độ hoàn thành trước 30/3/2014.
- Chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, khảo sát, có kế hoạch và tiến độ cụ thể, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội, vệ sinh môi trường; công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng, công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị.
- Huy động các lực lượng công an phường, bảo vệ dân phố, tổ tự quản, các đoàn thể và tổ dân phố thuộc phường, tổ chức tuyên truyền mạnh mẽ, phải sâu rộng đến từng hộ dân, từng cơ quan, đơn vị, tổ chức đóng trên địa bàn nghiêm chỉnh chấp hành các nội dung sau:
+ Tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức và các hộ gia đình nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện việc chỉnh trang, trang trí trụ sở, nơi làm việc đảm bảo sạch đẹp; chỉnh trang biển hiệu, cổng, tường rào, quét vôi, sơn cửa; bóc xóa, làm sạch quảng cáo rao vặt và có biện pháp giữ gìn không để tái phạm.
+ Không lấn chiếm hành lang an toàn giao thông; chủ động phá dỡ bục bệ, tháo dỡ mái che mái vẩy.
+ Không để ô tô, xe đạp, xe máy trên vỉa hè, lòng đường không đúng quy định. Không tập kết vật liệu xây dựng dưới lòng đường, vỉa hè.
+ Không kinh doanh buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, treo bầy hàng hóa ngoài cửa hàng, cửa hiệu, trụ sở gây chiếm dụng không gian hè phố.
- UBND phường chủ trì phối hợp với thanh tra giao thông vận tải kẻ vạch sơn để sắp xếp ô tô, xe đạp, xe máy trên hè đường đảm bảo theo quy định hiện hành.
- Phân công rõ ràng, cụ thể cho các lực lượng công an, dân phòng, tổ tự quản, các đoàn thể thuộc phường và lãnh đạo tổ dân phố quản lý từng khu vực, từng tuyến đường để nâng cao chất lượng quản lý đô thị và thực hiện các công việc cụ thể trong nội dung kế hoạch.
- Trực tiếp kiểm tra và phối hợp với Trung tâm PTQĐ & QLDTHTĐT quận đôn đốc các đơn vị thực hiện công tác vệ sinh môi trường.
- Trực tiếp chỉ đạo đơn vị thực hiện duy tu, duy trì hệ thống chiếu sáng, xây xanh, thoát nước trên địa bàn thực hiện nhiệm vụ được giao.
2.14. Đề nghị Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Quận ủy:
Phối hợp với UBND Quận chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Kế hoạch “Năm trật tự và văn minh đô thị 2014”
2.15. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị và các đoàn thể Quận:
- Xây dựng Kế hoạch cụ thể tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên tích cực tham gia tuyên truyền để nâng cao ý thức của Nhân dân thực hiện các quy định về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội, vệ sinh môi trường; Công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng; công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị; công tác xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Để thực hiện tốt “Năm trật tự và văn minh đô thị 2014” đòi hỏi phải có sự đoàn kết, đồng thuận và sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân. UBND Quận yêu cầu các phòng, ban, ngành, đơn vị, UBND các phường, các đơn vị liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ nghiêm túc triển khai, thực hiện nội dung Kế hoạch và toàn thể nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện để bộ mặt đô thị của Quận Hoàng Mai ngày một khang trang, hiện đại “Sáng, xanh, sạch đẹp” ./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận