Văn hóa - Xã hội

Tập huấn nghiệp vụ DS-KHHGĐ quận Hoàng Mai năm 2014
Ngày đăng 13/03/2014 | 00:00

Trong 02 ngày 10- 11/3/2014, thực hiện Kế hoạch số 191/ KH-UBND ngày 14/11/2014 của UBND quận Hoàng Mai v/v đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2014, Kế hoạch số 24/KH- UBND ngày 10/2/2014 của UBND Quận về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia Dân số- KHHGĐ năm 2014, Trung tâm DS- KHHGĐ phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận tổ chức tập huấn nghiệp vụ dân số cho 253 cộng tác viên và cán bộ chuyên trách dân số 14 phường.

Với mục tiêu là tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành chỉ tiêu dân số do Thành phố và HĐND quận giao, tăng cường truyền thông giáo dục, vận động các cặp vợ chồng thực hiện gia đình có 1 hoặc 2 con, không sinh con thứ 3+, duy trì mức sinh thay thế một cách bền vững, duy trì ổn định giới tính khi sinh và nâng cao chất lượng dân số. Mục đích của lớp tập huấn truyền thông sâu, nhằm trang bị cho cộng tác viên, tuyên truyền viên dân số các kiến thức, kỹ năng tư vấn vận động về các biện pháp tránh thai hiện đại; Một số kiến thức cơ bản về sàng lọc trước và sơ sinh; Hướng dẫn ghi chép ban đầu về DS- KHHGĐ (Sổ A0), ghi phiếu thu tin và lập báo cáo thống kê chuyên ngành DS- KHHGĐ./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận