Văn hóa - Xã hội

Bài tuyên truyền về đăng ký nghĩa vụ quân sự, đăng ký dân quân tự vệ, đăng ký phương tiện kỹ thuật năm 2014
Ngày đăng 17/04/2014 | 00:00

Trong năm 2013 công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp và nhân dân toàn quận, nên quận Hoàng Mai đã hoàn thành 100% chỉ tiêu được Thành phố giao; đảm bảo chất lượng, công khai, công bằng, dân chủ, đúng luật.
Nhằm quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật dân quân tự vệ; Nghị định số 83/2001/NĐ- CP; Nghị định số 168/1999/NĐ- CP; Nghị định số 58/2010/NĐ- CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của cấp trên về việc đăng ký nghĩa vụ quân sự, quản lý phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân và đăng ký dân quân tự vệ.
UBND quận Hoàng Mai xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu nam công dân tuổi 17, đăng ký bổ sung nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, đăng ký quản lý phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân thuộc diện đăng ký bổ sung cho lực lượng thường trực quân đội, đăng ký lực lượng dân quân tự vệ năm 2014 cụ thể:
1. Nội dung, đối tượng:
1.1. Đăng ký nghĩa vụ quân sự:
Đăng ký lần đầu cho nam công dân đủ 17 tuổi trong năm (sinh năm 1997); đăng ký bổ sung cho nam công dân đủ từ 18 tuổi đến hết 25 tuổi chưa được đăng ký lần đầu;
Đăng ký bổ sung nữ công dân đủ từ 18 tuổi đến hết 40 tuổi có chuyên môn kỹ thuật cần phục vụ cho quân đội chưa được đăng ký lần đầu;
1.2. Đăng ký dân quân tự vệ:
Đăng ký lần đầu đối với công dân nam, nữ đủ 18 tuổi đến hết 45 tuổi; trong năm (sinh năm 1996);
Đăng ký bổ sung cho nam công dân từ 18 tuổi đến hết 45 tuổi; nữ công dân từ 18 tuổi đến hết 40 tuổi chưa được đăng ký lần đầu.
1.3. Đăng ký phương tiện kỹ thuật:
Bao gồm các phương tiện của tổ chức, cá nhân thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của qưân đội, quy định trong phụ lục danh mục phương tiện kỹ thuật của Nghị định số 168/NĐ- CP ngày 29/11/1999 của Chính phủ.
2. Phạm vi áp dụng:
Công dân có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn đang sinh sống, làm việc, học tập, công tác tại các phường, cơ quan, tổ chức trên địa bàn Quận.
Phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của Quận đội đang hoạt động của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn Quận.
3. Tiến độ triển khai:
- Ngày 2/4/2014 các phường báo cáo kế hoạch thực hiện đăng ký cho các đối tượng .
- Từ ngày 5/4 đến ngày 13/4/2014 các phường thực hiện đăng ký. Theo Nghị định số 58/2010/NĐ- CP ngày 1/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ.
- Ngày 15/4/2014 các phường tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện đăng ký các đối tượng .
- Từ ngày 19/4 đến ngày 25/4/2014 Quận tổng hợp kết quả đăng ký báo cáo Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội.
4. Các ban ngành đoàn thể phối hợp triển khai:
* Ban chỉ huy quân sự Quận:
- Giúp UBND Quận chuẩn bị đầy đủ hệ thống sổ sách, mẫu biểu, hướng dẫn các cơ quan đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện đầy đủ các bước đăng ký nghĩa vụ quân sự, đăng ký quản lý phương tiện kỹ thuật và đăng ký dân quân tự vệ.
- Phối hợp với phòng VHTT quận chuẩn bị nội dung, chỉ đạo các cơ sở thực hiện tốt công tác tuyên truyền về Luật nghĩa vụ quân sự, luật dân quân tự vệ và các Nghị định, thông tư, hướng dẫn thi hành luật.
- phối hợp với phòng y tế, trung tâm y tế quận: chỉ đạo các đơn vị cơ sở thực hiện cho công dân có mặt đăng ký NVQS kê khai sức khoẻ theo phiếu, không tổ chức kiểm tra khám sức khỏe.
* Trung tâm y tế Quận: Chủ trì phối hợp với Ban CHQS quận chỉ đạo y tế cơ sở hướng dẫn cho công dân đến đăng ký NVQS kê khai phiếu sức khoẻ, không tổ chức kiểm tra sức khoẻ.
* Phòng Văn hoá và Thông tin Quận:
Chủ trì phối hợp với BCH quân sự Quận chuẩn bị nội dung hướng dẫn các đơn vị cơ sở về nội dung tuyên truyền, cổ động, nội dung băngzôn, cờ, khẩu hiệu trang trí, khánh tiết ngoài đường, trong hội trường trước và trong thời gian thực hiện nhiệm vụ đăng ký theo kế hoạch của UBND Quận;
Chỉ đạo Văn hoá thông tin cơ sở thực hiện tốt công tác tuyên truyền về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân, chủ phương tiện khi tham gia đăng ký.
* UBND các phường, lãnh đạo các cơ quan, tổ chức:
- Chỉ đạo Ban CHQS đơn vị phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện nghiêm túc việc tuyên truyền sâu, rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng về Luật nghĩa vụ quân sự, Luật dân quân tự vệ và các Nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành luật để mọi người hiểu rõ về trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi khi tham gia đăng ký, trên cơ sở đó vận động con em tham gia đăng ký đầy đủ, đúng thời gian quy định.
Chỉ đạo công an phường giao cho cảnh sát khu vực lập danh sách thanh niên đủ 17 tuổi trong năm, nam công dân 18 đến 25 tuổi.
Chỉ đạo y tế cử người hướng dẫn cho công dân đến đăng ký NVQS kê khai phiếu sức khoẻ, không tổ chức kiểm tra sức khoẻ.
Thực hiện công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu cho công dân tuổi 17, đăng ký bổ sung công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, đăng ký dân quân tự vệ chặt chẽ, chu đáo tránh để sót, đồng thời vào sổ quản lý đầy đủ theo mẫu biểu quy định.
Trên đây là nội dung tuyên truyền về đăng ký nghĩa vụ quân sự đề nghị các phường triển khai theo nội dung trên để công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu nam công dân tuổi 17, đăng ký bổ sung nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, đăng ký quản lý phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân, đăng ký lực lượng dân quân tự vệ 2014 quận Hoàng Mai đạt kết quả./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận