Văn hóa - Xã hội

Các hoạt động tuyên truyền về công tác phổ biến giáo dục Pháp luật năm 2014
Ngày đăng 01/12/2014 | 00:00

Năm 2014 Hội LHPN Quận, cơ sở phối hợp với các ban ngành đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tập huấn về các văn bản Pháp luật đặc biệt là các luật mới ban hành, liên quan quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ như luật đất đai, luật ATGT, luật khiếu nại tố cáo, chính sách GPMB, VSATTP, Phổ biến và thi hành Hiến pháp, tuyên truyền quán triệt nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đã có 120 buổi tuyên truyền và 197 buổi phát thanh thu hút sự tham gia của 13.620 lượt cán bộ hội viên phụ nữ.
Hội LHPN Quận tổ chức 02 buổi tuyên truyền Phổ biến Hiến pháp Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tuyên truyền Quyết định số 217, 218 về giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội thu hút 260 cán bộ hội viên tham gia, ngoài ra hội phụ nữ Quân phối hợp với các phòng ban chức năng, các ngành đoàn thể, Hội LHPN Thành phố tổ chức các buổi tuyên truyền về các luật phòng chống bạo lực, luật an toàn giao thông, luật giao thông đường bộ, luật hôn nhân gia đình mỗi buổi thu hút trên 100 lượt người tham gia.
Hội phụ nữ quận phối hợp với Hội phụ nữ Thành phố tổ chức ra mắt CLB pháp luật tại phường Trần Phú vào 05/11/2014 với 30 thành viên tham gia, CLB cũng đã cho ra mắt Ban chủ nhiệm lâm thời, sinh hoạt 2 lần/quý. Tiếp tục chỉ đạo CLB phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em phường Tương Mai và CLB an toàn giao thông phường Yên Sở thường xuyên đổi mới các nội dung sinh hoạt. 14/14 phường xây dựng địa chỉ tin cậy ở cộng đồng tư vấn giúp đỡ chị em phụ nữ, hoà giải các mâu thuẫn và phòng chống bạo lực gia đình. Trong năm đã tư vấn giúp đỡ 7 chị em phụ nữ và 02 trường hợp đến lánh nạn về bạo lực gia đình. Tiếp tục tuyên truyền và thực hiện chỉ thị 11 của Thành ủy về tổ chức cưới tang văn minh. Trong năm 100% gia đình hội viên đều chấp hành cưới, tang văn minh.
Hội LHPN Quận tiếp tục đăng ký với Hội LHPN Thành phố chuyên đề “Giám sát việc cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi” trên địa bàn quận Hoàng Mai. Hội LHPN Quận đã xây dựng kế hoạch giám sát thực hiện chính sách người có công, mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình liệt sỹ, chỉ đạo Hội LHPN 14 phường tiến hành giám sát theo kế hoạch.
Qua các hoạt động tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật, cán bộ hội viên phụ nữ trong toàn quận đã được trang bị thêm các kiến thức hiểu biết về pháp luật, tích cực tuyên truyền và vận động nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, xây dựng địa phương ngày càng vững mạnh.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận