Văn hóa - Xã hội

Quận Hoàng Mai: Hướng dẫn đoàn xe cổ động tham gia Lễ ra quân triển khai thực hiện năm trật tự văn minh đô thị và đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2015
Ngày đăng 09/01/2015 | 00:00

Thực hiện Chỉ thị 01/CT-UBND của UBND Thành phố Hà Nội và thực hiện kế hoạch số 02 /KH- BCĐ ngày 5/1/2015của UBND Thành phố Hà Nội về triển khai thực hiện “Năm trật tự văn minh đô thị” năm 2015 . Phòng Văn hóa và Thông tin Quận triển khai hướng dẫn đoàn xe cổ động ra quân tuyên tuyền “Năm trật tự văn minh đô thị 2015” như sau:
1. Các đơn vị tham gia đoàn xe cổ động:
- UBND 14 ph­ường trên địa bàn Quận Hoàng Mai
* Hình thức:
Xe cổ động: 02 bên thành xe ô tô dựng pa nô khẩu hiệu tuyên truyền nội dung về “Năm trật tự văn minh đô thị 2015”
* Nội dung khẩu hiệu:
- PHƯỜNG…. TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG THỰC HIỆN NĂM TRẬT TỰ VĂN MINH ĐÔ THỊ VÀ ĐẢM BẢO TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM 2015!
- VÌ QUẬN HOÀNG MAI SÁNG, XANH, SẠCH, ĐẸP!
* Quy định của đoàn xe cổ động:
+ 01 xe ô tô cổ động 0,5 tấn.
+ Panô hai bên thành xe quy định cụ thể: chiều cao 1,5m; chiều dài bằng chiều dài của thành xe; trên thành xe của Panô có cắm cờ chuối; Panô mặt tr­ước thành xe: ghi tên phư­ờng
+ Có 01 bộ loa tuyên truyền: Âm thanh to, rõ nét
+ Thu và phát bài tuyên truyền Chỉ thị 01/CT-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về thực hiện “Năm trật tự văn minh đô thị 2015” và tuyên truyền kế hoạch số 02 /KH- BCĐ ngày 5 /1 /2015của UBND Thành phố Hà Nội về triển khai thực hiện “Năm trật tự văn minh đô thị” năm 2015 (do phòng Văn hóa và Thông tin cung cấp)
+ 15 xe máy có cắm cờ hồng kỳ đi sau xe ô tô cổ động.
2. Thời gian và địa điểm tiến hành ra quân:
* Thời gian: 7h00 ngày 10/ 01/2015 (Thứ bảy)
* Địa điểm: đư­ờng Kim Đồng - ph­ường Giáp Bát.
* Đề nghị UBND các phường trong ngày triển khai ra quân, đài truyền thanh tuyên truyền liên tục nội dung Chỉ thị 01/CT-UBND của UBND Thành phố Hà Nội và thực hiện kế hoạch số 02 /KH- BCĐ ngày 5 /1 /2015của UBND Thành phố Hà Nội về triển khai thực hiện “Năm trật tự văn minh đô thị” năm 2015 (do phòng Văn hóa và Thông tin cung cấp) nhằm tăng cường nhận thức trong nhân dân và huy động sức mạnh của nhân dân trên địa bàn tham gia giữ gìn “năm trật tự văn minh đô thị 2015”.
-Mỗi phường triển khai 05 khẩu hiệu trên địa bàn trong đợt triển khai ra quân( thời gian treo từ ngày 9/1/2015 đến 20/1/2015).
* Khẩu hiệu tuyên truyền trên địa bàn các phường cụ thể như sau:
- QUẬN HOÀNG MAI QUYẾT TÂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 01/CT- UBND CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI VỀ NĂM TRẬT TỰ VÀ VĂN MINH ĐÔ THỊ 2015!
- QUẬN HOÀNG MAI TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG THỰC HIỆN NĂM TRẬT TỰ VĂN MINH ĐÔ THỊ VÀ ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM 2015!
- XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA GIAO THÔNG LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA MỖI NGƯỜI DÂN!
- VÌ QUẬN HOÀNG MAI SÁNG, XANH, SẠCH, ĐẸP!
* Trong quá trình tham gia lễ ra quân đề nghị các ph­ường thực hiện một số nội dung sau:
- Đúng 7h00 các đoàn xe cổ động có mặt tập kết .
- Các phư­ờng đứng đúng theo sơ đồ của Ban tổ chức
- Khi đi xe ô tô cổ động từ phường đến địa điểm tập kết đề nghị phát loa tuyên truyền, sau khi tham gia Lễ ra quân hưởng ứng đoàn xe cổ động các phư­ờng đi theo hướng dẫn của BTC sau đó đi về tuyên truyền trên địa bàn ph­ường.
Trên đây là hướng dẫn tham gia đoàn xe cổ động Lễ ra quân thực hiện chỉ thị 01/CT-UBND của UBND Thành phố Hà Nội và thực hiện kế hoạch số 02 /KH- BCĐ ngày 5 /1 /2015 của UBND Thành phố Hà Nội về triển khai thực hiện “Năm trật tự văn minh đô thị” năm 2015 , đề nghị UBND 14 phường căn cứ vào hướng dẫn trên để triển khai đảm bảo đúng nội dung, thời gian và chất l­­ượng để Lễ ra quân thực hiện Chỉ thị 01/CT-UBND của UBND Thành phố Hà Nội và thực hiện kế hoạch số 02 /KH- BCĐ ngày 5 /1/2015của UBND Thành phố Hà Nội về triển khai thực hiện “Năm trật tự văn minh đô thị” , quận Hoàng Mai đạt kết quả ./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận