Văn hóa - Xã hội

Quận Hoàng Mai: Lễ ra quân thực hiện "Năm trật tự văn minh đô thị 2015"
Ngày đăng 13/01/2015 | 00:00

Thực hiện Chỉ thị 01/CT-UBND ngày 02/01/2014 của UBND thành phố Hà Nội về thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị” năm 2015, sáng ngày 09/01/2015, Quận Hoàng Mai đã tổ chức Lễ ra quân triển khai thực hiện năm trật tự văn minh đô thị và đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2015.
Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Đại diện Sở Xây dựng; các đồng chí trong thường vụ Quận ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND quận, UB MTTQ quận; các đồng chí Trưởng, phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể thuộc quận Hoàng Mai; Các đồng chí Bí Thư Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ. Công an và lực lượng tự quản 14 phường thuộc Quận đã tham dự buổi Lễ ra quân.
Xác định năm 2015 là một năm có nhiều sự kiện quan trọng, là năm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp, UBND quận Hoàng Mai đã xây dựng Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 08/01/2015 về việc thực hiện Chỉ thị 01/CT-UBND ngày 02/01/2014 của UBND Thành phố về"năm trật tự và văn minh đô thị" trên địa bàn quận Hoàng Mai, nhằm duy trì các kết quả đạt được trong năm 2014 và tiếp tục triển khai, phát huy các nội dung của Thực hiện Chỉ thị 01/CT-UBND trong năm 2015 nhằm hướng tới Thủ đô văn minh, hiện đại.
Để thực hiện tốt “Năm trật tự và văn minh đô thị” 2015 đòi hỏi phải có sự đoàn kết đồng thuận và sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân. UBND các quận Hoàng Mai đã xác định các nhiệm vụ cụ thể, lựa chọn tuyến – khu vực trọng điểm và những công việc trọng tâm những vấn đề bức xúc, tồn tại, nổi cộm có tính khả thi, có ý nghĩa thiết thực và hiệu quả, tiến độ triển khai, phân công trách nhiệm cho các cá nhân, đơn vị triển khai thực hiện. Năm 2014 trên địa bàn Quận đã có nhiều chuyển biến về thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị”, để phát huy các kết quả đã đạt được, năm 2015 quận Hoàng Mai quyết tâm triển khai thực hiện tốt các nội dung của Chỉ thị số 01/CT-UBND của UBND thành phố Hà nội về thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị” 2015 để vì quận Hoàng Mai sáng, xanh, sạch, đẹp./.
Một số hình ảnh về buổi lễ ra quân:
thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận